ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ อัลปาก้า แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

อัลปาก้า แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

ณ. สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

Download ระเบียบการแข่งขัน : คลิกที่นี่

**************************************************************

ชำระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่
นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
195-2-51734-8
ธนาคารกสิกรไทย
ส่งสลิปมาที่ Line ID : viewlilovely

**************************************************************

อัลปาก้า แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มี.ค. 2563
ณ สระว่ายน้ำ อัลปาก้า สปอร์คลับ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 6,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 4,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 3,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 2,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 5 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 1,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 ทุกรุ่นอายุรับทุนการศึกษา 300 บาท
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ทุกคน

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬา ว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
  • เพื่อส่งเสริมและให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  • เพื่อสร้างนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่มีทักษะการฝึกซ้อมมาตรฐานทดแทนนักกีฬาเดิมในการเตรียมทีมนักกีฬาว่ายน้ำในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
  • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม และผู้ปกครองที่เข้าร่วมแข่งขัน
 2. สถานที่แข่งขัน
  • ณ สระว่ายน้ำ สระขนาด 25 เมตร 5 ลู่ พร้อมแท่นกระโดด
 3. วันที่แข่งขัน
  • วันที่ 14 – 15 มี.ค. 2563
  • รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.45 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป
  • ประชุมผู้จัดการทีมวันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น. ณ จุดรับรายงานตัวสระว่ายน้ำ
 4. ประชุมผู้จัดการทีม
  • วันแรกของการแข่งขัน เวลา 7.30 น. ณ สระว่ายน้ำ ฯ
  • วาระการประชุม
  • ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันที่ตกหล่น
  • ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อการจัดพิมพ์เกียรติบัตร
  • ชำระค่าสมัคร
  • เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
 5. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ
  • ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
  • การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)
  • ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ
  • นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันที่ที่แข่งเสร็จ
  • จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) หากนาฬิกาอัตโนมัติขัดข้องจะใช้เวลามือแทน
  • ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ
 6. สถานที่รับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 วันก่อนวันแข่งขันหรือหากครบจำนวน 500 คนจะปิดก่อนกำหนด
  • สมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  • สมัครได้ทาง www.cnxswimming.com
 7. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล
  • ร.ต.สหัสนัย เบอร์โทร 092 – 565-6353
 8. ค่าสมัคร
  • เหมาจ่าย นักกีฬาทุกรุ่นอายุ คนล่ะ  600 บาท
  • รายการผลัด 2×25 ผลัดล่ะ 120 บาท
  • ชำระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่
   นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
   195-2-51734-8
   ธนาคารกสิกรไทย
   ส่งสลิปมาที่ Line ID : viewlilovely
 9. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน
  • รุ่นอายุ 6 – 7 ปี อาจใช้กติกาตามความเหมาะสม
  • ถือการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ
 10. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**
  • รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง)
  • รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2553แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2549 (แจกเหรียญทุกชุด แจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
  • รุ่นทั่วไปเกิด พ.ศ.2548ลงมา (แจกเหรียญทุกชุดแจกถ้วย 9 ใบ แยกชายหญิง )
 11. การนับคะแนน
  • ประเภทบุคคล เวลาเป็นที่ 1-9  จะได้คะแนน 12-10-8-6-5-4-3-2-1 ตามลำดับ
  • ประเภททีม ทีมที่มีเวลาเป็นที่ 1-9 จะได้คะแนน 12-10-8-6-5-4-3-2-1 ตามลำดับ
  • กรณีที่นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ(ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุด
  • กรณีคะแนนประเภททีมชนะเลิศเท่ากัน ให้พิจารณาทีมที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่ารับรางวัล
 12. การประท้วง
  • การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 1000 บาท หากการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลจะยึดเงินประกันไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 13. สงวนสิทธิ์
  • คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใด ๆทั้งสิ้น หรือสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬา หากนักกีฬาหรือผู้ปกครองของนักกีฬาแสดงกิริยามารยาท อันไม่พึงปรารถนาหรือไม่เป็นไปเจตนารมณ์อันดีของการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันที
  • หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ
 14. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น
  • การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ
 15. รางวัลประเภทบุคคล
  • นักกีฬาที่ชนะที่ 1-2-3 ในแต่ละชุด จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ
  • นักกีฬาที่ทำการแข่งขันในแต่ละชุดที่เป็นผู้ชนะอันดับที่ 1,2, 3 จะได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง
  • รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ แยกชาย – หญิง ที่ 1 – 9 มีถ้วยรางวัล
  • นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุจะได้รับทุนการศึกษา 300 บาท
  • นักกีฬาทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ ถ้าคะแนนและเหรียญเท่ากัน ให้ถือผู้มีอายุน้อยกว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล

16. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล

  • ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 6,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 4,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 3,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 2,000 บาท
  • ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ 1,000 บาท
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาจากคะแนนประเภทบุคคล ชาย-หญิง ทุกรุ่นอายุรวมกันและประเภททีมผลัด
  • แจกถ้วยรางวัลถ้วยสโมสรยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 – 5

17. รางวัลการแข่งขันสำหรับผู้ฝึกสอน

   • ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 1 รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท

18. ติดต่อที่พัก

 

19. ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน รุ่นอายุ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 ทั่วไป
เตะขาฟรี 25 ม. / / / / 0 0 0 0 0 0
ฟรี 25 ม. / / / / / / / / / /
ฟรี 50 ม. / / / / / / / / / /
ฟรี 100 ม. / / / / / / / / / /
กรรเชียง 25 ม. / / / / / / / / / /
กรรเชียง 50 ม. 0 0 / / / / / / / /
กบ 25 ม. / / / / / / / / / /
กบ 50 ม. 0 0 / / / / / / / /
ผีเสื้อ 25 ม. / / / / / / / / / /
ผีเสื้อ 50 ม. 0 0 / / / / / / / /
เดี่ยวผสม 100 ม. 0 0 0 0 / / / / / /
ผลัดฟรี 2×25 / / / / /

หมายเหตุ 0= ไม่มีการแข่งขัน /= มีการแข่งขัน

  1. วันเสาร์ ฟรี 100 /เตะขาฟรี 25 ม. /ผีเสื้อ 25 ม. /ฟรี 50 ม. /กรรเชียง 50 ม. /กบ 25 ม.
  2. วันอาทิตย์ กรรเชียง 25 ม. /กบ 50 ม. /ฟรี 25 ม. /ผีเสื้อ 50 ม. /เดี่ยวผสม 100 ม. / ผลัดฟรี 2×25 ม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *