ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ณ. สระมหาวิทยาลัยหารกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

**************************************************************

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม  9 รางวัล

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000.-

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล4,000.-

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  3,000.-

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  2,000 .-

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ  พร้อมเงินรางวัล  1,000  .-

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 6 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 7 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 8 ได้รับถ้วยเกียรติยศ

– ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 9  ได้รับถ้วยเกียรติยศ

– ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นอายุ 6-14 รุ่นละ  12 รางวัล

– รุ่น ทั่วไป รุ่นละ 7 รางวัล

1.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
  2. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  3. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัย

การออกกำลังกาย

2.สถานที่แข่งขัน

-สระว่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่)

3.กำหนดการแข่งขัน

เสาร์-อาทิตย์ที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563

ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.00 น

4.การแบ่ง รุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

-รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2557  (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12ใบ) พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ  ) พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุก ชุด ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่น ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)  พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2549 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย  ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ)  พร้อมถ้วยรางวัล

-รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2548  ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น ถ้วย  ชาย 7   ใบ หญิง 7 ใบ)พร้อมถ้วยรางวัล

5. คุณสมบัตินักกีฬา

1.ไม่จำกัดฝีมือ

2.นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน

3.นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น

4.ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้(แต่เลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น) สามารถ

6.เงินค่าสมัคร

–  รุ่นอายุ 6 – 7 ปี  ประเภทบุคคลรายการละ 70 บาท

ประเภททีมผลัดรายการละ 140 บาท

–  รุ่นอายุ 8 ปี – รุ่นทั่วไป ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 600 บาท

ค่าสมัครชำระโดย การโอนเงิน ที่หมายเลขบัญชี 503-071-1252 ชื่อบัญชี นายยุทธการ ขาววรรณา

7.หลักฐานการสมัคร

สำเนาสูติบัตร

ใบเกิด

ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน

สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ  CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8.สถานที่รับสมัคร

ปิดรับสมัครด้วยระบบ on line ที่ www.cnxswimming.com

9.กำหนดการรับสมัคร

-รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 หรือเมื่อครบจำนวน 500 คน

-ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com

-การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่

           www.cnxswimming.comก่อนวันปิดรับสมัคร

10.ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

–    อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร 081-530-0700

–   อ.ยุทธการ ขาววรรณา โทร 063-914-1965

 

11.ประชุมผู้จัดการทีม

วันที่ 21พฤศจิกายน 2563เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

12.กติกาใช้ในการแข่งขัน

-ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2019

-การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว

(ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่

-ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ แข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

-ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี

-ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13.การนับคะแนนการแข่งขัน

-ประเภทบุคคล ดังนี้

-ระยะทาง 25/50 เมตร จะได้คะแนน 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3 ตามลำดับ

รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน (แจกเหรียญทองทุกคน)

    –รายการผลัดไม่คิดคะแนน แจกเหรียญ ที่ 1-2-3

-รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14.การดำเนินการแข่งขัน

ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ

-นัก กีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15.ปัญหาต่างๆ

-ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ

-หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง

-การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆสิ้นสุด ลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ ประท้วง

16. สงวนสิทธิ์

           *คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนื้หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาหากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันทีคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนกนักกีฬา แต่จะมี หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลให้

17.ที่จอดรถ

– จอดรถได้ในบริเวณสถานที่แข่งที่จัดให้

18.รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล

-นักกีฬารุ่น 6 ปีถึงรุ่นทั่วไป เข้าเส้นชัยที่1,2,3 ในแต่ละชุดจะได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ นักกีฬารุ่น

-ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล  12 ใบ แยก ชาย –หญิง ในรุ่นอายุ 6 ปี-14 ปีและ รุ่น

ทั่วไป ถ้วยรางวัล 7 ใบ แยกชาย-หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด

-นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ

19.รางวัลการแข่งขันประเภททีม

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม  5,000 บาท

– รางวัล คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม  4,000 บาท

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม  3,000 บาท

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม  2,000 บาท

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ชิงถ้วย พร้อมเงินบำรุงทีม  1,000 บาท

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 6 ชิงถ้วยรางวัล

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 7 ชิงถ้วยรางวัล

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 8 ชิงถ้วยรางวัล

– รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 9ชิงถ้วยรางวัล

-โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลและทีมหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ

20.ประเภทการแข่งขัน

 

 

ประเภทการแข่งขัน

 

        รุ่นอายุ        
6   7 8 9 10 11 12 13 14 open
เตะขาฟรี  25เมตร / / / 0 0 0 0 0 0 0
ฟรีสไตล์ 50 เมตร / / / / / / / / / /
ฟรีสไตล์ 25 เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ 25 เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ 50 เมตร / / / / / / / / / /
กรรเชียง 25 เมตร / / / / / / / / / /
กรรเชียง 50 เมตร / / / / / / / / / /
กบ  25 เมตร / / / / / / / / / /
กบ 50 เมตร / / / / / / / / / /
ผลัดฟรี2x25 / / / / / / / / / /

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *