เดี่ยวผสม 200 เมตร | 4 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 200 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:15.02
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:20.20
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:23.30
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:29.11
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 03:37.68
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ภพธนภณ แจ่มใส
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:40.27
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:40.96
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:41.15
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ฉัตรภวิทย์ พรมมินทร์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลาที่ทำได้ 03:41.33
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. สัภยา กุลบุตรดี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:42.51
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:26.03
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 03:29.06
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:32.10
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 03:35.11
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 03:36.94
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 03:38.58
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:42.47
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. มาลิกา สเคียร์ส
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:46.96
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 03:50.12
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. อันติมา หล้าคำมี
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 03:50.57
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:54.18
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:59.65
รายการMFU Swimming Championship #4

3. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 03:07.45
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 03:11.26
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. จัสติน รอร์ส แฮมิลตัน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:20.93
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:21.48
รายการMFU Swimming Championship #4

7. วันอาสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:22.57
รายการMFU Swimming Championship #4

8. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:27.9
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 03:28.94
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. คเชนทร์ ธนะเกียรติกุล
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.69
รายการMFU Swimming Championship #4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:03:19.87
รายการMFU Swimming Championship #4

2. หฤทชนัน คำวรรณ
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:25.06
รายการMFU Swimming Championship #4

3. วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 03:25.94
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:27.91
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. พิชญาวี โปธิ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:28.65
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 03:29.95
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.16
รายการMFU Swimming Championship #4

8. พิมพ์นารา เจริญพิทักษ์กุล
ชมรม สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.23
รายการMFU Swimming Championship #4

9. วเรณยา ม่วงน้อย
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:32.48
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. วิชญาพร แสงโสภิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:34.63
รายการMFU Swimming Championship #4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:44.36
รายการACT Swimming Championship #11

2. ชญานนท์ ล้ำเลิศวิทยา
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.62
รายการACT Swimming Championship #11

4. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.63
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:56.08
รายการACT Swimming Championship #11

6. วีรภัทร์ อุปเสน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:01.35
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. อณุศิษฎ์ ศรีฉ่ำพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:03.1
รายการMFU Swimming Championship #4

9. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:03.14
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พลกฤต วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:03:05.26
รายการACT Swimming Championship #11

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.61
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:57.28
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. เขมิสรา ศุภมิตรมงคล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:02:58.23
รายการACT Swimming Championship #11

4. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:58.9
รายการACT Swimming Championship #11

5. ปุณย์ปวีณ์ ภู่พันธุ์ทองคำ
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:59.72
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.03
รายการACT Swimming Championship #11

7. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.7
รายการMFU Swimming Championship #4

8. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:02.77
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ณัฏฐธิดา กอนเกิด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.88
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:03:04.71
รายการMFU Swimming Championship #4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.96
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.22
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:45
รายการACT Swimming Championship #11

5. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.98
รายการACT Swimming Championship #11

7. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:46.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:47.24
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:47.97
รายการACT Swimming Championship #11

10. เตชิต ทองวิเศษกุล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.39
รายการACT Swimming Championship #11

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.51
รายการACT Swimming Championship #11

2. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:41.04
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:44.66
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.27
รายการACT Swimming Championship #11

5. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.12
รายการMFU Swimming Championship #4

6. อังศวีร์ อุตปิยะ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.73
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:52.5
รายการMFU Swimming Championship #4

8. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:55.22
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. รักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.4
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ภัคคะธีมา อินทรา
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.29
รายการACT Swimming Championship #11

2. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:38.10
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:38.43
รายการACT Swimming Championship #11

4. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:38.47
รายการACT Swimming Championship #11

5. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.449999
รายการACT Swimming Championship #11

6. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.31
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.4
รายการMFU Swimming Championship #4

9. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.72
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.23
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:38.68
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:39.61
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.169999
รายการACT Swimming Championship #11

5. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.73
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธัญชนก เย็นวัฒนา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.04
รายการACT Swimming Championship #11

9. สุชญา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.66
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:44.69
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.47
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.27
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.479999
รายการACT Swimming Championship #11

4. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.53
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.64
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:31.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ธรรมสรณ์ ชุณหนิรันฤทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:31.83
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:31.97
รายการACT Swimming Championship #11

9. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.22
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.949999
รายการACT Swimming Championship #11

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.94
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.08
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:36.96
รายการCMU Rujirawong Championship

4. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พฤฒยา พฤฒิตน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.45
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.93
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.11
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.79
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:46.44
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:20.58
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:21.89
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.24
รายการACT Swimming Championship #11

5. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.11
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.59
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.09
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:28.45
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.8
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.29
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.02
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:38.88
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.36
รายการACT Swimming Championship #11

7. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.79
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.98
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ขวัญชนก เลิศเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:44.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.88
รายการMFU Swimming Championship #4

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.39
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:21.8
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.15
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:24.78
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:25.39
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.49
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ภัทรชนน กอแก้ว
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.97
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.639999
รายการACT Swimming Championship #11

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:29.49
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:35.26
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.59
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.92
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:38.36
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:39.50
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

7. กัญญา ทองดอนน้อย
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.23
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ชยุตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.24
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:42.61
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:15.5
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:16.47
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.69
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ภูวิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.99
รายการACT Swimming Championship #11

6. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.24
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. กษิดิศ นุวงษ์
ชมรม อัสสัมชัญศรีราชา
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.699999
รายการACT Swimming Championship #11

9. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 02:25.91
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. ธนภัทร ดนัยนฤมล
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.2
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:29.45
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:41.77
รายการCMU Rujirawong Championship

4. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:42.91
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

5. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:44.35
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.29
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 02:47.24
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. พีร์ พัฒนอวยชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:47.33
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:47.69
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:17.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

2. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.43
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:21.70
รายการDe Montfort Swimming Championship

4. สืบสกุล คำตั๋น
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:23.10
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.96
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.5
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:24.75
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ปัณณวัฒน์ สินทับทอง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.18
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:38.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.03
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.43
รายการACT Swimming Championship #11

4. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:46.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.76
รายการACT Swimming Championship #11

7. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:49.26
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 02:51.28
รายการลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2017

9. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:54.52
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. เขมศิริ จารุนันท์
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:04.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.78
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.98
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:20.82
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:25.92
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

6. ธนพล ยั่งยืน
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:26.91
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:35.18
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:36.68
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

10. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:41.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:34.76
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.68
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.18
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:42.61
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:46.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:46.93
รายการCMU Rujirawong Championship

8. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:48.90
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:50.28
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:52.61
รายการอบจ. พิจิตร

เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:16.23
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:20.37
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:36.74
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 02:40.14
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 02:40.99
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. พชร ตาสุกใส
ชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 03:01.36
รายการCMU Rujirawong Championship

7. พันธกานต์ แช่มไพโรจน์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 03:19.25
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *