รายชื่อสโมสรว่ายน้ำ | มกราคม 2563

รายชื่อสโมสรว่ายน้ำ แบ่งตามภาค

ภาค 1 จำนวน 27 สโมสร

1. PTG POWER ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ พนม ขอเชื่อมกลาง โทร. 0951172949

2. ศิษย์ครูเด็ด ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ สุวัฒน์ มหพล โทร. 081-846-9982, 086-453-7388

3. โรงเรียนยินดีวิทย์ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ กิตติวัฒน์ อุตปิยะ โทร. 0891366551

4. สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ พิรพัฒน์ ฐิติจิรชยา โทร. 0922702299

5. สโมสร ธนาวาริน สมุทรปราการ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ พิรุณ สกลสิทธิ์ โทร. 0841617709

6. แสนสุขชลบุรี สวิมมิ่งคลับ ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ ธนา โทร. 0817150056

7. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 43 คน
ติดต่อ สิงห์โต โทร. 0816878411

8. PS Club ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ เชิดชัย โทร. 0870022244

9. สโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนสมคิดวิทยา ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ ครูหวาน โทร. 0925964335

10. สโมสรว่ายน้ำกองเรือยุทธการ ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ พีวรรณ โทร. 0865747965

11. โรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นายชาญณรงค์ สลับแก้ว โทร. 0972474801

12. โรงเรียนอนุบาลระยอง ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ สมวรรณ ราชสมบัติ โทร. 0874877864

13. สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ หนึ่ง โทร. 0858071945

14. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ฉลอง สุขสมพงษ์ โทร. 0817826130

15. โรงเรียน บ้านคลองหลวง สมุทรปราการ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ พิรุณ สกลสิทธิ์ โทร. 0841617709

16. ราชนาวี พัทยา ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ณัฐธยาน์ โทร. 0626162465

17. สโมสร RSSC ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ สุพรรณี พาลึก โทร. 089-8189499

18. เยาวชนราชนาวีโรงเรียนนายเรือ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ สุพัฒน์ นันทวัฒนานุกูล โทร. 0813443255

19. โรงเรียน ดรุณรัตน์ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ ศรีสมบูรณ์ แสงม่วง โทร. 0873339686

20. โรงเรียนสาธิตบางนา ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ วศิณี วงศ์ตระกูลชัย โทร. 063-2136337

21. เบญจพลชลบุรี ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ ณัฐพล สุระกำพลธร โทร. 0830676983

22. สตรีสมุทรปราการ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นายสมโภชน์ รักปราการ โทร. 0655051267

23. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ ชวลิต ศิริรักษ์ โทร. 0939500755

24. Victoryteam ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ นายมรกต กันยะมี โทร. 096-9893269

25. อัสสัมชัญศรีราชา ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ นายนัสภิชาญ ศาสตร์สาระ โทร. 064-2614686

26. ฉลามชลบูรพา ( ชลบุรี )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ มธุรส จิตต์ปราณี โทร. 0892009330

27. อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ( สระแก้ว )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นายสมศักดิ์ หมอจัดพิมาย โทร. 0645840181

ภาค 2 จำนวน 62 สโมสร

1. ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ( กาญจนบุรี )
จำนวนนักกีฬา 24 คน
ติดต่อ จ.ส.อ.วรเศรษฐ์ ชาญฤทธิ์นรีกุล โทร. 086-336 5963

2. โรงเรียนยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ( นครสวรรค์ )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ ภูมินทร์ ใจลังก๋า โทร. 0946298013

3. พล.ม.2 สระบุรี ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ ชัยยุทธ อิ้งทอง โทร. 0924170003

4. สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี ( นนทบุรึ )
จำนวนนักกีฬา 34 คน
ติดต่อ วนาดร ขำเจริญ โทร. 0860775106

5. สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2 ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 41 คน
ติดต่อ สุวดล บัวหลวง โทร. 0829848553

6. บ้านเด็กคิดดี ( สระบุรี )
จำนวนนักกีฬา 35 คน
ติดต่อ วรรณภางค์ พัฒนะ / อารี โกมล โทร. 0616028189 / 0954176989

7. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ( สมุทรปราการ )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ อนุรักษ์ พิมพ์สุตะ โทร. 097-2312909

8. อนุบาลธนวรรณ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ โทร.

9. Double star ( พระนครศรีอยุธยา )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ นันทกาญจน์ มงคลไวย์ โทร. 086 7625156

10. Theps swimming club ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ กณิศ แม้นมินทร์ โทร. 0853266446

11. Sprint Swimming Club ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 38 คน
ติดต่อ อลงกต โทร. 0818299193

12. สวนน้ำธนากร นครสวรรค์ ( นครสวรรค์ )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ กฤษฎา โทร. 0909415359

13. โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ( สุพรรณบุรี )
จำนวนนักกีฬา 76 คน
ติดต่อ บดินทร์ งามสงวนปรีชา โทร. 0863883792

14. ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ เยาวลักษณ์ กิจสุนพ โทร. 0867099520

15. สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 36 คน
ติดต่อ นายนำพล มะโนบาล โทร. 0943796071

16. โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 25 คน
ติดต่อ ณัฏฐิณี สังขวรรณ โทร. 0810152618

17. ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ จ.ส.อ.สายชล สานคลุย (ครูโก้) โทร. 0621958576

18. สิงห์เหนือเสือใต้ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ โทร.

19. AngThong Swimming Club ( อ่างทอง )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ รุ่งนภา พูลประเสริฐ โทร. 0895395353

20. อนุบาลเทศบาล 3 สิงห์บุรี ( สิงห์บุรี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ สุชาติ ทาทอง โทร. 0655677354

21. นาคประสิทธิ์ ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ หนิง โทร. 093-4677599

22. Chu Swimclub ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ ชูชัย โทร. 0982565558

23. เทศบาลนครนครสวรรค์ ( นครสวรรค์ )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ thamonwan โทร. 092 994 5468

24. เทศบาลหนองแค สระบุรี ( สระบุรี )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ ปู โทร. 0818053557

25. SG ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ ฐิติวรางค์ จรมาศ โทร. 0816233160

26. โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นางอรอนงค์ ธิติกุลประเสริฐ โทร. 0943514604

27. สารสิทธิ์พิทยาลัย ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ร.ต.อ.พิพัฒน์ เลิศพานิช / นางสาวผกามาด ลิ้มทุติเนตร โทร. 0619942292 / 0925464849

28. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ( อุทัยธานี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ครูรัตน์ โทร. 0872057737

29. กีฬากรุงเก่า ( อยุธยา )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ ประมวล โทร. 0924428384

30. เยาวชนโพธาราม ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ องอาจ วรเวชธนกุล โทร. 0844141604

31. โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ( นครสวรรค์ )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ นางสาวอมิตา กันทะนิด โทร. 0839597075

32. เทศบาลตำบลพุกร่าง ( สระบุรี )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ อัญพัชญ์ ไชยศิริสิรภัทร โทร. 0804455989

33. จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร ( สมุทรสงคราม )
จำนวนนักกีฬา 20 คน
ติดต่อ นายพิธาน ลิปิสุนทร โทร. 0848288484

34. สโมสรชลนที ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ เมธาวี จันดา โทร. 0619212453

35. โรงเรียนชลประทานวิทยา ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นางนภาลัย อนุรัฐพันธ์ โทร. 0899009405

36. สโมสรการัญศึกษา ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ รุ่งทิวา นพชำนาญ โทร. 0877001421

37. เยาวชนราชบุรี ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ นายไพโรจน์ ปล้องมาก โทร. 0882985608

38. Hua Hin​ Swimming​ Club​ ( ประจวบคีรีขันธ์​ )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ กิตติธัช​ จันทร์นวล โทร. 0844620893

39. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ( อ่างทอง )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นางกัญญารัตน์ ทองสด โทร. 0813740316

40. อรุณประดิษฐ ( เพชรบุรี )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ ภัทร ศรีเพชรภูมิ โทร. 0819813912

41. ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลนครปฐม ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ ณัฎฐณัชชา เพียรเป็นนิตย์ โทร. 0817568814

42. KS SPINTER ปทุมธานี ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ กฤษดา ขวาแซ้น โทร. 062-7941696

43. ดรุณาราชบุรี ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 31 คน
ติดต่อ ภัทราวรรณ อยู่พุ่มพฤกษ์ โทร. 093 6571695

44. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ธาริน จารุทัศน์ โทร. 0891137689

45. ชมรมราชพฤกษ์นนท์ ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ ศรีวรี ถนิมวาสน์ โทร. 0898263150

46. เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ เจวรินทร์ บุญเเย้ม โทร. 0829945914

47. Alex Swim Team ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ อรอุมา โทร. 0863720416

48. Denla British School ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ พนิดา ควรชม โทร. 0818216859

49. อนุบาลนครปฐม ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 22 คน
ติดต่อ พสภัค มายืนยง โทร. 0899181212

50. ประจวบคีรีขันธ์สวิมมิ่งคลับ ( ประจวบคีรีขันธ์ )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ นางสาวจินตนา ชีวี,ธ​นพร​ โทร. 0858366013,0904373933

51. ชมรมว่ายน้ำสระบุรี ( สระบุรี )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ กุ้ง,ปู โทร. 0953936591,0818053557

52. BLACK BEAR SWIM TEAM ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ วรรณนิภา ชิวปรีชา โทร. 0987789671

53. สโมสรอินทรา5 ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นายอำพล ชาวงศกร โทร. 0819218237

54. สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ ยุทธศาสตร์ โทร. 0802772863

55. อิสระ ( นนทบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ กิจจา หลำวรรณะ โทร. 0815581693

56. โรงเรียนนครสวรรค์ ( นครสวรรค์ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ กฤษฎา แหงมงาม โทร. 0909428955

57. บ้านกลางแท่น ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ มาโนช กลางแท่น โทร. 0898594946

58. ชมรมว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลนครปฐม ( นครปฐม )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นางณัฎฐณัชชา โทร. 0817568814

59. ต้นกล้า สวิมมิ่งคลับ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ( ประจวบคีรีขันธ์ ) จำนวนนักกีฬา 25 คน
ติดต่อ นายเจต นาคเรือง โทร. 0953233562

60. WTZ Swimming Academy ( ราชบุรี )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ วิช โทร. 0944782968

61. รร.นภสรคลองสาม ( ปทุมธานี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นางสาวศันสนีย์ ศิริสาร
นางสาวศันสนีย์ ศิริสาร โทร. 0867754124

62. กาญจนาโชควาณิช ( กาญจนบุรี )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ ชลชญา กาญจนาโชควาณิช โทร. 0623954777

ภาค 3 จำนวน 46 สโมสร

1. ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง ( สุรินทร์ )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ K.เหน่ง โทร. 085-612-8600

2. New Life Swimming Academy ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 31 คน
ติดต่อ ครูจ๊อป โทร. 061-991-6619

3. KSC ขอนแก่น ( ขอนแก่น )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ ป๋อม โทร. 0891469942

4. สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ( ไม่ทราบจังหวัด ) จำนวนนักกีฬา 27 คน
ติดต่อ พงศกร ลวดทอง โทร. 0956011588

5. T.U.M Swimming Club ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 23 คน
ติดต่อ นิค โทร. 0862635636

6. สุขานารี ( นครราชสีมา )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ จุมภฎ อินทรนัฏ โทร. 0812653268

7. ลูกกบสวิม ( ร้อยเอ็ด )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ครูต่าย โทร. 0835979564

8. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ( ไม่ทราบจังหวัด ) จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ นายคมกฤษ เสนสม โทร. 0817295898

9. จังหวัดอุบลราชธานี ( อุบลราชธานี )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ อ.วรากุล โทร. 0000000000

10. นารีนุกูล ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ อ.ประภาส โทร. 0878752054

11. ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม ( มหาสารคาม )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ มิกซ์ โทร. 095-5289448

12. SURIN SWIM ( สุรินทร์ )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ ครูหน่อย/ครูตุ๊กตา โทร. 0894234348

13. อนุบาลกาฬสินธ์ุ ( กาฬสินธุ์ )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ธีระยุทธ มุ่งลายกลาง โทร. 0954457746

14. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ( ไม่ทราบจังหวัด ) จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ ครูเก่ง โทร.

15. เมืองน้ำดำ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ โทร.

16. BaBy Sharks 101 ( ร้อยเอ็ด )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ พิสิฏฐ์ โทร. 0815744939

17. ว่ายน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ( ศรีสะเกษ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร โทร. 0874452569

18. Silver Star ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ รักคนา ฮงทอง โทร. 0813218562

19. โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ ( กาฬสินธุ์ )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ อมรรัตน์ ยุรชัย โทร. 0966429949

20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ วีระ สุวรรณศร โทร. 0845101096

21. BURIRAM SWIMMING Club ( บุรีรัมย์ )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ รัตนา วชิราสุริยา โทร. 0953989864

22. มารีย์รักษ์ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ องอาจ แฝงกระโทก โทร. 0833646722

23. โคราชสวิม ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ โทร.

24. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ นายกัมปนาต ทองบพิตร โทร. 0847968933

25. ราชสีห์ สวิม โคราช ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ ครูโจ โทร. 0935133779

26. นิรันตรานนท์ ( อุดรธานี )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ พิจักษณ์ อ่อนคำ โทร. 0891879411

27. KR SwimmingClub ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ นายวรัญญู ศรีปริยัติ โทร. 0843031702

28. อมตวิทยา ( ขอนแก่น )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ กิตติ สุวรรณหงษ์ โทร. 0945437465

29. นครบาลสวิมมิ่งคลับเพชรบูรณ์ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ครูเก่ง โทร.

30. โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 19 คน
ติดต่อ ครูชิต โทร. 0830443074

31. ครูโตโต้ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ ทรงศักดิ์ วงษ์เจริญ โทร. 0812542570

32. อนุบาลสุรินทร์ ( สุรินทร์ )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ ครูตุ๊ โทร. 0837938001

33. อบจ.ขอนแก่น ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ แมน โทร.

34. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ( ศรีสะเกษ )
จำนวนนักกีฬา 25 คน
ติดต่อ ครูปู โทร. 0933275314

35. อนุบาลภัทรวรรณ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ โทร.

36. NYM Swimming Khonkaen ( ขอนแก่น )
จำนวนนักกีฬา 17 คน
ติดต่อ นิตยา ประคองชื่อ(นิชชี่) โทร. 095-182-1782

37. บ้านบุญสวิมมิ่ง ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ ธนบูลย์(ตุ๊ก) โทร. 0868752275

38. ปากช่องภูตะวัน ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ อ.ประสงค์ โทร.

39. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ธนิศร สุภะโคตร โทร. 0878806573

40. โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ( อุบลราชธานี )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ เผด็จ แฉ่งใจ โทร. 0812525998

41. KTP.Swimming ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ อุเทน ไชยสมบัติ โทร.

42. Energy ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ อภิโชติ นานอก โทร. 0848231102

43. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ โทร.

44. อนุกุลนารี จ.กาฬสินธุ์ ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ เบริด โทร.

45. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 22 คน
ติดต่อ ครูแจง โทร. 0656693514

46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( นครราชสีมา )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ นนทดิฐ พงษ์สุวรรณ โทร. 0942971532

ภาค 4 จำนวน 3 สโมสร

1. Samui Kids Club ( สุราษฎร์ธานี )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นายปิโยรส ปุยชุมพล โทร. 0811769050

2. ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต ( ภูเก็ต )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ วีรนุช แจ่มจันทร์ โทร. 061-9216616

3. ชมรมว่ายน้ำเทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า ( พังงา )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นายวีระยุทธ ฉันทกุล โทร. 087-2938060

ภาค 5 จำนวน 120 สโมสร

1. ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ ( เชียงใหม่ ) จำนวนนักกีฬา 46 คน
ติดต่อ อาจารย์ อุดม อ้าย โทร. 081-884-2284

2. สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 53 คน
ติดต่อ ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร. 081-5300700

3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 84 คน
ติดต่อ สกุล สุนันชัย โทร. 0875764440

4. กิตติยะ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 145 คน
ติดต่อ นิภา กิตติยะ โทร. 0818831300

5. สปิริต ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ ธนวัฒน์ ปัทมชัยยันต์ โทร. 0863222759

6. เจีย เจีย สปอร์ตคลับ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ ปิยมาส เหมะวิบูลย์ โทร. 0897001484

7. ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 39 คน
ติดต่อ ธนจักษ์ สิทธิโชค โทร. 086 911 8782

8. รุจิรวงศ์ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ โทร.

9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ โทร.

10. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 103 คน
ติดต่อ ม.สุริยัน ดรุณนารถ โทร. 0811113193

11. กกท ภาค 5 ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ นัธณัฐย์ ใยบัว โทร. 0882611301

12. ประจักษ์สวิมมิ่ง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ โทร. 0882630904

13. เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 22 คน
ติดต่อ เกียรตศักดิ์ โพธิ์ผำใหญ่ โทร. 0850388823

14. KRU-KARN swimming club ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ พิชญุตม์ นิลเนตร โทร. 0898517366

15. Giant D.R.P Team ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 28 คน
ติดต่อ นายดรัณภพ ประเสริฐชัย โทร. 0856203623

16. โรงเรียนวัดเวฬุวัน ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ นายปฏิภาณ พึ่งบุญ โทร. 0824828097

17. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ ปุริมปรัชญ์ ลุ่มกลาง โทร. 094-6292190

18. โรงเรียนรังษีวิทยา ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 30 คน
ติดต่อ ว่าที่ร.ต.หญิง ชลัช ปั้นศรี โทร. 0875293669

19. โยธาสวิมมิ่ง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ประวิทย์ โยธา โทร. 0801313647

20. เพชรรัตน์ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 38 คน
ติดต่อ วรรณดี เลี่ยมเพชรรัตน์ โทร. 081-746-0263

21. ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ( อุตรดิตถ์ )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ธรรพ์ณธรณ์ โพธิศาสตร์ โทร. 0899879977

22. KRU PAI SWIMMIMG TEAM ( ลำพูน )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ นางสาวรัตนาภรณ์ สุรินธรรม โทร. 0910718078

23. สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ( กำแพงเพชร )
จำนวนนักกีฬา 84 คน
ติดต่อ นายพัฒนพงษ์ สืบสำราญ โทร. 0947090942

24. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 33 คน
ติดต่อ นายนรินทร์ กุลกิ่ง โทร. 0626718365

25. ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 36 คน
ติดต่อ นางสาวรตนพร อภิธะนัง โทร. 089-7578006

26. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ( ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ นายบัญญัติ สิงห์สนธิ์ โทร. 0845032778

27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 127 คน
ติดต่อ นายวยสกร อะทะวงษา โทร. 0641694154

28. วิชชานารี ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ นางนงลักษณ์ สัตย์ธรรม โทร. 0871743775

29. ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง ( ลำปาง
ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 44 คน
ติดต่อ นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล โทร. 0992673666

30. สโมสร SP Swimming Club Phrae ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ คุณวรฉัตร เป๊กทอง โทร. 0861875243

31. ลำพูน ( ลำพูน )
จำนวนนักกีฬา 19 คน
ติดต่อ นายอนุชา บุตรมางกูล โทร. 0871737912

32. ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3 ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 44 คน
ติดต่อ จ.ส.อ.ประทีป สายทอง โทร. 0899073071

33. อบจ.น่าน ( น่าน )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ นายธีระพันธ์ เมธาเกษร โทร. 0811118983

34. อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 35 คน
ติดต่อ นายวีระ เพชรคง โทร. 0812837960

35. โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 30 คน
ติดต่อ ชนกนันท์ จันทร์อร่าม โทร. 0869778084

36. MJ Swimming Team ( เพชรบูรณ์ )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ สุุทน ไม้สูง โทร. 0898169163

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( อุตรดิตถ์ )
จำนวนนักกีฬา 57 คน
ติดต่อ นายสุมน สมบูรณ์ โทร. 082-9729908

38. ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่ ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 36 คน
ติดต่อ ครูประเสริฐ โทร. 088 266 8821

39. ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร ( พิจิตร )
จำนวนนักกีฬา 23 คน
ติดต่อ นายณรงค์ หงษ์ดวง โทร. 0922567226

40. ค่ายวชิรปราการตาก ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ ร.ท.วีระเดช เกตุขาว โทร. 0817857610

41. เทศบาลหางดง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 26 คน
ติดต่อ นายสุชาติ สืบแสน โทร. 081-0257779

42. อบจ. พิษณุโลก ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 37 คน
ติดต่อ นายสมศักดิ์ เทียบตา, วิไลพร เชาวลักษณ์ โทร. 062-4485545, 081-5968533

43. PIRANYA SWIMMING CLUB ( สุโขทัย​ )
จำนวนนักกีฬา 36 คน
ติดต่อ สมพร อู่ประเสริฐ โทร. 0641231932

44. K-Fight Swimming Team ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ ณัชชาจารย์ โทร. 0982513883

45. New Wave Swimming Club ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ฉัตรมงคล โทร. 0819214100

46. ดรีมทีมกิติ์ติพนธ์ เชียงใหม่ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ ว่าที่ร.ต.กิติ์ติพนธ์ ไชยศรี โทร. 052063298, 0863016730

47. Preecha Swimming Team ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ ปรีชา โทร. 0858655779

48. The Big Wave Swimming Team ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ อาจารย์ราตรี โทร. 0952146995

49. โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 19 คน
ติดต่อ ทนงเกียรติ อุตใหม่ โทร. 0629516489

50. กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 36 คน
ติดต่อ มนัญชยา หลักฐาน โทร. 0896347150

51. อรพินพิทยาลำพูน ( ลำพูน )
จำนวนนักกีฬา 32 คน
ติดต่อ กมลนัทธ์ ปิ่นสกุล โทร. 0894324353

52. พะเยา ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 94 คน
ติดต่อ โสภิตา สูงศักดิ์ โทร. 081 993 8586

53. โรงเรียนปิยะพรพิทยา ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ อัจฉนัย ธานี โทร. 0614129727

54. รัตนาเอื้อวิทยา ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ นายพงษ์ธาดา สุภาแสน โทร. 053-346-583/081-8838553

55. KRU JOE SWIMMING TEAM ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ครูโจ โทร. 0636647961

56. ครูยา ลำปาง ( ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ครูยา โทร. 0894336195

57. เมืองลับแล ( อุตรดิตถ์ )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ วินัย บุญพึ่ง โทร. 0891564195

58. ไชยปราการสวิมมิ่ง ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ สุวิทย์ สุตาแก้ว โทร. 097-9208389

59. เชียงคำพะเยา ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ สุดา กองมะลิ โทร. 0857121927

60. ปิยะมิตร ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ จารุพงศ์ มหาวงศนันท์ โทร. 0982616690

61. The one swimming team ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ นายปัญญาวีร์ สนทนา โทร. 0802200033

62. UBN Swim Academy ( เชียงใ่หม่ )
จำนวนนักกีฬา 17 คน
ติดต่อ เมธาวุฒิ โทร. 0882692350

63. ลูกพลบดีเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ เต้ โทร. 0637806660

64. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว โทร. 0819926429

65. โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ ธนทรัพย์ เฉียบแหลม โทร. 083-3240538

66. กิตติคุณ เทิง ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 19 คน
ติดต่อ นายสุทธพงศ์ รักษาศิลป์ โทร. 085-7248614

67. Oxax Swimming Academy ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 25 คน
ติดต่อ เชาว์วิศิษฏ์ หมั่นเขตรกิจ โทร. 0918287942

68. Nich Swimming Team ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ สุขี อาษาพนม โทร. 0897562902 , 0894338991

69. อนุบาลงาวภาณุนิยม ( ลำปาง
)
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ปรีดานุช สายสิบ โทร. 0979705769

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ สิริมา ม่วงสุข โทร. 0979463691

71. แม่สอดสวิมมิ่ง ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ อภิชาติ ประกอบกิจ โทร. 087-3073314

72. สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ ครูบุ๋ม โทร. 0896364778

73. S.A. Swimming ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ อธิวัฒน์ อุทธสาร โทร. 0641979741

74. หล่มสัก ( เพชรบูรณ์ )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ พิสาร หมื่นไกร โทร. 0815591020

75. เทศบาลตำบลชนแดน ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ แก้วชนก สอนเวช โทร. 0932697489

76. เทศบาลตำบลทัพทัน ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ กุมภา โทร. 0612751510

77. อบจ.กำแพงเพชร ( กำแพงเพชร )
จำนวนนักกีฬา 27 คน
ติดต่อ นายธีระศักดิ์ สว่างศรี โทร. 0956394838

78. Chalawan Swimming Team ( พิจิตร )
จำนวนนักกีฬา 21 คน
ติดต่อ จตุพัฒน์ เปลี่ยนกริม โทร. 088-165 4887

79. เฮอริเคนบ้านฉาง ( ระยอง )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ นิรุติ โทร. 0967421124

80. มณฑลทหารบกที่39 ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 17 คน
ติดต่อ นายทวี จมพรม โทร. 081-7070343

81. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ สมพจน์ สงวนศักดิ์ โทร. 0813248561

82. โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ( พิจิตร )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ ทวีศักดิ์ โทร. 0940832351

83. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ธนภพ ภูไทย โทร. 0882525735

84. โรงเรียนลำพูนพัฒนา LPPS ( ลำพูน )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ อ.ปกรณ์ยศ มณีศรีวิชัย โทร. 099 054 6242

85. ส สปอร์ตคลับ แพร่ ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ ศิริลักษณ์ เพื่อนฝูง โทร. 0661564491

86. ดรุณนิมิต ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ Mod โทร.

87. S.T Swimming Club ( เพชรบูรณ์ )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นาย สรธร โฉมงาม โทร. 091-3814811

88. SUKHOTHAI Swimming ( สุโขทัย )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ นายอธิราช จันแสนตอ โทร. 0894928117

89. โรงเรียนอนุบาลวชิร ( พิจิตร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ กฤษณะ วิชัยต๊ะ โทร. 0953276888

90. ปางสะหวันเพลสลำปาง ( ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ คณิตเขต ศิริรักษ์ โทร. 096 691 1149

91. Healthy Swimming Team ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 27 คน
ติดต่อ ปริตา ฐิตินนทกร โทร. 0997941455

92. เวียงโกศัยแพร่ ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 17 คน
ติดต่อ เกวลี พลอยประดิษฐ โทร. 097-9213219

93. SN Swimming Team ( เพชรบูรณ์ )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ โทร.

94. อนุบาลสุโขทัย ( สุโขทัย )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ Rich โทร. 0816882229

95. โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ( กำแพงเพชร )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ นางสาวปภัสมฬ กมลเวชช์ โทร. 095-6346304

96. Phrae Swimming Sport Club ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 22 คน
ติดต่อ ณิชชา จอมทัน โทร. 094-4861402

97. Kru.Rung Swimming Club ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ ครูรุ่ง โทร. 0956391914

98. ประชาบำรุงพะเยา ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 23 คน
ติดต่อ ปาริชาติ วงค์ตันกาศ โทร. 0806751915

99. มหาวิทยาลัยพะเยา ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง โทร. 0873004434

100. วังนาคราช ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ ว่าที่ ร.ต. อนิรุทธ์ ยาสมุทร์ โทร. 0805006300

101. ศิษย์ครูชรา ( เพชรบูรณ์ )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ น.ส พจนีย์ พวงมั่ง โทร. 0851896066

102. ศรีชัยวิทยา ( พะเยา )
จำนวนนักกีฬา 7 คน
ติดต่อ เทวฤทธิ์ มะลิวงค์ โทร. 086182132

103. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ เดชาธร โทร. 0918586532

104. ว่ายน้ำแพร่ ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ ขนิษฐา พันธุเวช โทร. 0869109199

105. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม โทร. 0811797419

106. Plathong Swimming Team ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ Supagin Na Thalang โทร. 065-782-9516

107. Kru Payu ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ Boonlert Udomdetsap โทร. 0896800489

108. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ( ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ นาย ยุทธการ ขาววรรณา โทร. 0639141965

109. Lampang Swimming Club ( ลำปาง )
จำนวนนักกีฬา 11 คน
ติดต่อ คุณมนชัย ตันศิริเจริญกุล โทร. 081-764-8236

110. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ( อุตรดิตถ์ )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ อ.สุนทร ใหม่ยะ โทร. 0931356889

111. บ้านกลาง swimming ( ลำพูน )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ จักรพันธ์ โทร. 0992900550

112. CR Swimming ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 19 คน
ติดต่อ ศราวุฒิ พิบูลย์ศรี โทร. 0613082739

113. MFU Swimming club ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ ณัฐภัทร นุกูลวุฒิโอภาส โทร. 0900740917

114. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ( พิษณุโลก )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นายสัญญา เฉลิมศักดิ์ โทร. 0973581747

115. ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนเจริญราษฎร์ ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ นายคมสัน นวลใจบุตร โทร. 0922567226

116. ชมรมว่ายน้ำปึ๋งปั๋ง ( แพร่ )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ นายคมสัน นาลใจบุตร โทร. 0922367226

117. MAESOT SPEED HUNTER ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ ทรรศิกาวดี คุ้มแก้ว โทร. 0924265915,0856665455

118. CRRU SWIMMING ( เชียงราย )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ ภูภัฎธ์ ทัพธานี โทร. 0613692661

119. ชมรมว่ายน้ำฉลามล้านนา ( เชียงใหม่ )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ น.ส.ฐายิกา กองเสริฐ โทร. 0932454188

120. Tak Swimming Team ( ตาก )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ นายกิตติศักดิ จุฑาวรรธนา โทร. 0807893623

ภาค 6 จำนวน 63 สโมสร

1. วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ วิภาวรรณ ศักดิ์สูง โทร. 0863343513

2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ วรจักร์ บุญตา, โทร. 09599327050,0891235932

3. TOTswimming ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ บุญณศิลป์ สุขเลิศ โทร. 0832494671

4. สาธิต มศว.ประสานมิตร ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ โทร. 0852116654

5. สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ กิตติพงศ์ เพ็งพานิช โทร. 0877985268

6. สโมสรว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 16 คน
ติดต่อ ชัชชญา โทร. 0819268275

7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ไม่ทราบจังหวัด ) จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ Dao โทร. 0815639962

8. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ จักรชลัช พจนอารี โทร. 0819330178

9. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ มาสเตอร์บุญมั่น เพ็งชาวเขา โทร. 061-8206516

10. การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 14 คน
ติดต่อ ณัฐวุฒิ โทร. 0893366955

11. โรงเรียนปิยะจิตวิทยา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ nat โทร. 0851712223

12. สาธิตราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ครูต้อม โทร. 0863501839

13. สโมสรเทพกาญจนา ( ไม่ทราบจังหวัด )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ โทร.

14. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 13 คน
ติดต่อ นายวรชาติ ธีรานุตรานนท์ โทร. 0633192409

15. A Swim Team ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ วัลลภ อิศรางกูร โทร. 0813474243

16. Marlin Swimming Academy ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ นิรุจน์ คตภูธร โทร. 0891063210

17. สองภาษาลาดพร้าว ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ ฉัตรมงคล หล่ออริยวัฒน์ โทร. 0860044999

18. สาธิตปทุมวัน ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 35 คน
ติดต่อ อิสรีพัชร์ โทร. 0820266547

19. Sportsmanship ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 30 คน
ติดต่อ ภิรนันท์ กลันทะกะสุวรรณ โทร. 0909712215

20. ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( กรุงเทพมหานคร ) จำนวนนักกีฬา 58 คน
ติดต่อ ฤทัย สันทัดวัฒนา / บุญชัย จันใบเล็ก โทร. 0805947789, 0863858742

21. ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 87 คน
ติดต่อ จีราวรรณ สุนทรนนท์ โทร. 0863168545

22. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 50 คน
ติดต่อ นายนรินทร์ ศรีมนัสรัตน์ โทร. 0806089977

23. โรงเรียนอุดมศึกษา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ อังค์วรา ทวีทรัพย์ โทร. 0895735532

24. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 9 คน
ติดต่อ อ.ธนูชัย พัวพันธ์พงษ์ โทร. 081-648-1816

25. Aquaman ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ พิมพ์อร อรุณวุฒิวงศ์ โทร. 0858445424

26. Tow-Tae Swim Club ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 12 คน
ติดต่อ อาคม อนุชิตโอฬาร โทร. 0649352466

27. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ เสริมชัย บุญเกิดกิจการ โทร. 0818883383

28. CentralAir Swimming Club ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ Vorrawuit โทร. 0982949159

29. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ พันธ์รุ่ง,บัญชา ชลานุภาพ โทร. 0846525555,085-396-2245

30. Jorgen Swimming ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ กัญจนรัตน์ มีชัย โทร. 0642948444

31. โรงเรียนสิริรัตนาธร ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ นาย ชัยพฤกษ์ แสงเรืองรอบ โทร. 086-500-6911

32. ภาษานุสรณ์บางแค ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นิชานันท์ พรสุทธิชัยพงศ์ โทร. 0813716362

33. อโรคายาดี ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ อรพรรณ แสงจันทร์ฉาย โทร. 0830063772

34. United Swimming Team ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 18 คน
ติดต่อ วุฒิชัย ฤทธิเรืองศักดิ์ โทร. 0808792265

35. สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 58 คน
ติดต่อ APHINAN CHOKTAVIPHATHR โทร. 0988699357

36. โรงเรียนพระแม่มารี ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 10 คน
ติดต่อ จิตรินีย์ บุญศิริจันทร์ โทร. 098-6246999

37. Good Kids Team ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 22 คน
ติดต่อ รักษ์ โทร. 0949464464

38. วิสุทธารมณ์ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 42 คน
ติดต่อ สนธยา โทร. 0982832422

39. สาธิตจุฬาฯ ประถม ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 44 คน
ติดต่อ พลพรรธน์ บัวแก้ว โทร. 0891622356

40. Tripple A ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ Sucharn P. Nithi โทร. 0894946496

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 29 คน
ติดต่อ ลักขณา นาคกล่อม โทร. 0890242255

42. สโมสรช่างอากาศอำรุง ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ อัมพิกา โทร. 0859143334

43. ราชนาวีบางนา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 6 คน
ติดต่อ พรพิมล ขจรสมบัติ โทร. 0868899218

44. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 15 คน
ติดต่อ สมถวิล โทร. 0859629956

45. ราชกรีฑาสโมสร ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 27 คน
ติดต่อ วัชรพงศ์ แท่งทอง(ต้อม) โทร. 0875110512

46. First Step Swimming ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ เมทิกา รัตนปาณะธรรม โทร. 091-549-3654

47. สโมสร​ เพชรเกษม​3​ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 46 คน
ติดต่อ นัน โทร. 0834400022​

48. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 43 คน
ติดต่อ มานพ โทร. 0942518387

49. วัฒนาวิทยาลัย ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ ศรีรุ้ง มากมี โทร. 0891052289

50. ชนันธร สวิมมิ่ง ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 4 คน
ติดต่อ สุกิจ จวนรมณีย์ โทร. 0891127199

51. บูรณะศึกษา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ เปิ้ล โทร. 0861659543

52. โรงเรียนแม่พระฟาติมา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 2 คน
ติดต่อ ชาติชาย พรหมศิลป์ โทร. 0819259784

53. สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ นาย วุฒิไกร ทองชั่ง โทร. 0951105888

54. Bangkok Swim Academy ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 63 คน
ติดต่อ ปานวาด จิตต์ไพโรจน์ (โค้ชแบงก์) โทร. 0991546296

55. เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 37 คน
ติดต่อ น.ต.จารึก คุ้มครอง โทร. 0816229031

56. G1D ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ สุวิกรานต์ อาชว์ศรีวงษ์ โทร. 0827990817

57. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 1 คน
ติดต่อ สุทธดา อติชาติธนวันต์ โทร. 0899692165

58. โรงเรียนสาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ประสบโชค ชมภู โทร. 0991811556

59. บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 3 คน
ติดต่อ นายถิระพงศ์ แก้วเลื่อน โทร. 0849754817

60. สโมสรจันทศิริวิทยา ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 8 คน
ติดต่อ ปวีณา ม่วงเงิน โทร. 0896655011

61. สโมสรเบญจรงค์ ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ศรัณย์ชัย พรไพศาลวิจิต โทร. 0870253388

62. Stingray swimming team ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 5 คน
ติดต่อ แบงค์ โทร. 0865117265

63. NWB ( กรุงเทพมหานคร )
จำนวนนักกีฬา 0 คน
ติดต่อ ลำไย สุขสำราญ โทร. 0909235197

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *