รายการแข่งขันว่ายน้ำประจำปี 2563

รายการแข่งขันประจำปี 2563

  • ตัวหนังสือ สีน้ำเงิน รายการที่ยังไม่แข่งขัน จะแสดง “ระเบียบการแข่งขัน”
  • ตัวหนังสือ สีแดง รายการแข่งขันที่เสร็จสิ้นไปแล้ว จะแสดง “ผลการแข่งขัน”
เดือน วันที่ รายการ
มกราคม 25-26 ดาวิซาร่า รับลมหนาว ต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 8 (25 M)
กุมภาพันธ์ 16 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่
“แพร่เกมส์ 2020” (50M)
กุมภาพันธ์ 23 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย (50M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน อัลปาก้าแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9 จ.ราชบุรี (25M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน ดงภูเกิด จ.พิษณุโลก (25M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน ลำพูนแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 (50M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 จ.ลำพูน
(50M-รับรองสถิติ)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน กกท. ภาค 5 จ.เชียงใหม่ (50M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน อนุบาลลำปาง (25M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน บ้านกลางสวน จ.เชียงใหม่ (25M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน ภาณุรังษี จ.ราชบุรี (50M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน MFU Swimming Championship 5th จ.เชียงราย (50M-รับรองสถิติ)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน Suphanburi Swimming Championship 2020 (50M-รับรองสถิติ)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน ACT Swimming Championship #12 (50M)
ยกเลิกการแข่งขัน ยกเลิกการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37 จ.พะเยา
(50M-รับรองสถิติ)
ตุลาคม 3 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ (50M)
พฤศจิกายน 21-22 ลำปางสปริ้นเตอร์ (25M)
พฤศจิกายน
28-29 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  42
รอบคัดเลือกเขต 5 จ.พะเยา
ธันวาคม 5-6 Maejo Championship จ.เชียงใหม่ (50M)
มกราคม 2564 22-24 ชิงแชมป์ภาคเหนือ (50M-รับรองสถิติ)