ผีเสื้อ 50 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 50 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.08
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ณชย เลิศปฏิภานพงษ์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.12
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.16
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.22
รายการMFU Swimming Championship #4

6. กษมนนท์ สุวิชานโธ
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:01:45.87
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. พชรพล เปล่งรัศมี
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:53.16
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. กิตติศักดิ์ เพิ่มวิริยะกุล
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:31.71
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.79
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภัควลัญชญ์ หงษ์คำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 02:16.73
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ชัยสิรินทร์ จันทร์พวง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:36.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณัฐมล นิ้มน้อย
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 03:43.77
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.76
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.2
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:51.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ศิณวิชญ์ กุลวรากร
ชมรม Stingray swimming team
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.64
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. เขตสถาน วงค์สถาน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ปัณณทัต ชุ่มใจ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.42
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. กุลนัดดา บุญรักษ์
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.75
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. ณัฎฐ์ชญา รัศมี
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.19
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. วชิรญาณ์ ทะละวงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.93
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ณัฐพิชชา สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม Kru.Rung Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 01:02.90
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.72
รายการMFU Swimming Championship #4

7. อภิญญา สารข้าวดำ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:04.9
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 01:06.42
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.46
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. ภูเมษ เพชรสากล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.53
รายการACT Swimming Championship #11

2. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.6
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:42.20
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.76
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.72
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. อรรครัฐ พิมพ์สุตะ
ชมรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.3
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธีรวัจน์ ธนัตพรกุล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.02
รายการACT Swimming Championship #11

10. เจษฎา ยินดี
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:50.67
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.15
รายการACT Swimming Championship #11

2. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:45.97
รายการMFU Swimming Championship #4

3. พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.97
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:48.22
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:49.14
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.25
รายการACT Swimming Championship #11

7. พัทธนันท์ กาหลง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณิศจิณณ์ เชี่ยวสรรพกิจ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.99
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. นวพร สมิทธ์สมบูรณ์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ศศิภัสส์ เนียมหอม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.35
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. อภิชาตา แพสันเทียะ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.38
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณัฐกิตติ์ ตั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.74
รายการACT Swimming Championship #11

3. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 00:39.39
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.44
รายการACT Swimming Championship #11

6. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.49
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. พัชรดนัย ศรีงางาม
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.06
รายการACT Swimming Championship #11

8. วิชศกร วิทูรกิตติกุล
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.34
รายการACT Swimming Championship #11

9. ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.5
รายการACT Swimming Championship #11

10. ชนพฤฒ อาปณิกานนท์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.57
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.86
รายการMFU Swimming Championship #4

2. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.86
รายการACT Swimming Championship #11

3. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.26
รายการMFU Swimming Championship #4

4. กฤติยา อินตานนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:43.37
รายการDe Montfort Swimming Championship

7. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ทิตชญา มั่นคง
ชมรม Good Kids Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.53
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธาราทิพย์ กิจเจริญ
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.85
รายการACT Swimming Championship #11

10. อันติมา หล้าคำมี
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.22
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.08
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:35.60
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.63
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.98
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 00:37.39
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.79
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:38.55
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. วีรภัทร เตชะธาดารัตน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.6
รายการACT Swimming Championship #11

9. พุทธิณัฏฐ์ จำเริญสนิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.7
รายการACT Swimming Championship #11

10. วรภัคพงศ์ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.9
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.14
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.26
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. วริศรา นพทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.6
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.63
รายการACT Swimming Championship #11

5. พัชริดา คชวงษ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.799999
รายการACT Swimming Championship #11

6. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:38.03
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. หฤทชนัน คำวรรณ
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.48
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ปวริศา ทักษวิทยาพงศ์
ชมรม ราชนาวีบางนา
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.96
รายการACT Swimming Championship #11

9. วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 00:40.79
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. พรีมริตา สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.84
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.25
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.7
รายการACT Swimming Championship #11

3. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พลากร สุขแก้ว
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.65
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปาณัสม์ มั่นพุทธคุณ
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.17
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.2
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.48
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.5
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.19
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.21
รายการACT Swimming Championship #11

4. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 00:36.02
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. เขมิสรา ศุภมิตรมงคล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.27
รายการACT Swimming Championship #11

6. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.27
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณัฏฐธิดา กอนเกิด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.55
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. กัญญ์ภัคญา ขุนจันทร์
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.55
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.59
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.15
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.96
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.46
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:32.65
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.07
รายการACT Swimming Championship #11

7. ฤทธากร ธนบูรณ์กิตติกุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.08
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. อชิระ ก้อนคำใหญ่
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.31
รายการMFU Swimming Championship #4

10. อิทธิเชษฐ์ ภู่เอี่ยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.5
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.04
รายการACT Swimming Championship #11

2. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.42
รายการACT Swimming Championship #11

4. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:33.84
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. ภัคคะธีมา อินทรา
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.04
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. พัชญสิตา ฐานอริยบุญศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.52
รายการACT Swimming Championship #11

8. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:34.59
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:35.32
รายการMFU Swimming Championship #4

10. อังศวีร์ อุตปิยะ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.6
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.27
รายการACT Swimming Championship #11

3. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.05
รายการACT Swimming Championship #11

4. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.21
รายการMFU Swimming Championship #4

5. วรา จตุรสถาพร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.39
รายการACT Swimming Championship #11

6. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.02
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.07
รายการACT Swimming Championship #11

8. วงศกร แพทย์สมาน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:32.32
รายการCMU Rujirawong Championship

9. อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.85
รายการACT Swimming Championship #11

10. อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.92
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. สุธาสินี พิมพงษ์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.39
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธิติพร เกิดศรีพันธุ์
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 00:31.40
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

4. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.11
รายการMFU Swimming Championship #4

5. สุชญา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.26
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.299999
รายการACT Swimming Championship #11

7. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:32.78
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ปพิชญา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.17
รายการACT Swimming Championship #11

9. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.41
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.66
รายการACT Swimming Championship #11

2. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.8
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธรรมสรณ์ ชุณหนิรันฤทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.84
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.17
รายการACT Swimming Championship #11

7. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. เจตณัฐ เหลืองอมรศักดิ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.46
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ศรันย์ภัทร กิตติพงศ์ธนกิจ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.86
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.72
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 00:32.35
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.8
รายการMFU Swimming Championship #4

7. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:33.04
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. กมลชนก แสนทวีสุข
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. จินดาชยานันต์ ปุลพรนันท์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 00:33.27
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.32
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.36
รายการACT Swimming Championship #11

2. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.55
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภูฟ้า เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:28.77
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. โรจนวัชร มะหะมาน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.79
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.93
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:29.11
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. หัสดิน จันทราภิรมย์พร
ชมรม First Step Swimming
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.13
รายการACT Swimming Championship #11

9. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.15
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:29.36
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:31
รายการACT Swimming Championship #11

2. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.25
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.47
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.19
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.22
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ภูษิตา จิวาลักษณ์
ชมรม ราชนาวีบางนา
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.38
รายการACT Swimming Championship #11

9. อภิชญา อุปริพุทธางกูร
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:32.50
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:32.54
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. กฤติภูมิ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.27
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.91
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ทรัพย์ทวี พละอาจ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปิติภัทร ชมฤทธิ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:28.67
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.78
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:28.79
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.79
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:30.67
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.08
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:31.16
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:31.42
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. จิรภิญญา พันธวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:31.50
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ภัทรวดี แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:31.78
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:31.87
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:32.00
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:27.43
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.43
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.46
รายการACT Swimming Championship #11

5. ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.9
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:28.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. ภูวิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.21
รายการACT Swimming Championship #11

8. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.27
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธนภัทร ดนัยนฤมล
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.53
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.7
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.76
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:31.48
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. ภัทรสุดา หนูทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:31.97
รายการอบจ. พิจิตร

6. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.229999
รายการACT Swimming Championship #11

7. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.97
รายการACT Swimming Championship #11

8. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.98
รายการMFU Swimming Championship #4

9. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:33.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.56
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.73
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.83
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.96
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.18
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:27.42
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.69
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:27.95
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:27.99
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

10. ปัณณวัฒน์ สินทับทอง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กวิสรา ตันเสถียร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.14
รายการACT Swimming Championship #11

4. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.22
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:33.23
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

6. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:33.47
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:33.55
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:33.57
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

9. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. สุนิสา วัญชูริกรณ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.11
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:26.77
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.21
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:27.49
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:27.99
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

6. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.96
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภูริณัฐ พรมรักษ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.01
รายการACT Swimming Championship #11

8. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.04
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

9. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:29.42
รายการDe Montfort Swimming Championship

10. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.49
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ญาตา กันตะเพ็ชร
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.28
รายการACT Swimming Championship #11

2. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.63
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:32.44
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.59
รายการACT Swimming Championship #11

5. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:32.60
รายการCMU Rujirawong Championship

6. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:32.67
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.2
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.25
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:34.21
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ปภาวี คันธรส
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:34.41
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:27.71
รายการCMU Rujirawong Championship

2. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:27.89
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. พิชญุตม์ ผณินทรารักษ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.51
รายการACT Swimming Championship #11

4. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:28.63
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 00:28.69
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

6. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:28.71
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:29.60
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. สุรัตน์ สุกิจประเสริฐ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 00:29.68
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:30.05
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. เบญญาภา สานคลุย
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.28
รายการACT Swimming Championship #11

3. ภัทรกันย์ ศรียอง
ชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 00:34.95
รายการCMU Rujirawong Championship

4. อัญญพร บุยทาวงศ์ษา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:35.07
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

5. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:40.55
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:40.99
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:41.56
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *