สูจิบัตรกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30

สูจิบัตร

กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30
“ช้างเหล็กเกมส์”

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ. สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download : สูจิบัตรเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *