สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3-4 เมษายน 2564

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
(สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย)

Download : สูจิบัตรแม่โจ้โอเพ่นครั้งที่10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *