ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 14

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 14

ณ. สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันที่ 4-5 เมษายน 2563

Download ระเบียบการแข่งขัน : คลิกที่นี่

**************************************************************

ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 14
จัดโดย ชมรมว่ายน้ำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน
วันเสาร์ที่ 4 อาทิตย์ที่ 5  เมษายน  2563
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม 5,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม 4,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม 3,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม 2,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับที่ 4 รับถ้วยรางวัลและเงินสนับสนุนทีม 1,000 บาท
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศที่ทำคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละรุ่น
แยก ชาย ลำดับที่ 1-10 และหญิง ลำดับที่ 1-10 ดูรายละเอียดหัวข้อ รุ่นอายุ

 1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ที่ จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ

1.2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

1.3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

1.4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

1.5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ปลูกฝังความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย

1.6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน

 1. สถานที่แข่งขัน

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

 1. วันที่แข่งขัน

3.1 วันเสาร์ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 5  เมษายน  2563

3.2 รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.30 น. เริ่มแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป

 1. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

4.1 ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) แปลเป็นไทย โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

4.2 การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)

4.3 ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 10 นาที ในแต่ละรายการ

4.4 นักกีฬาจะต้องรายงานตัวรอรับเหรียญรางวัลทันที่ที่แข่งเสร็จ

4.5 ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

 1. สถานที่รับสมัคร

5.1 เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่  www.cnxswimming.com

 1. หลักฐานการสมัคร

6.1 นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องสมัครเข้าแข่งขันในนาม สโมสร / ชมรม / โรงเรียน / สมาคมกีฬาจังหวัดเท่านั้น สามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

 1. ค่าสมัคร

7.1 รายการเดี่ยวรายการละ 60  บาท

 1. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

8.1 นายไพบูลย์    เจริญสันติ    081-530-0700

8.2 นายอนุชา    บุตรมางกูล    087-173-7912

 1. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์

9.1 รุ่นอายุ 6 ปี   เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป      มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.2 รุ่นอายุ 7 ปี   เกิด พ.ศ. 2556                มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.3 รุ่นอายุ 8 ปี   เกิด พ.ศ. 2555                มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.4 รุ่นอายุ 9 ปี   เกิด พ.ศ. 2554                 มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.5 รุ่นอายุ 10 ปี  เกิด พ.ศ. 2553               มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.6 รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2552                มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16 ใบ ชาย 8 ใบ หญิง 8 ใบ

9.7 รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2551             มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16ใบ ชาย 8ใบ หญิง 8ใบ

9.8 รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2550             มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 16ใบ ชาย 8ใบ หญิง 8ใบ

9.9 รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2549             มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 12 ใบ ชาย 6ใบ หญิง 6ใบ

9.10รุ่นทั่วไปเกิดปี พ.ศ. 2548 ลงมา          มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 12 ใบ ชาย 6 ใบ หญิง 6 ใบ

 1. การนับคะแนน

10.1 ประเภทบุคคล ลำดับที่ 1-10  จะได้คะแนน 20, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ

10.2 นักกีฬายอดเยี่ยมคิดคะแนนจากคะแนนรวม หาก คะแนนรวมเท่ากันให้นับเหรียญ ทอง, เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามลำดับ หากเท่ากันอีกให้นับอายุผู้ที่น้อยกว่า เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม

10.3 เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร  แจกเหรียญทองทุกคน (ไม่คิดคะแนน )

 1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

11.1 ใช้กติกาของสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ำสมัครเล่นนานาชาติ FINA ฉบับปรับปรุงล่าสุด

11.2 การแข่งขันไม่มีรอบคัดเลือกจะถือเวลาที่ดีที่สุด

11.3 การปล่อยตัวเป็นแบบปล่อยตัวครั้งเดียว

11.4 ปัญหาใดๆอันเกิดจากการแข่งขันให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการการจัดการ แข่งขันเป็นอันยุติ

11.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบ ส่วนการแข่งขันหรือ การตัดสิน การแข่งขันของนักกีฬา หากมีนักกีฬา / ผู้ปกครอง / ผู้ควบคุมนักกีฬา แสดงกิริยาอัน เป็นที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์อันดีของการจัดการแข่งขันกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทั้งทีมทันที

11.6 .ใช้นาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ

11.7 การประท้วงผลการแข่งขันต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ถึงผู้ควบคุมการแข่งขันภายใน 30 นาทีหลังการประกาศผลการแข่งขัน โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น พร้อมวางเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วงคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน

11.8 หากมีการทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จับได้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันของนักกีฬาผู้นั้นทุกรายการ

11.9 การตัดสินใจให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

11.10 ประชุมผู้จัดการทีม ณ จุดรับรายงานตัว วันแรกของการแข่งขัน เวลา 07.30 น.

 1. ประเภทการแข่งขัน
ที่ ประเภทการแข่งขัน รุ่นอายุ
6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี ทั่วไป
1 เตะขาฟรี 50 ม. / / / / 0 0 0 0 0 0
2 ฟรี 50 ม. / / / / / / / / / /
3 ฟรี 100 ม. 0 / / / / / / / / /
4 ฟรี 200 0 0 0 / / / / / / /
5 กรรเชียง 50 / / / / / / / / / /
6 กรรเชียง 100 0 0 / / / / / / / /
7 ผีเสื้อ 50 / / / / / / / / / /
8 ผีเสื้อ 100 0 0 / / / / / / / /
9 กบ 50 / / / / / / / / / /
10 กบ 100 0 0 / / / / / / / /
11 เดี่ยวผสม 200 0 0 0 0 / / / / / /

 

 1. รายการที่แข่งขัน

– วันเสาร์ที่ 4  เมษายน 2563

เดี่ยวผสม 200 เมตร , เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร , กรรเชียง 100 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร , ผีเสื้อ 100 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร ,

– วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ฟรีสไตล์ 200 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร , กบ 100 เมตร , ฟรีสไตล์ 100 เมตร , กบ 50 เมตร

 1. หมายเหตุ 0 = ไม่มีการแข่งขัน :  / = มีการแข่งขัน

2 Comments on “ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ครั้งที่ 14”

 1. How to apply for Lambang sprinter 2020 meet and to apply for any meet in this website? As this is my first time on this website.

  1. If you are a player, you need to be a member of the swimming club. Then ask the club’s officer to apply the meets. If you are the owner of the swimming club, please request for the club’s account detail to access our system. ( click apply from the front page )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *