ฟรีสไตล์ 25 เมตร | 12 2019

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 25 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.26
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.82
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.74
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.9
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ปัณณทัต ชุ่มใจ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ณภัทร พรหมณะ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.08
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ณชารีญา ภูอวด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.74
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กชพร แก้วคำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.88
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:24.09
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. อนันตญา มณีวรรณ์
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พิมพ์รภัทร สุริวงค์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. จารุพิชญา ไชยคำ
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.65
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:18.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.73
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:18.87
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:19.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณเรศค์ วิวัฒนากันตัง
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.81
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ยศกร นวลใจบุตร
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ชญานนท์ ประกอบกิจ
ชมรม แม่สอดสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:19.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 00:20.14
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.41
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:20.47
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. วริศรา บุญศล
ชมรม ลูกกบสวิม
เวลาที่ทำได้ 00:20.60
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. เขมภัสสร์ บวรสกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.81
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณัฐวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.91
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ภณิตา ผลอุดม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:20.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. พิชญาภัค หวานเกิน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.41
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. นพรุจ สิงห์ใจ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:17.88
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.96
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. วิทวัฒน์ ลิขิตเจริญเกียรติ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. พสิณ เรือนมั่น
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ทวีปราชญ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.7
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:18.60
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. นันท์มนัส ทองคำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.71
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:18.97
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. พัทธนันท์ เวียงอินทร์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. พลอยภัสสร โพธินันท์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:19.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.08
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:16.19
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:16.41
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. มาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:16.43
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ปฐวี ดีล้อม
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:16.73
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:16.87
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ธนพิชญ์ ศรีธัญรัตน์
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:17.02
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. เสรษฐิณัฎฐ์ ง่วนอ่อน
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 00:17.09
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. มณฑล มูลน้อย
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:16.16
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สาธิตา เสลาหอม
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.66
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.87
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ศิริณา เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:17.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กรวรรณ มหามิตร
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:17.85
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. หฤทชนัน คำวรรณ
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 00:17.87
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. จิดาภา สงวนแพทย์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.06
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. วิชญาพร แสงโสภิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.56
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:15.77
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.82
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:15.85
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ภูมิพุทธา​ ขาลสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ธรณินทร์ สมบัติจินดา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:16.05
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. เอื้ออังกูร กันธะตา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:16.20
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. กิติภัทร สิริเอื้องคำ
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 00:16.25
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.2
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. อริสรา ตันศิริเจริญกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.12
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. คุณภัทร อินทรรุจิกุล
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. อังศวีร์ ยี่รงค์
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:16.43
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. วีธรา ครองสุข
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:16.46
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ณฐพร พรหมดวง
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.56
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ญาตาวี ศรีตัมภวา
ชมรม SURIN SWIM
เวลาที่ทำได้ 00:16.65
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:14.39
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. นิชคุณ โสวิลัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.64
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. ธีรเมศร์ พิศาลอนันภูมิกร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. อัครวัฒน์ ธรรมธิกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:15.09
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ธนภัทร พรหมณะ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. บุญภวิษย์ สุ่มมาตย์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำกองเรือยุทธการ
เวลาที่ทำได้ 00:15.38
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. กรกฎ ไจยะ
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.41
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ภูริณัฐ เอี่ยมระหงษ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:14.96
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ชญานิศ ฉิมบุรุษ
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:15.23
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:15.51
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:15.74
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.81
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. อมรรัตน์ กองแก้ว
ชมรม A Swim Team
เวลาที่ทำได้ 00:15.85
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. มัญชุพร คะเณศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เวลาที่ทำได้ 00:16.05
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:16.13
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. กานต์พิชชา รามบุตร
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.21
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.06
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภวิชญ์วิสาข์ เกตุวงศ์
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.88
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. วุฒิภัทร เดชประทุม
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:14.25
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. เวชพิสิฐ ลิขิตธนทรัพย์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 00:14.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:14.51
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ภัทรดนัย เนตรศิลป์
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. กันตภน แดงสัก
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:14.68
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. กานต์พิชชา กุลโคกกรวด
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:14.68
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. สุวิชาดา โคตรนรินทร์
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:14.79
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:14.82
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. รดาณัฐ มีนาเขตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:14.86
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.05
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ฐิตารีย์ สุวรรณเทพ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 00:15.08
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 00:15.34
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

8. กันยกร โตหนองหว้า
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:15.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. วรวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.4
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ฐาชิสาณี เตชะพัวพิทย์
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:15.46
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:13.35
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. ศุกลภัทร อัครชัยธัญสิริ
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:13.60
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. ภูมิรินทร์ บุญมี
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:13.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. รชพงษ์ ขุนศรี
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:13.70
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. รัฐภูมิ ฤทธิร่วม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.76
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ณฐภัทร พ่อค้า
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:13.95
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. เตชวิช กิติสาร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ภัทรวดี วงษ์มณี
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:13.93
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. สิริรัช อินพหล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:13.97
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:14.03
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:14.38
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.39
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. บุญญารัสมิ์ ศิริจันทร์
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:14.53
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. มณีรัตน์ บุญสอด
ชมรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
เวลาที่ทำได้ 00:14.69
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:12.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:12.84
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. วสุธร เครือสาร
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 00:13.03
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:13.06
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. กิตติศักดิ์ ศรีทองพิมพ์
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:13.14
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. พงศภัค พิเดช
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.19
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

7. นรเศรษฐ์ ลบเมือง
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:13.20
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ทศพล อุทธโยธา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:13.21
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:13.26
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.26
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:14.27
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. อภิชญา อุปริพุทธางกูร
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.57
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:14.67
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. นุตประวีณ์ ศิริไพบูลย์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:14.72
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.75
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:14.81
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.88
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ศรีรักษ์ กลั่นผักแว่น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:14.93
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ชญานิศ วรธรรม
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:14.97
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:15.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ธนบดินทร์ ประดิษฐ์วรกุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:12.45
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:12.83
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:12.91
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:13.17
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ธนายุ เชียงแสน
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กฤติพงษ์ นาสมวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:13.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. วรากร อิ่มลา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:13.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ณฐกร สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:13.50
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ณัฐกิตต์ ยิ่งยง
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:13.51
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.64
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:13.47
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.77
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.45
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:14.94
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:14.97
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. โสภิตนภา ภูโทสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:15.06
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. วรัญน์วี สิทธอาจณรงค์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:15.13
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:15.16
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. พรสวรรค์ ชาริกรุน
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.25
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:15.34
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:12.15
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. จิรภัทร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:12.31
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:12.68
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ติณณ์ บุญทรง
ชมรม Energy
เวลาที่ทำได้ 00:12.71
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:12.71
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:12.76
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:12.81
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 00:12.92
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. จตุรพิธ อุ่นแสง
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:13.12
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:14.39
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ธัญวรัศม์ ธรามานิตย์
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:15.39
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:15.54
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.92
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:17.08
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กัยลกร คงเพียรธรรม
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:21.51
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:12.28
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:12.32
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:12.50
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:12.56
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:12.93
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.14
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:13.26
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. จิรวัฒน์ ศรีวิชัย
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.40
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.19
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. พัสกรณ์ จั่นทับ
ชมรม อนุบาลกาฬสินธ์ุ
เวลาที่ทำได้ 00:14.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:14.59
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ชนิตรภา มุกดาดี
ชมรม ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม
เวลาที่ทำได้ 00:14.88
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.75
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:17.15
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:17.44
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:18.03
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:11.98
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:12.64
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สุทธพัตร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:12.90
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:12.91
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.49
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:14.01
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.06
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:15.20
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ชนาภา เงินเชื้อ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:12.15
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:12.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:12.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:13.26
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

5. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:13.46
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.64
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. วชิราวุธ จันทร์วันรักษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:15.27
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:15.71
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. สุจีภรณ์ สืบแก้ว
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:19.68
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูธร ใหม่แก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.57
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:14.38
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. ศราวดี หรั่งเพชร
ชมรม มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:27.14
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *