ฟรีสไตล์ 200 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.64
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.74
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. วายุพักตร์ ทุรอารยะพงค์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:02.19
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. ปณญา ยอดเอียด
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:42.63
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อารีย่า อนันตศาสน์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:04:51.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ปุญญ์ เรืองพานิช
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. สรวิทย์ ถิระพานิช
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.54
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. อภิภู สุริยาเรืองฤทธิ์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:03:48.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ทัพพ์ปภพ เนียมสุวรรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:03:48.46
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. สุชัญญา อภิสราพิพัฒน์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:03:17.67
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. โชติกา ชูใหม่
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:18.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ภัทรานิษฐ์ ประหยัดทรัพย์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:19.23
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณัฐวรา ใจบุญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า
เวลาที่ทำได้ 0:03:20.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. นงลักษณ์ จันทร์ทัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:24.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ชนาภา เจียมทอง
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. สุดรัก จันทร์ดาประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:03:33.99
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ศศิธร ศิริลอย
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เวลาที่ทำได้ 0:03:35.57
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ศศิมา ทองโปย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:36.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:36.85
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.69
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. ณัฐปภัสร์ บุญโต
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.639999
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.41
รายการACT Swimming Championship #11

5. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.59
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.12
รายการACT Swimming Championship #11

7. พุทธิณัฏฐ์ จำเริญสนิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:46.24
รายการACT Swimming Championship #11

8. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:48.90
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. ปภังกร โอภาสธัญวุฒิ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.46
รายการACT Swimming Championship #11

10. เอกธรรม สุคนธวิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.7
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.6
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.61
รายการACT Swimming Championship #11

3. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:49.03
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ทิพย์นารา จารุทัศน์
ชมรม CentralAir Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศรินทร์นิตย์ ลาภสมบัติศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.01
รายการACT Swimming Championship #11

6. ปวริศา ทักษวิทยาพงศ์
ชมรม ราชนาวีบางนา
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.61
รายการACT Swimming Championship #11

7. ฐิติรัตน์ พรหมศิลป์
ชมรม โรงเรียนแม่พระฟาติมา
เวลาที่ทำได้ 0:03:04.03
รายการACT Swimming Championship #11

8. ปิฏัฐตรากร ประเสริฐคุณาสิน
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:04.59
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. จินตภาณัฏฐ์ บัวพนมมาศ
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เวลาที่ทำได้ 0:03:04.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. จินดาภรณ์ ชูชาติ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:07.3
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:29.389999
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:29.78
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชญานนท์ ล้ำเลิศวิทยา
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.58
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:33.97
รายการACT Swimming Championship #11

6. พลกฤต วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.34
รายการACT Swimming Championship #11

7. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:36.37
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.699999
รายการACT Swimming Championship #11

9. ศุภกฤต อรุณรัตนนุกุล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. วีรภัทร์ อุปเสน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:40.22
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:31.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:32.07
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.15
รายการACT Swimming Championship #11

4. จิตต์พิสุทธิ์ นราภิรมย์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.729999
รายการACT Swimming Championship #11

5. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ฆฤณี รุ่งโรจน์เนติกุล
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 02:41.83
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. ปุณย์ปวีณ์ ภู่พันธุ์ทองคำ
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:42.47
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.34
รายการMFU Swimming Championship #4

10. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.99
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:15.16
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:21.58
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.35
รายการACT Swimming Championship #11

4. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.36
รายการACT Swimming Championship #11

5. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:26.81
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.78
รายการACT Swimming Championship #11

8. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:29.21
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. นิธิศ ศรีประมง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ฤทธากร ธนบูรณ์กิตติกุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.93
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.77
รายการACT Swimming Championship #11

2. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.33
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:29.07
รายการACT Swimming Championship #11

4. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:29.30
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. อังศวีร์ อุตปิยะ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.54
รายการACT Swimming Championship #11

6. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:31.11
รายการMFU Swimming Championship #4

7. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:02:33.73
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. รักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:34.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ณัฏฐณิชา วงษ์โคเมท
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.65
รายการACT Swimming Championship #11

2. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.889999
รายการACT Swimming Championship #11

3. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:18.36
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. วรา จตุรสถาพร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.54
รายการACT Swimming Championship #11

5. วงศกร แพทย์สมาน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:19.72
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:21.84
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 02:24.08
รายการCMU Rujirawong Championship

9. อัครพัชร์ ศักดาวิษรักษ์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.56
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.14
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.67
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:20.96
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:02:21.729999
รายการACT Swimming Championship #11

6. ณิฐิยากร เอี่ยมสวยงาม
ชมรม TOTswimming
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.09
รายการACT Swimming Championship #11

7. สุธาสินี พิมพงษ์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.09
รายการACT Swimming Championship #11

8. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.2
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ณัฏฐ์นรี วรรณวงศ์วัฒนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.64
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:08.22
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:11.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:12.19
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:02:12.2
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:13.46
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:13.57
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.699999
รายการACT Swimming Championship #11

8. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:14.88
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:16.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 02:17.36
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.2
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.85
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:21.68
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พรชนัน สันติภาพ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:22.19
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.36
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.59
รายการACT Swimming Championship #11

7. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.74
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. พฤฒยา พฤฒิตน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.81
รายการACT Swimming Championship #11

10. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.28
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:02:03.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:04.16
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:07.35
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:07.84
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:09.229999
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:10.1
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:11.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:11.52
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:12.56
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.08
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.44
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.22
รายการACT Swimming Championship #11

4. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.62
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:20.76
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:21.01
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.1
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:23.37
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.59
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. นนนภัสร์ หอมกอ
ชมรม สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.79
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:01.92
รายการMFU Swimming Championship #4

2. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:03.66
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.22
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภัคภูมิ เล้าประดิษฐ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.36
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.74
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. เจตน์นิพิฐ มานูญวงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:06.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:07.11
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:07.9
รายการACT Swimming Championship #11

9. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:02:08.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ภัทรชนน กอแก้ว
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:08.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:13.87
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:14.33
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:21.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. ชยุตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:23.48
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:23.52
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.61
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. อักษราภัค คุ้มชาติ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:25.66
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:00.81
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:03.08
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ธีรุตม์ เย็นคงคา
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:03.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:02:04.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:04.6
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:04.75
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.47
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.85
รายการACT Swimming Championship #11

9. กฤษณ์ พรหมโรกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:07.77
รายการACT Swimming Championship #11

10. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:08.04
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:16.11
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.6
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:19.40
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:20.13
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

5. กันติชา พิมพ์ใจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.59
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:26.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.01
รายการACT Swimming Championship #11

8. สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:28.25
รายการACT Swimming Championship #11

9. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:29.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. อตินุช อุดมธนชัยกุล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:29.51
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:57.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:57.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:01.89
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:02.84
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. สืบสกุล คำตั๋น
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:04.16
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:02:06.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:06.35
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:07.44
รายการMFU Swimming Championship #4

10. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:08.27
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:15.99
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.62
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:22.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:23.889999
รายการACT Swimming Championship #11

6. สุนิสา วัญชูริกรณ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.639999
รายการACT Swimming Championship #11

7. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:27.66
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 02:27.99
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.36
รายการACT Swimming Championship #11

10. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:37.78
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:00.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:03.89
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:04.52
รายการACT Swimming Championship #11

4. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:05.56
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:06.46
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

6. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:09.68
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:15.21
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:18.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:16.02
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:16.199999
รายการACT Swimming Championship #11

3. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:17.17
รายการCMU Rujirawong Championship

4. ญาตา กันตะเพ็ชร
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:02:17.38
รายการACT Swimming Championship #11

5. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:17.48
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.45
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.88
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:29.54
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:34.52
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:37.18
รายการอบจ. พิจิตร

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:02.81
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 02:10.40
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:14.91
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

4. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 02:17.41
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 02:19.35
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

6. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 02:26.41
รายการอบจ. พิจิตร

7. สุรัตน์ สุกิจประเสริฐ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 02:31.39
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

8. พชร ตาสุกใส
ชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:42.74
รายการCMU Rujirawong Championship

9. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 02:43.77
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:55.24
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.3
รายการACT Swimming Championship #11

2. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 03:24.15
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *