ฟรีสไตล์ 400 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 400 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. ปิยะธิดา มูลชุมภู
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 07:17.62
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:04:49.37
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:08.31
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 05:09.36
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:05:15.73
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:05:17.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:38.85
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. ปณเจษ มาลาวัลย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:39.35
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 05:39.80
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 05:41.26
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 05:45.20
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:13.54
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:26.54
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:34.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. อรปรียา กรรณาลงกรณ์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:36.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ภัคคะธีมา อินทรา
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:37.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. อัญมณี กิจจรัส
ชมรม สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาที่ทำได้ 0:05:38.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 05:47.83
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. สุพิชญา สำราญอยู่
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:05:48.64
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ปริยากร ขุนนุช
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:05:52.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 05:55.47
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 0:05:02.13
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:03.23
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. วงศกร แพทย์สมาน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:07.90
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 05:12.78
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 05:12.97
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. พิพัฒน์ หล่อรวมจิต
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:12.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:14.43
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. ธีรเมธินท์ แท่นธัญลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:05:20.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:25.26
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. กฤตเมธ ปารีแก้ว
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:25.27
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:05:02.5
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:05:02.54
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 05:09.30
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 05:11.77
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. สุชญา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:05:16.84
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:20.29
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:20.98
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 05:25.22
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. เขมจิรา เชื้ออินทร์
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 05:28.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. นภกมล บุญนก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:05:28.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:04:32.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:04:41.79
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:04:42.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:04:43.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:48.17
รายการCMU Rujirawong Championship

6. ษมากร ถวัลย์วุฒิ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 04:56.11
รายการอบจ. พิจิตร

7. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 04:56.36
รายการCMU Rujirawong Championship

8. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 04:59.74
รายการCMU Rujirawong Championship

9. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 05:00.00
รายการCMU Rujirawong Championship

10. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:05:01.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:49.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พฤฒยา พฤฒิตน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:05:02.44
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 05:02.62
รายการCMU Rujirawong Championship

4. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:05:02.62
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 05:02.93
รายการCMU Rujirawong Championship

6. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:05:04.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. อัญชิษฐา รักแจ้ง
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:05:13.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:05:13.74
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ณิชาภัทร ดวงประชา
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:05:15.29
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. พรชนัน สันติภาพ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 05:16.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 04:24.12
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:04:24.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:04:29.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:34.04
รายการCMU Rujirawong Championship

5. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:37.6
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 04:39.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:43.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:04:45.98
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:46.15
รายการCMU Rujirawong Championship

10. ธัชชัย ยงเสมอ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 04:48.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:56.23
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:04:59.53
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:05:00.41
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:03.08
รายการCMU Rujirawong Championship

5. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:05:05.73
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:05:05.93
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. นนนภัสร์ หอมกอ
ชมรม สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาที่ทำได้ 0:05:06.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 05:06.18
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. วรณัฏฐ์ เด่นแพทย์ชรางกูล
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:05:07.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:08.63
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. เจตน์นิพิฐ มานูญวงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:04:24.78
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 04:27.60
รายการCMU Rujirawong Championship

3. ภัคภูมิ เล้าประดิษฐ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:29.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:04:32.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:04:33.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 04:34.02
รายการCMU Rujirawong Championship

7. ภูตะวัน ฉิ่นยี่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 04:34.51
รายการCMU Rujirawong Championship

8. ภัทรชนน กอแก้ว
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:04:34.87
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:37.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 0:04:39.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:37.89
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 04:45.25
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:04:51.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชยุตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:53.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:57.62
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. อักษราภัค คุ้มชาติ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 05:03.79
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 05:04.48
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

8. จิรภิญญา พันธวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:11.65
รายการCMU Rujirawong Championship

9. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:05:13.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. นภสร อนุสุวรรณ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 05:13.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:19.64
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:04:23.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธีรุตม์ เย็นคงคา
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:04:27.59
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:27.92
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:04:30.25
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:31.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กฤษณ์ พรหมโรกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:31.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:31.89
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 04:37.06
รายการDe Montfort Swimming Championship

10. วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:04:38.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:48.54
รายการCMU Rujirawong Championship

2. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 04:51.71
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. กันติชา พิมพ์ใจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:53.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:56.4
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 05:04.33
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:05:11.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:05:20.69
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. อตินุช อุดมธนชัยกุล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 05:28.28
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 05:30.00
รายการอบจ. พิจิตร

10. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 05:35.40
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:04:16.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:23.16
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:23.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภคิน บัวเขียว
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:30.47
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:04:32.55
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:04:33.1
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 04:34.46
รายการDe Montfort Swimming Championship

8. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 04:36.71
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 04:38.29
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:41.59
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:04:57.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 05:03.20
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:05:05.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 05:07.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 05:22.59
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 05:59.26
รายการCMU Rujirawong Championship

7. กิตติยา ขำเจริญ
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 06:02.57
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. อุมาภรณ์ ทองดอนน้อย
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 06:20.00
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. มณีรัตน์ คุ้งโพ
ชมรม เทศบาลตำบลทัพทัน
เวลาที่ทำได้ 06:29.71
รายการอบจ. พิจิตร

10. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 06:39.61
รายการอบจ. พิจิตร

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:04:26.68
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:30.79
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 04:31.54
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:33.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:45.62
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:47.20
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:48.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:04:51.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ธนพล ยั่งยืน
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 04:56.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:04:59.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 04:40.99
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:42.52
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:04:45.97
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 04:48.82
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:04:49.76
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 05:09.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:05:12.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 05:21.65
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:05:25.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. กวินนาฎ สมบัติ
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:05:31.51
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 400 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 04:29.25
รายการอบจ. พิจิตร

2. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 04:31.24
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 05:23.38
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *