สูจิบัตรลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

สูจิบัตรการแข่งขันว่ายน้ำ
ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

ณ. สระมหาวิทยาลัยหารกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

Download : สูจิบัตรลำปางสปิ้นเตอร์2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *