เดี่ยวผสม 400 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 400 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย 1. ณัฐภัทร พิณเสนาะ ชมรม กิตติยะ เวลาที่ทำได้ 05:58.47 รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61 2. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร ชมรม …

รายละเอียด

เดี่ยวผสม 200 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย 1. กรัยกิระ พรณรงค์ ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก เวลาที่ทำได้ 03:15.02 รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 …

รายละเอียด

เดี่ยวผสม 100 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 100 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง 1. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล ชมรม Silver Star เวลาที่ทำได้ 02:11.86 รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018 เดี่ยวผสม 100 เมตร …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 800 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 800 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 800 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง 1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ ชมรม กิตติยะ เวลาที่ทำได้ 11:24.56 รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61 2. นันท์ปภัทร์ งดงาม ชมรม …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 50 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย 1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย ชมรม อบจ. พิษณุโลก เวลาที่ทำได้ 0:00:48.27 รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562 2. ศุภลักษณ์ …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 400 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 400 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง 1. ปิยะธิดา มูลชุมภู ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา เวลาที่ทำได้ 07:17.62 รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 12 …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 25 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 25 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย 1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย ชมรม อบจ. พิษณุโลก เวลาที่ทำได้ 0:00:23.03 รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562 2. ศุภลักษณ์ …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 200 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย 1. พนา ควรชม ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลาที่ทำได้ 0:02:42.64 รายการSuphanburi Swimming Championship 2019 2. อธิจิตต์ …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย 1. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ ชมรม Giant D.R.P Team เวลาที่ทำได้ 20:20.53 รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61 2. พีรวัฒน์ …

รายละเอียด

ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่ ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย 1. ศิณวิชญ์ กุลวรากร ชมรม Stingray swimming team เวลาที่ทำได้ 0:01:46.16 รายการACT Swimming Championship #11 …

รายละเอียด