รายการแข่งขันว่ายน้ำประจำปี 2562

รายการแข่งขันประจำปี 2562

  • ตัวหนังสือ สีน้ำเงิน รายการที่ยังไม่แข่งขัน จะแสดง “ระเบียบการแข่งขัน”
  • ตัวหนังสือ สีแดง รายการแข่งขันที่เสร็จสิ้นไปแล้ว จะแสดง “ผลการแข่งขัน”
เดือน วันที่ รายการ
มกราคม 25-29 กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย (50M)
มกราคม 26-27 เทศบาลตำบลหนองแค club ครั้งที่ 1
กุมภาพันธ์ 9-10 ดาวิซาร่าต้านลมหนาวครั้งที่ 7 (25 M)
กุมภาพันธ์ 23-24 ฝ่ายว่ายน้ำเชียงใหม่ (50M)
เมษายน 5-10 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (50M)
เมษายน 6-7 ธารสวรรค์ แชมป์เปี้ยนชิพ (25M)
พฤษภาคม 11-12 กกท 5 ครั้งที่ 4 (50M)
พฤษภาคม 10-20 กีฬาเยาวชนแห่งชาติบุรีรัมย์ (50M)
มิถุนายน 8-9 อนุบาลลำปาง (25M)
กรกฏาคม 6-7 ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ (50M)
สิงหาคม 24-25 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (50M)
สิงหาคม 31-1 สุพรรณบุรีแชมเปี้ยนชิพ (50M)
กันยายน 14-15 แพร่ แชมเปี้ยนชิพ 2019 (50M)
กันยายน 24-27 Asian age game (50M)
ตุลาคม 12-13 ACT Swimming Championship #11 (50M)
ตุลาคม 18-20 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ม.แม่โจ้ (50M)
พฤศจิกายน 2-3 คัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ตาก (50M)
พฤศจิกายน 19-29 คัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 3 นครพนม(50M)
พฤศจิกายน 23-24 วังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562 (25M)
ธันวาคม 12 กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 26
ธันวาคม 21 กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 (รุจิรวงศ์ 50M)
ธันวาคม 25 กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 30 (รุจิรวงศ์ 50M)