ฟรีสไตล์ 1500 เมตร | 5 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 1500 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 20:20.53
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 22:26.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ปณเจษ มาลาวัลย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 22:29.95
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 22:34.03
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 22:37.26
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 23:11.00
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 23:30.40
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 23:39.17
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 23:58.45
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ศุภโชค ต่างประเสริฐ
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 25:12.83
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 20:02.54
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. กิรติ ตุลาทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 21:31.48
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 22:14.46
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. ภูภูมิ จอมมาลัย
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 22:17.57
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 22:24.27
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. นัทพงษ์ พรมเสนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 22:45.36
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ธัชพล สงวนสุข
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 22:52.00
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

8. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 23:50.00
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ปิยะบุตร มูลชุมภู
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 23:50.41
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ชรัตน์ ไชยวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 23:58.64
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 19:56.99
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 19:59.56
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 20:24.81
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 20:25.13
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. รชพงษ์ ขุนศรี
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 20:57.19
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 21:08.54
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ณิชพงศ์ กันตะนา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 21:55.54
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. สุวิจักขณ์ พรมมินทร์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เวลาที่ทำได้ 22:06.66
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 22:24.97
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. กวีวัธน์ นากาโอะ
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 22:35.74
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 17:24.77
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 19:06.02
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. วิริย์ธาดา จันทะโพธิ์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 19:12.53
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 19:35.05
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. คณพร แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 20:29.81
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. เอื้ออังกุล ซองเงิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 20:40.40
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. สุรยุทธ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 20:41.38
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 20:48.64
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 21:10.05
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ปภังกร นิรวัชร์สุวรรณ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 21:27.68
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 17:57.84
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ธราธิป สุธาพันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 19:22.11
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. คุณภัทร สุภวาสน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 20:03.93
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 20:20.12
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ปิติภัทร ชมฤทธิ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 20:57.19
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. กิตติศักดิ์ บัณฑิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 21:02.89
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ศุภณัฐ จิตพยัค
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 21:12.22
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. ภาสกร มณีจร
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 22:34.03
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. พรชัย ตาปิก
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 23:07.43
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ชิตวัน จันคัมรี
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 24:19.51
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 18:14.26
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 19:59.76
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. ธนพจน์ สายทอง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 20:15.26
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ธีรภัทร กันธิ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 20:25.26
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. สกาย คิด ลูน จอมพงษ์
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 20:34.71
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. นนทพัทธ์ ไชยสาร
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 20:38.30
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 20:48.00
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

8. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 26:26.95
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 18:56.05
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 19:59.22
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 21:00.17
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 17:59.21
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. ภูภัฏธ์ ทัพธานี
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 22:16.24
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 1500 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 22:11.17
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *