ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ บ้านกลางสวน แชมป์เปี้ยนชิพ 2020

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
บ้านกลางสวน แชมป์เปี้ยนชิพ 2020
(ฉลองเปิดสระใหม่)

ณ. สระว่ายน้ำบ้านกลางสวน
(สระ 25 เมตร 5 ลู่ว่าย)

ที่อยู่ บ้านกลางสวน 144/49 ซอยอยู่เย็น ถนน ลัดดาแลนด์
ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563

Download ระเบียบการแข่งขัน : คลิกที่นี่
รับจำนวนจำกัด 400 คนเท่านั้น

**************************************************************

ชำระค่าสมัครแข่งขันได้ที่ :

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี  527-2-22249-7     ชื่อบัญชี นาง อมรวดี วิหครัตน์

**************************************************************

ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำบ้านกลางสวน แชมป์เปี้ยนชิพ 2020

(ฉลองเปิดสระใหม่)

ที่อยู่ บ้านกลางสวน 144/49 ซอยอยู่เย็น ถนน ลัดดาแลนด์

ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

วันที่ 20-21 เดือน มิถุนายน  2563 ณ สระว่ายน้ำบ้านกลางสวนเชียงใหม่

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 5 รางวัล

o ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวมทีม อันดับ 1 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

o ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวมทีม อันดับ 2 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

o ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวมทีม อันดับ 3 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

o ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวมทีม อันดับ 4 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

o ทีมที่มีคะแนนรวม ชนะเลิศรวมทีม อันดับ 5 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

o พัฒนาการและยกระดับนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานสากลขึ้น

o เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

o เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

o เป็นกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

o เก็บสถิติแต่ละรายการเพื่อการประมวลผลการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

 1. สถานที่แข่งขัน

o ณ สระว่ายน้ำบ้านกลางสวนเชียงใหม่ (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 25 เมตร 5 ลู่ )

 1. วันที่แข่งขัน

o วันเสาร์และวันอาทิตย์วันที่ 20-21 เดือน มิถุนายน 2563 เริ่มแข่งขันเวลา 8.00 น.

o ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 20 เดือน มิถุนายน  2563 เวลา 07.00 น.(ณ สระว่ายน้ำบ้านกลางสวน)

 1. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**

o รุ่นอายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2557 ขึ้นไป (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 7 ปี เกิด พ.ศ. 2556 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 8 ปี เกิด พ.ศ. 2555 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 9 ปี เกิด พ.ศ. 2554 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 10 ปี เกิด พ.ศ. 2553 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 11 ปี เกิด พ.ศ. 2552 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2551 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ )

o รุ่นอายุ 13 ปี เกิด พ.ศ. 2550 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ )

o รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2549 (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ )

o รุ่นทั่วไปเกิดปี พ.ศ. 2548 ลงมา (มอบเหรียญทุกชุด มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง10 ใบ )

 1. การสมัครแข่งขัน

o นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องสมัครเข้าแข่งขันในนาม สโมสร / ชมรม / โรงเรียน / สมาคมกีฬาจังหวัดเท่านั้น

o สโมสรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาทุกรุ่นในประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องแข่งขันในรุ่นอายุตนเองเท่านั้น

o รายการใดที่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 3 คน 3 สโมสร ทางฝ่ายจะจัดให้มีการแข่งขันในรายการนั้นและแจกรางวัลการแข่งขันปกติ และ นับคะแนนตามปกติ

 1. สถานที่รับสมัคร

o เปิดรับสมัครด้วยระบบ online ที่ www.cnxswimming.com

 1. กำหนดการรับสมัคร

o สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ครบจำนวน 400 คน

o ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cnxswimming.com

o การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการแข่งขัน และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถแก้ไขรายการแข่งขันได้ที่ www.cnxswimming.com ก่อนครบจำนวนรับสมัคร

 1. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล

o ติดต่อ 089-851-7366 ( ครูการ )

o นายไพบูลย์ เจริญสันติ 081 -530 – 0700 (ขอ Password เพื่อสมัครแข่งขันสำหรับทีมที่ยังไม่ลงทะเบียนสโมสร)

 1. ค่าสมัคร

o นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ชำระค่าสมัครเหมาจ่ายทั้งงาน คนละ 600 บาท

o นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม ชำระค่าสมัครได้ ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี  527-2-22249-7     ชื่อบัญชี นาง อมรวดี วิหครัตน์

 (การสมัครจะสำเร็จ เมื่อลงชื่อในระบบ  www.cnxswimming.com  พร้อมชำระเงินทันที หากไม่มีการชำระ ถือว่าสละสิทธ์เข้าร่วมแข่งขัน)

 1. ประชุมผู้จัดการทีม

o ประชุมผู้จัดการทีม วันที่ 20 เดือน มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.

o วาระการประชุมและกติกาการแข่งขัน

o เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

 1. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ

o ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) แปลเป็นภาษาไทย และใช้กติกา FINA ฉบับล่าสุด โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

o การปล่อยตัวแบบครั้งเดียว (ONE START RULE) ไม่มีรอบคัดเลือก ถือเวลาดีที่สุด (TIME FINAL)

o ในวันแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน 20 นาที

o จับเวลาใช้นาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD)

o หากนาฬิกาอัตโนมัติ (TUCH BOARD) ขัดข้องจะใช้นาฬิกากึ่งอัตโนมัติ

o หากนาฬิกากึ่งอัตโนมัติขัดข้อง จะใช้นาฬิกามือประจำลู่

o หากนาฬิกามือประจำลู่ขัดข้อง จะใช้ผลของการเข้าเส้นชัย (อันดับที่) พิจารณา ตามลำดับ

o ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันและไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

 1. คุณสมบัติ

o ไม่จำกัดฝีมือ

o นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถ สมัคร ในนาม สโมสร ชมรม โรงเรียน จังหวัด เท่านั้น

 1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

o ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) แปลเป็นภาษาไทย และใช้กติกา FINA ฉบับล่าสุด โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

 1. การนับคะแนน

o การนับคะแนนประเภทบุคคล รุ่น 6-12 ปี นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 12 ในแต่ละรายการจะได้คะแนน 13–11 –10–
9 –8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

o การนับคะแนนประเภทบุคคล รุ่น 13-ทั่วไป นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 10 ในแต่ละรายการจะได้คะแนน 13–11 –10– 9 –8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1

o กรณีคะแนนประเภทบุคคล นักกีฬาได้คะแนนรวมชนะเลิศเท่ากัน ในแต่ละรุ่นอายุทั้งชายและหญิงจะพิจารณาผู้ชนะเลิศเพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัลตามลำดับ

 1. การประท้วง

o การประท้วงใด ๆ ให้ผู้จัดการหรือตัวแทนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบหลักฐานถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน 10 นาที หลังการประกาศพร้อมเงินประกัน 2000 บาท หากการพิจารณา

ของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประท้วง คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ และถ้าการประท้วงไม่เป็นผลคณะกรรมการจะไม่คืนเงินประกัน

 1. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น

o การตัดสินใจให้ผู้ตัดสินชี้ขาดในการแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือผลการตัดสินเป็นข้อยุติ

o คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุใดๆ  แต่จะมี หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบี้องต้นให้

 1. รางวัลประเภทบุคคล

o นักกีฬาที่ชนะ จะได้รับรางวัลดังนี้

* รุ่นอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี ( มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน) มอบถ้วย 24 ใบ ชาย 12 ใบ หญิง 12 ใบ นักกีฬาที่ได้
ลำดับที่ 1 – 12

*รุ่นอายุ 13 ปี ถึง รุ่นทั่วไป( มอบเหรียญทุกชุดการแข่งขัน) มอบถ้วย 20 ใบ ชาย 10 ใบ หญิง 10 ใบ นักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 – 10

o รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแต่ละรุ่นอายุ แยก ชาย – หญิงมีถ้วยรางวัล หลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก คะแนนบุคคลเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจำนวนเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามลำดับ (ในแต่ละรายการ) หากนักกีฬาได้เหรียญรางวัลเท่ากันอีกจะพิจารณาจากผู้ที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัล

 1. สำหรับนักกีฬาที่ต้องการที่พักทางคณะกรรมการมีห้องพักที่แนะนำดังนี้

o ติดต่อ 089-851-7366 ( ครูการ )

 1. ประเภทการแข่งขันในแต่ละวัน

ประเภทการแข่งขันวันเสาร์และอาทิตย์

ประเภทการแข่งขัน                                                        รุ่นอายุ
6 ปี 7ปี 8 ปี 9ปี 10ปี 11ปี 12ปี 13 ปี 14 ปี ทั่วไป
เสาร์ ฟรีสไตล์ 25 ม. / / / / / / / / / /
เสาร์ ฟรีสไตล์ 50 ม. / / / / / / / / / /
เสาร์ กบ 25 ม. / / / / / / / / / /
เสาร์ กบ 50 ม. / / / / / / / / / /
อาทิตย์ ผีเสื้อ 25 ม. / / / / / / / / / /
อาทิตย์ ผีเสื้อ 50 ม. / / / / / / / / / /
อาทิตย์ กรรเชียง 25 ม. / / / / / / / / / /
อาทิตย์ กรรเชียง 50 ม. / / / / / / / / / /

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *