ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ อ๋องสวิมมิ่งคลับสปิ้นเตอร์ เชียงราย 2021 ครั้งที่ 1

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ
อ๋องสวิมมิ่งคลับสปิ้นเตอร์ เชียงราย 2021 ครั้งที่ 1

ฉลองเปิดสระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564

ณ. สระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย สระว่ายน้ำในร่ม)


รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม  10 รางวัล

 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อสัมฤทธิ์) พร้อมเงินรางวัล 1,000  บาท
 • ถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับ 6  – 10 ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อเรซิน)

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคลชาย-หญิง

 • ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่นอายุ 6-12 ปี รุ่นละ 8 รางวัล ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อเรซิน)
 • ถ้วยรางวัลบุคคลชาย-หญิง รุ่น 13 ปี – ทั่วไป รุ่นละ 7 รางวัล ได้รับรูปหล่อพ่อขุนเม็งรายมหาราช (เนื้อเรซิน)

1.วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในการเล่นกีฬาและรักการเล่นกีฬา เป็นการ เสริมสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
 • เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาว่ายน้ำ ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังนิสัย การออกกำลังกาย

2.สถานที่แข่งขัน

 • สระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย (สระว่ายน้ำ 25 เมตร 6 ลู่) ในร่ม

3.กำหนดการแข่งขัน

 • เสาร์-อาทิตย์ที่ 8 – 9  พ.ค. 2564
 • ประชุมผู้จัดการทีม วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07:15 น.

4.การแบ่ง รุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ชาย-หญิง

 • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (มอบเหรียญทุก ชุด ชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8  ใบ)
 • รุ่นอายุ 7 ปีเกิด พ.ศ. 2557 (มอบเหรียญทุก ชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8  ใบ หญิง 8  ใบ)
 • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุก ชุด ชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8  ใบ)
 • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุก ชุด ชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)
 • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุก ชุดชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)
 • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุก ชุดชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)
 • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด ในรุ่นชุดพร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ)
 • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น พร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น พร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)
 • รุ่น ทั่วไป เกิด พ.ศ.2549 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุดในรุ่น พร้อมถ้วยรางวัล ถ้วย ชาย 7 ใบ หญิง 7 ใบ)

5.คุณสมบัตินักกีฬา

 • ไม่จำกัดฝีมือ
 • นักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องสังกัด สโมสร สระว่ายน้ำ ชมรม โรงเรียน
 • นักกีฬาแต่ละคนสมัครประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องสมัครในรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
 • ประเภททีมนักกีฬารุ่นอายุน้อยสามารถข้ามไปลงรุ่นอายุมากกว่าได้ (แต่เลือกแข่งได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น)

6.เงินค่าสมัคร

 • รายการบุคคลรุ่นอายุ 6 ปี – รุ่นทั่วไป  ค่าสมัครเหมาจ่าย คนละ 650 บาท
 • ค่าสมัครชำระโดยการโอนเงินที่หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี น.ส.รัตนา จินะสาม ธนาคารกรุงเทพจำกัด เลขที่ 537-014162-3

7.หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร /ใบเกิด
 • ทะเบียนบ้านของนักกีฬาให้แต่ละทีมจัดเตรียมมาให้พร้อมในวันแข่งขัน
 • สำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันกับ CNXSWIMMING แล้วไม่ต้องส่งหลักฐานอีก

8.สถานที่รับสมัคร

 • เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่  cnxswimming.com

9.กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่   20 เม.ย. 2564 หรือเมื่อครบ จำนวน  400  คน
 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ cnxswimming.com
 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่างๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ cnxswimming.com ก่อนวันปิดรับสมัคร

10.ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

 • อ.ไพบูลย์ เจริญสันติ โทร 081-530-0700
 • อ.ธนจักษ์ สิทธิโชค โทร 086-9118782
 • อ.ศราวุฒิ พิบูลศรี โทร 084-191-0828
 • CNX swimming โทร 061-269-4159

11.ประชุมผู้จัดการทีม

 • วันที่ 8 พ.ค. 2564เวลา 30 น. ณ สระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงราย

12.กติกาใช้ในการแข่งขัน

 • ใช้กติกาของสมาพันกีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA 2019
 • การแข่งขัน จะถือเวลาที่ดีที่สุด (TIME FINAL) ไม่มีรอบคัดเลือก การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยครั้งเดียว (ONE START RULE) ส่วนนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า 8 ปีใช้ (TWO START RULE) การจับเวลาใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติมาตรฐานการแข่งขันว่ายน้ำ (TOUCHBOARD) ถ้ามีปัญหาขัดข้องใช้นาฬิกาจับเวลาแต่ล่ะลู่
 • ผู้ควบคุมทีมหรือผู้ปกครองต้องจัดเตรียมหลัก ฐานเกี่ยวกับอายุของนักกีฬาหากมีการประท้วง และเป็นผลนักกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ แข่งขันและจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ไม่รับการประท้วงด้วยภาพถ่ายหรือวีดีโอของผู้ปกครองทุกกรณี
 • ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก แต่จะถือเวลาที่ดีที่สุด ในการตัดสิน

13.การนับคะแนนการแข่งขัน

 • ประเภทบุคคล ดังนี้
 • ระยะทาง 25/50 เมตรจะได้คะแนน 15 -11- 9 – 7 – 6 – 5- 4- 3- 2 – 1 ตามลำดับ
 • รายการจับโฟมเตะขาฟรี ไม่คิดคะแนน(แจกเหรียญทุกคน)
 • รายการที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 2 สโมสร 3 คนขึ้นไป นับคะแนน

14.การดำเนินการแข่งขัน

 • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งก่อน 30 นาที ในแต่ละรายการ
 • นักกีฬาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬาต่อนายทะเบียนเพื่อรายงานตัว และรับเหรียญรางวัล

15.ปัญหาต่างๆ

 • ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามมติ ของคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน เป็นข้อยุติ
 • หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงการแข่งขันผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบตนเอง
 • การประท้วงผู้ประท้วงจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่คณะกรรมการภายใน 20 นาทีหลังการแข่งขันนั้น ๆสิ้นสุด ลง และวางเงิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการทีมเท่านั้น หากเป็นผลจะคืนเงินให้และถ้าไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้ผู้ ประท้วง

16.สงวนสิทธิ์

*คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นหรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาหากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาทอันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันทีคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ หรือสิทธิ์การแข่งขันของนกนักกีฬา แต่จะมี หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลให้

17.ที่จอดรถ 

 • จอดรถได้ในบริเวณสถานที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดให้

18.รางวัลการแข่งขันประเภทบุคคล 

 • นักกีฬารุ่น 6 ปีถึงรุ่นทั่วไป เข้าเส้นชัยที่1,2,3 ในแต่ละชุดจะ  ได้รับเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับ
 • ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล ถ้วยรางวัล แยก ชาย –หญิง ในรุ่นอายุ 6 ปี-12 ปี แจก 8 ใบ และ รุ่น13-ทั่วไป ถ้วยรางวัล 7 ใบ แยกชาย-หญิง กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวม เท่ากัน ในแต่ล่ะรุ่นอายุทั้ง ชายและหญิง จะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจาก จำนวนเหรียญทอง เงิน และ ทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญ รางวัล เท่ากันอีกจะพิจารณา จากผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
 • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรรวมสถิติประเภทบุคคลคนละ 1 ใบ / เหรียญที่ระลึกทุกคน

19.รางวัลการแข่งขันประเภททีม

 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม 5,000 บาท
 • รางวัล คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม  4,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 3 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม  3,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 4 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม  2,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม  1,000 บาท
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 6 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 7ถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 8 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 9 ถ้วยรางวัล
 • รางวัลคะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 10 ถ้วยรางวัล
 • โดยพิจารณาจากคะแนนรวมประเภทบุคคลและทีมหากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากสโมสรที่ส่งนักกีฬาน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ

 

20.ประเภทการแข่งขัน

 

ประเภทการแข่งขัน

รุ่นอายุ

6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
เตะขาฟรี  25 เมตร / / / / 0 0 0 0 0 0
ฟรีสไตล์ 50 เมตร / / / / / / / / / /
ฟรีสไตล์ 25 เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ 25 เมตร / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ 50 เมตร / / / / / / / / / /
กรรเชียง 25 เมตร / / / / / / / / / /
กรรเชียง 50 เมตร / / / / / / / / / /
กบ  25 เมตร / / / / / / / / / /
กบ 50 เมตร / / / / / / / / / /
เดี่ยวผสม 100 เมตร 0 0 0 0 / / / / / /

รูปภาพสระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเม็งรายมหาราช
สระว่ายน้ำเปิดใหม่มีหลังคา

รูปเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล
อันดับที่ 1-5 ถ้วยรางวัลสโมสรรูปหล่อเนื้อสัมฤทธิ์
อันดับที่ 6-10 รูปหล่อเนื้อเรซิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคลชาย-หญิง รูปหล่อเนื้อเรซิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *