เดี่ยวผสม 400 เมตร | 5 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 400 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:58.47
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 06:24.76
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 06:28.29
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 06:30.62
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 06:34.83
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 06:37.59
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 06:44.60
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ภัทรดนัย พลานนท์
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 06:45.32
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ปณเจษ มาลาวัลย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:46.56
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 07:08.48
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:06.88
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 06:45.47
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. นันท์ปภัทร์ งดงาม
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 06:52.91
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. วาสิตา ผะเดิมชิต
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 07:00.98
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. อัฐภิญญา เบิร์ต
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 07:05.56
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. สุกฤตา สินธุอุไร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 07:26.91
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธิดารัตน์ พันทิม
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 08:20.01
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:38.41
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 06:08.98
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. กิรติ ตุลาทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 06:09.47
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. กฤตเมธ ปารีแก้ว
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 06:15.58
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. สุประวีณ์ ปานแย้ม
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 06:29.99
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 06:36.80
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ภัสชกร ผิวผ่อง
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 06:38.75
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ภูภูมิ จอมมาลัย
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 06:40.86
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. มนัญชัย จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:44.22
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. นัทพงษ์ พรมเสนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 06:47.13
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 05:48.43
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:56.91
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:58.17
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. สุวภัทร ใจพูล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:59.14
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 06:07.54
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 06:13.76
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 06:27.70
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 06:35.82
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ปวริศา ฉันทธรรม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 07:00.51
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

10. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 07:05.12
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:39.43
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 05:44.73
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:47.93
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 05:52.55
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ชยพล พิทักษ์กำพล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:53.42
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:55.53
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. ชาติอาชาไนย นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 06:25.64
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

8. กวีวัธน์ นากาโอะ
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 06:25.79
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 06:30.51
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. จอห์นนาซาน โบเดมาร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:35.49
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 05:43.25
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 05:46.43
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 06:03.30
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 06:06.74
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 06:13.25
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 06:14.25
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. วิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:21.21
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. พามิลา นามวงศ์พรหม
ชมรม K-Fight Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 06:21.26
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 06:34.09
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. ณัฐณิชา สุวรรณวงศ์
ชมรม รุจิรวงศ์
เวลาที่ทำได้ 06:38.99
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 04:57.04
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:11.25
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:16.54
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. วิริย์ธาดา จันทะโพธิ์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 05:34.48
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. สุรยุทธ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:42.18
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 05:43.86
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. เอื้ออังกุล ซองเงิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 05:48.65
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 05:52.32
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ธนวัตน์ แสนสุข
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 05:53.79
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 05:54.44
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 05:44.19
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:56.70
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ธนัชญา ยะนิล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 05:58.87
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 06:11.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 06:12.12
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. นุตประวีณ์ ศิริไพบูลย์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 06:18.29
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธรรมภรณ์ โลหะอุดม
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 06:18.64
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 06:20.20
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ฐิติรัตน์ อินไชย
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 06:28.63
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ธัญพิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 06:28.64
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 05:08.89
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 05:17.61
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. คุณภัทร สุภวาสน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:24.41
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ณวัฒน์ แสนใจดี
ชมรม วิชชานารี
เวลาที่ทำได้ 06:28.16
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. กิตติศักดิ์ บัณฑิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 06:39.98
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ชิตวัน จันคัมรี
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 06:54.60
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:16.02
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 06:06.34
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 05:19.41
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. สกาย คิด ลูน จอมพงษ์
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 05:40.28
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ธนพจน์ สายทอง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 06:00.14
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. นนทพัทธ์ ไชยสาร
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 06:01.47
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 07:06.65
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:11.66
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 06:07.32
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. ศุภจิรา จันทรา
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 06:56.39
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 05:18.48
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 05:38.38
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 05:49.17
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 06:09.84
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 05:03.92
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:17.42
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 06:00.21
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 05:55.11
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *