ครูสอนว่ายน้ำ | สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานของท่านมาเรียนว่ายน้ำเป็นการส่วนตัว  ทางสระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีครูสอนว่ายน้ำให้บริการอยู่นะครับ สามารถติดต่อเป็นการส่วนตัวได้เลย โดยสามารถตกลงเรื่องสถานที่เรียน ค่าเรียนและวันเวลาได้ตามสะดวกครับ