ฟรีสไตล์ 100 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. ศิณวิชญ์ กุลวรากร
ชมรม Stingray swimming team
เวลาที่ทำได้ 0:01:46.16
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธัชภาส แก้วปลั่ง
ชมรม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:57.72
รายการACT Swimming Championship #11

3. ณัฏฐภูริ ยอดมนต์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.15
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศุภกร จังภัทรพงศา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.56
รายการACT Swimming Championship #11

5. โชติปิยวัฒน์ รัตนสูรย์
ชมรม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
เวลาที่ทำได้ 02:57.26
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 02:12.89
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ปุญญาพร มโนธรรม
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:02:29.08
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.84
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.63
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภูเมษ เพชรสากล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.18
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภานัธ อติชาติธนวันต์
ชมรม โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.33
รายการACT Swimming Championship #11

6. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.1
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. อรรครัฐ พิมพ์สุตะ
ชมรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เวลาที่ทำได้ 01:35.76
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.24
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. รัชชานนท์ มาขำ
ชมรม สารสิทธิ์พิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.96
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. พันแสง สงวนทรัพย์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.75
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.86
รายการACT Swimming Championship #11

2. อรวี อินทพรอุดม
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.76
รายการACT Swimming Championship #11

3. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.5
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:36.08
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.4
รายการACT Swimming Championship #11

7. ศศิภัสส์ เนียมหอม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:38.49
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. จิรปรียา ภูริทัต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.51
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ปณญา ยอดเอียด
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.56
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. อภิชาตา แพสันเทียะ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14
รายการACT Swimming Championship #11

2. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 01:18.09
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.13
รายการACT Swimming Championship #11

4. วิชศกร วิทูรกิตติกุล
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.58
รายการACT Swimming Championship #11

5. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.78
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พัสกร วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.27
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.68
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. จิรพัทธ์ โลหะวัฒนะกุล
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.76
รายการACT Swimming Championship #11

10. อธิษฐ์ อิทธิภากร
ชมรม Stingray swimming team
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.86
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.93
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ทิตชญา มั่นคง
ชมรม Good Kids Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.18
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.55
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. กฤติยา อินตานนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.02
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ทิรินทร์ภรณ์ สมยา
ชมรม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.49
รายการACT Swimming Championship #11

7. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.54
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.91
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.26
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ปณษร อาชายินดี
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.45
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.97
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.64
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ชลิต ไทยเจริญสุข
ชมรม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 01:15.28
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. เอกธรรม สุคนธวิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.3
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณัฐปภัสร์ บุญโต
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.489999
รายการACT Swimming Championship #11

8. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.54
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. พุทธิณัฏฐ์ จำเริญสนิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.73
รายการACT Swimming Championship #11

10. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:17.51
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.57
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. วริศรา นพทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.01
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.52
รายการACT Swimming Championship #11

4. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 01:16.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.13
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ์
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.739999
รายการACT Swimming Championship #11

7. ศรินทร์นิตย์ ลาภสมบัติศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.84
รายการACT Swimming Championship #11

8. ปภัสรา เลิศสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.51
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ปภาดา ศิริประกอบ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. พรีมริตา สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.55
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.489999
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.22
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.41
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.46
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ชญานนท์ ล้ำเลิศวิทยา
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.91
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พลกฤต วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.91
รายการACT Swimming Championship #11

7. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.48
รายการMFU Swimming Championship #4

8. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.73
รายการACT Swimming Championship #11

9. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.16
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:13.19
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.709999
รายการACT Swimming Championship #11

3. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.63
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:12.45
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 01:12.46
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. จิตต์พิสุทธิ์ นราภิรมย์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.47
รายการACT Swimming Championship #11

8. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.7
รายการACT Swimming Championship #11

9. ฆฤณี รุ่งโรจน์เนติกุล
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.98
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.44
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.8
รายการACT Swimming Championship #11

6. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:07.48
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. นิธิศ ศรีประมง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.13
รายการACT Swimming Championship #11

9. นราวิชญ์ เตชะวณิช
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.099999
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 01:09.59
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.17
รายการACT Swimming Championship #11

2. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.819999
รายการACT Swimming Championship #11

3. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:08.07
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.56
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.7
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. ณัฏฐณิชา วงษ์โคเมท
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.85
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 01:09.90
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. พัชญสิตา ฐานอริยบุญศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.95
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:10.46
รายการMFU Swimming Championship #4

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.89
รายการACT Swimming Championship #11

3. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.16
รายการACT Swimming Championship #11

4. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.36
รายการACT Swimming Championship #11

5. วรา จตุรสถาพร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.04
รายการACT Swimming Championship #11

6. วงศกร แพทย์สมาน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.56
รายการMFU Swimming Championship #4

7. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.76
รายการMFU Swimming Championship #4

8. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.76
รายการACT Swimming Championship #11

9. นพวิชญ์ ตั้งพงศ์บัณฑิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.17
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04
รายการACT Swimming Championship #11

2. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:04.37
รายการCMU Rujirawong Championship

3. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. สุธาสินี พิมพงษ์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.39
รายการACT Swimming Championship #11

5. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.27
รายการACT Swimming Championship #11

6. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.54
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ธัญชนก เย็นวัฒนา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.959999
รายการACT Swimming Championship #11

10. สุชญา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.32
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.32
รายการACT Swimming Championship #11

4. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.94
รายการACT Swimming Championship #11

6. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.31
รายการMFU Swimming Championship #4

8. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.91
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. มัชฌิมา สุวิชชโสภณ
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.35
รายการACT Swimming Championship #11

10. ศรันย์ภัทร กิตติพงศ์ธนกิจ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.77
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.03
รายการACT Swimming Championship #11

2. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.78
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.65
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.35
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.05
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.14
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:06.70
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. กริษฐา ใจปานน้ำ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:57
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.01
รายการACT Swimming Championship #11

3. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:57.74
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:59.49
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.77
รายการACT Swimming Championship #11

8. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ณภัทร นุชนวล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.4
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.4
รายการACT Swimming Championship #11

2. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.56
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.08
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.11
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.17
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:04.61
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.72
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. พรูรดา พิพัฒนนันท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.04
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.7
รายการMFU Swimming Championship #4

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:56.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ทรัพย์ทวี พละอาจ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.89
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:57
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.49
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.75
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.78
รายการACT Swimming Championship #11

9. ภัคภูมิ เล้าประดิษฐ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.29
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:02.30
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.47
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 01:02.69
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:03.47
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.53
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:05.83
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:05.98
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

9. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:06.09
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. ชยุตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.41
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.73
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.89
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.37
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:56.63
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.84
รายการACT Swimming Championship #11

7. ธีรุตม์ เย็นคงคา
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.22
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:57.41
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.55
รายการACT Swimming Championship #11

10. กฤษณ์ พรหมโรกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.57
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.08
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:03.17
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:05.15
รายการCMU Rujirawong Championship

4. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:05.25
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

5. กันติชา พิมพ์ใจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 01:06.27
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.6
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.709999
รายการACT Swimming Championship #11

8. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.72
รายการACT Swimming Championship #11

9. ภัทรสุดา หนูทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:07.17
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:07.29
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:55.68
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.61
รายการACT Swimming Championship #11

5. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:56.85
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.88
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:57.32
รายการCMU Rujirawong Championship

9. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 00:57.59
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.8
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.6
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:04.17
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.45
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กวิสรา ตันเสถียร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:06.74
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.77
รายการACT Swimming Championship #11

7. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 01:08.17
รายการลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2017

8. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:08.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.81
รายการACT Swimming Championship #11

10. สุนิสา วัญชูริกรณ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.2
รายการACT Swimming Championship #11

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.05
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:54.93
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.69
รายการACT Swimming Championship #11

4. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:56.77
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:56.98
รายการDe Montfort Swimming Championship

6. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.26
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.03
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:58.62
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

9. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:00.22
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.64
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:02.86
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:03.19
รายการCMU Rujirawong Championship

3. ญาตา กันตะเพ็ชร
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.33
รายการACT Swimming Championship #11

4. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.35
รายการACT Swimming Championship #11

5. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:03.54
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

6. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:04.24
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.56
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 01:09.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.47
รายการACT Swimming Championship #11

10. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.86
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:56.51
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:59.52
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:00.20
รายการDe Montfort Swimming Championship

4. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:00.35
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

5. สุรัตน์ สุกิจประเสริฐ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:01.55
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

6. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ฉัตรดนัย ชัยมินทร์
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 01:11.77
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. พันธกานต์ แช่มไพโรจน์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:18.46
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

9. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.87
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. พิชญ์ทวัส ไชยวัฒน์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:20.61
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:13.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 01:19.45
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. อัญญพร บุยทาวงศ์ษา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:20.28
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

4. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:21.33
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *