ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจําปี 2564

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ. สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1.วัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ําของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกิจกรรมระหว่างนักกีฬาว่ายน้ําในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการพิจารณาในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา 2.สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 3.วันที่แข่งขัน วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประชุมครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง …

รายละเอียด

สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย) Download : สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่นครั้งที่10

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 5 แก้ไข* 10/04/2564 จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่ เลื่อนการแข่งขัน จะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด วันที่แข่งขัน ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 …

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเตรียมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564* แก้ไข 24/03/64 เลื่อนการแข่งขันออกไปแบบไม่มีกำหนด ณ. สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขต บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 1.วัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างสโมสรสมาชิกในภาค 3 เพื่อเป็นการทดสอบเวลาให้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของนักกีฬาว่ายน้ําแต่ละรุ่นอายุ เพื่อเป็นการพิจารณาคักเลือกนักกีฬาของจังหวัดในการเข้าร่วม แข่งขันกีฬาภายในประเทศและต่างประเทศดังนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการตัดสินกีฬาว่ายน้ําของนักศึกษา คณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพละศึกษา 2.สถานที่แข่งขัน สระว่ายน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 3.วันที่แข่งขัน วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 …

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ อ๋องสวิมมิ่งคลับสปิ้นเตอร์ เชียงราย 2021 ครั้งที่ 1

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ อ๋องสวิมมิ่งคลับสปิ้นเตอร์ เชียงราย 2021 ครั้งที่ 1 ฉลองเปิดสระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ณ. สระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย (สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย สระว่ายน้ำในร่ม) รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม  10 รางวัล ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 5,000 …

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1 จัดโดย สโมสรว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 เลื่อนการแข่งขัน จนกว่าสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง (แก้ไข 23/06/64) ณ. สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากลขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ …

รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อ การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10* แก้ไข ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย) Smocode ชมรม/สโมสร จำนวนนักกีฬา จำนวนท่า ยอดเงิน TH5.01 ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ …

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว จ.ตรัง

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ชิงถ้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธนาวิชญ์ โถสกุล จัดโดย ชมรมว่ายน้ำภาคใต้ วันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ. สระว่ายน้ําสนามกีฬา2ทุ่งแจ้ง จ.ตรัง สระมาตรฐาน 50 เมตร 8 ช่องว่าย 1. วัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง • เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ําเยาวชน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชมและสโมสรต่างๆในจังหวัดภาคใต้ • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนักกีฬาว่ายน้ําให้มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการว่ายน้ํา เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มาสนใจเล่นกีฬาว่ายน้ําและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. …

รายละเอียด

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย) วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ และใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้นสู่ระดับสากล เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ วันที่แข่งขัน ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 3  …

รายละเอียด

ผลการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 5

ผลการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 5   รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย รายการที่ 3. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง รายการที่ 4. …

รายละเอียด