ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้ แชมเปี้ยนชิพ 2020

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
แม่โจ้ แชมเปี้ยนชิพ

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

**************************************************************

***ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 600 บาท (ยกเว้น รุ่นอายุ 6 และ 7 ปี คนละ 300 บาท)

ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว  เลขที่บัญชี 375 -0-12138-9

**************************************************************

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำ
 3. เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างสโมสร/ชมรมว่ายน้ำ
 4. เพื่อหารายได้สนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำเขาร่วมกีฬาเยาวชน และกีฬาแห่งชาติ

             2. สถานที่ทำการแข่งขัน

– ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 1. วันที่แข่งขัน

– วันที่ 5 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

– เริ่มแข่งขันเวลา 08:00 น.

– รายงานตัวในการแข่งขัน 07:45 น.

 1. กติการการแข่งขัน

ใช้กติการว่ายน้ำ FINA

 1. ประเภทการแข่งขัน
รายการชาย รายการหญิง
ฟรีสไตล์ 50 ม. , 100 ม. , 200 ม. ฟรีสไตล์ 50 ม. , 100 ม. , 200 ม.
กรรเชียง 50 ม. , 100 ม. กรรเชียง 50 ม. , 100 ม.
กบ 50 ม. , 100 ม. กบ 50 ม. , 100 ม.
ผีเสื้อ 50 ม. , 100 ม. ผีเสื้อ 50 ม. , 100 ม.
เดี่ยวผสม 200 ม. เดี่ยวผสม 200 ม.
ผลัดฟรีไสต์ 2 x 50 ม. ผลัดฟรีไสต์ 2 x 50 ม.
ผลัดฟรีสไตล์ Mixed 2 x 50 ม.

 

 1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

           6.1 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (อาจปิดรับสมัครก่อนหากครบจำนวน)

6.2 ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 600 บาท (ยกเว้น รุ่นอายุ 6 และ 7 ปี คนละ 300 บาท)

6.3 ค่าสมัครประเภททีม รายการละ 120 บาท (เฉพาะรายการผลัดให้ชำระหน้างาน)

6.4 รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 400 คน หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนเวลา

6.5 รายการแข่งขันประเภททีมผลัด สโมสร/ ชมรม มีสิทธิส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดทีมและสโมสร (สมัครหน้างาน) ในแต่ละรุ่นอายุ

 1. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น10 รุ่นอายุ (ชาย-หญิง) ดังนี้

7.1 รุ่นอายุ 6 ปี  คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2557

7.2 รุ่นอายุ 7 ปี คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2556

7.3 รุ่นอายุ 8 ปี คือ นักกีฬาที่เกิดในปี 2555

7.4 รุ่นอายุ 9 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2554

7.5 รุ่นอายุ 10 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2553

7.6 รุ่นอายุ 11 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2552

7.7 รุ่นอายุ 12 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2551

7.8 รุ่นอายุ 13 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2550

7.9 รุ่นอายุ 14 ปี คือนักกีฬาที่เกิดในปี 2549

7.10 รุ่นอายุ ทั่วไป คือนักกีฬาที่เกิดตั้งแต่ปี 2548 ลงมา

           รายการแข่งขัน รุ่นอายุ
6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี ทั่วไป
1.       ฟรีสไตล์ 50 เมตร x x x x x x x X x x
2.       ฟรีสไตล์ 100 เมตร x x x x x X x x
3.       ฟรีสไตล์ 200 เมตร x x x X x x
4.       กรรเชียง  50 เมตร x x x x x x x X x x
5.       กรรเชียง 100 เมตร x x x x x X x x
6.       กบ 50 เมตร x x x x x x x X x x
7.       กบ 100 เมตร x x x x x X x x
8.       ผีเสื้อ 50 เมตร x x x x x x x X x x
9.       ผีเสื้อ 100 เมตร x x x x x X x x
10.    เดี่ยวผสม 200 เมตร x x x X x x
11.    เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร x x x x
12.    ผลัดฟรีสไตล์ 2×50 เมตร x x x x x x x X x X
13.    ผลัดฟรีสไตล์ Mixed 2 x 50 เมตร x x x x x x x X x X
 1. คุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

           8.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลต้องสมัครแข่งขันในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น

8.2 สำหรับสโมสรสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ https://www.cnxswimming.com/    หรือ 018-530-0700 อาจารย์ไพบูลย์ เจริญสันติ หรือ 081-992-6429 อาจารย์ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว

8.4 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ให้ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว  เลขที่บัญชี 375 -0-12138-9 ให้ชำระเงินผ่านระบบเท่านั้น จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์

 1. ประชุมผู้จัดการทีม : วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:00 น. ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ
 2. ระบบการจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันแบบ Time Final
 3. รางวัลการแข่งขัน

11.1 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทสโมสร ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

11.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร

11.3 นักกีฬาชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ เหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงทุกชุด

11.4 ถ้วยรางวัลแต่ละรุ่นชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ

11.5 ถ้วยรางวัลชนะเลิศสโมสร มี 10 รางวัล

เงินรางวัลสโมสร อันดับที่ 1 จำนวนเงิน  3,000 บาท

อันดับที่ 2  จำนวนเงิน 2,000 บาท

อันดับที่ 3  จำนวนเงิน 1,000 บาท

 1. คะแนนการแข่งขัน

12.1 รายการประเภทบุคคลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 10 คะแนน 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ

12.3 รายการประเภททีม ไม่คิดคะแนน

12.4 รายการแข่งขันใดมีจำนวนสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง 3 สโมสรให้ทำการแข่งขันแต่ไม่นับ คะแนน หมายเหตุถ้าหากนักกีฬาได้ลำดับที่เท่ากัน จะได้คะแนนเท่ากันตามเหรียญรางวัลที่ได้

 1. การประท้วงการแข่งขัน

13.1ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนทำหนังสือการประท้วงต่อผู้ตัดสินชี้ขาดพร้อมเงินประกันจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หลังจากติดประกาศผลการแข่งขันในรายการนั้นอย่างเป็นทางการไม่เกิน 30 นาที และถ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาการประท้วงเป็นผล จะคืนเงินประกันให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่ คืนเงินประกัน

หมายเหตุ กรณีนักกีฬาบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างการแข่งขัน ทางคณะกรรรมการจัดการแข่งขัน จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เท่านั้น

 

 

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 5 ธันวาคม 2563

1.      เตะเท้า 50 เมตร

2.      เดี่ยวผสม 200 เมตร

3.      ฟรีสไตล์ 50 เมตร

4.      กรรเชียง 100 เมตร

5.      กบ 50 เมตร

6.      ผีเสื้อ 100 เมตร

7.      ผลัดฟรีสไตล์ 2 x 50 เมตร

โปรแกรมการแข่งขันวันที่ 6 ธันวาคม 2563

1.      ผีเสื้อ 50 เมตร

2.      ฟรีสไตล์ 100 เมตร

3.      กรรเชียง 50 เมตร

4.      กบ 100 เมตร

5.      ฟรีสไตล์ 200 เมตร

6.      ผลัดฟรีสไตล์ Mixed 2 x 50 เมตร

*** รายการนี้เปิดให้ผู้สูงอายุลงแข่งขันได้ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *