เดี่ยวผสม 100 เมตร | 2 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | เดี่ยวผสม 100 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 02:11.86
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. จิณณ์ นามวงศ์ศรี
ชมรม BaBy Sharks 101
เวลาที่ทำได้ 01:58.09
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ณฐวัฒน์ วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:04.55
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ทนวรรช อภิวาท
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 02:06.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ณคุณ ไกรรณภูมิ
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:17.80
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. วุฒิภัทร ชิงชัยฤทธิ์
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:24.81
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. อัคราช น่วมโต
ชมรม BaBy Sharks 101
เวลาที่ทำได้ 02:29.86
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. วริศรา บุญศล
ชมรม ลูกกบสวิม
เวลาที่ทำได้ 01:53.60
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. วรรณนา ประชุมรักษ์
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 02:03.54
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ประภาศิริ ทะวา
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 02:11.21
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ปณิตตรา แก้วใส
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 02:13.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. มณีโชติรัตน ทองบุญ
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 02:14.45
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ปาลิตา หะยีหวันเส็น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 02:23.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ทิพยนันท์ สุโพธิ์รักษ์
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 02:25.62
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ณรัญรชา บุญแสน
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:34.11
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ธารารินทร์ โศภิษฐ์ธรรมกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 02:36.78
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ชาลิสา เลิศกิจไพศาล
ชมรม ลูกกบสวิม
เวลาที่ทำได้ 02:57.05
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.83
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

2. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.37
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.47
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.58
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. เมฆ ศักดิ์เดโชกุล
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.16
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ณภัทร ตั้งพิทักษ์ไกร
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 01:40.07
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.77
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.12
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ปริญ ปัตตะพงศ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.39
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. พสิณ เรือนมั่น
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:01:45.36
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.59
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

2. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.88
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.96
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:41.44
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. มาลิกา สเคียร์ส
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.92
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:43.17
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. พัทธนันท์ เวียงอินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:48.11
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. กนกพิชญ์ ยานะสี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:01:49.65
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ศิศิรา แก้วกุลศรี
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:49.89
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. ศศินัดดา ประกอบของ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:50.54
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 01:28.78
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:29.78
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ปฐวี ดีล้อม
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:31.07
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:31.32
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:32.90
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 01:33.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ธนพิชญ์ ศรีธัญรัตน์
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 01:34.27
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.46
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. มาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 01:34.67
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ณวรรษ จันทร์ธานี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:35.25
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 01:27.90
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.13
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:35.37
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. พิชญาภา ธีรจางคพิชัย
ชมรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
เวลาที่ทำได้ 01:36.25
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:36.40
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ศุภกานต์ พันธ์ภักดี
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.7
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. พิชยภา ห่วงไธสงค์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 01:40.58
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ชลชนก ใจการ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:01:41.77
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ปวริศา เจริญผล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 01:41.96
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. จิดาภา สงวนแพทย์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.28
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:22.69
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.35
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:26.40
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 01:26.47
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ศิริพัชร์ เนียมพันธ์
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:26.58
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ธนากร นามบุรี
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 01:27.39
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:28.02
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ภัคพล พลซา
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 01:28.08
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:28.47
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ธนโชติ สุวรรณทัต
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:28.65
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.88
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

2. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 01:28.24
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 01:28.58
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 01:29.32
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. อังศวีร์ ยี่รงค์
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:30.30
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. อัมพิกา ศรนารายณ์
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 01:30.56
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.8
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 01:30.85
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:31.24
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:32.10
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 01:16.31
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.75
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:20.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:21.08
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:21.11
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 01:21.14
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:22.22
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

8. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:23.00
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ชยพล คนอยู่
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 01:24.05
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:24.78
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 01:18.20
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:21.57
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.95
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:24.63
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 01:25.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.3
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. พรพรรณ กลั่นผักแว่น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 01:26.50
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.4
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ชญานิศ ฉิมบุรุษ
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 01:27.42
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. อารียา พอลลอค
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:27.61
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:12.44
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:18.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:18.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. กันตภน แดงสัก
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:19.07
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:19.13
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.25
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. ภัทรดนัย เนตรศิลป์
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.33
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:20.46
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. เวชพิสิฐ ลิขิตธนทรัพย์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 01:21.13
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ยศกร คุณนาม
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:21.68
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:17.85
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.48
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. วรวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.56
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:20.87
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:20.92
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ฐิตารีย์ สุวรรณเทพ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 01:21.03
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ณัฐชานันท์ พงษ์สุวรรณ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:21.21
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 01:21.87
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. รดาณัฐ มีนาเขตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:22.26
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ภูษณิศา ศรีสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.43
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:11.40
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:12.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. รชพงษ์ ขุนศรี
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:13.41
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:13.45
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.88
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ภูมิพัฒน์ ค่ายชัยภูมิ
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 01:15.50
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:15.58
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. ภูมิรินทร์ บุญมี
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 01:15.74
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ปัณณทัต เพ็ชรมณี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:15.84
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ภทรกฤตย์ แดงดี
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:16.00
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:16.01
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:17.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 01:17.50
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:17.50
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:17.82
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:18.25
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:18.72
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

8. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.67
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ภูริชกร โตงามรักษ์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:19.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:19.98
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:07.26
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:07.81
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:09.68
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. คณพร แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:09.70
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 01:10.51
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. วงศกร อ่ำอำไพ
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:10.64
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ณัฐวรรธ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 01:10.70
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.74
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. อชิระ เหลือบแล
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:10.79
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:10.85
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:13.85
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:15.41
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:16.36
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:16.99
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:17.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:17.64
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.86
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. จารุจิรัสย์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:19.20
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ธรรมภรณ์ โลหะอุดม
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 01:19.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 01:20.63
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:03.17
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:06.05
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:06.25
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:08.00
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:09.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:09.53
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 01:10.21
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. กฤติพงษ์ นาสมวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:11.09
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ธีรภัทร ศรีฮาด
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:11.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ชุติพัทธ์ หอมสะอาด
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:13.49
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:12.56
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:15.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:16.23
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:17.65
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 01:18.41
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:20.04
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:20.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 01:21.45
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. มนัสนันท์ ลักขณาวงค์
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:25.08
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. ชลกร เลปนะวัฒน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.59
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 01:04.68
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:07.27
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 01:08.31
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:08.90
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 01:08.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 01:11.26
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ชัชพงศ์ พันธ์เเสงดาว
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:11.95
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.27
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:12.40
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. จตุรพิธ อุ่นแสง
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 01:14.11
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:16.14
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:20.86
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 01:24.10
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 01:31.17
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 01:38.09
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:04.05
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:05.83
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:08.21
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 01:09.47
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:09.83
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:10.61
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. วิทยา ปาละวันนา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:13.27
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 01:13.40
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 01:21.83
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:18.23
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:18.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:29.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 01:48.49
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:56.75
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 01:02.75
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:09.20
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:12.03
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 01:14.44
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 01:21.02
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:21.07
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:03.00
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:06.86
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 01:08.72
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 01:10.54
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:15.27
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

เดี่ยวผสม 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:26.99
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 01:31.60
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *