ผีเสื้อ 25 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 25 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กฤษฏ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.73
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:55.06
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. ศิริวัฒน์ เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 01:00.19
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. กษมนนท์ สุวิชานโธ
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 01:16.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:32.70
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.92
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภัควลัญชญ์ หงษ์คำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.69
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.39
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 01:08.78
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ชัยสิรินทร์ จันทร์พวง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ณัฐภัสสร แก้วประเสรืฐสม
ชมรม กีฬากรุงเก่า
เวลาที่ทำได้ 01:12.87
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ณัฐมล นิ้มน้อย
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 01:31.26
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.52
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.9
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พัชระนนท์ พิศาลอนันภูมิกร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. เขตสถาน วงค์สถาน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ปัณณทัต ชุ่มใจ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.29
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:27.66
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.74
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:29.80
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. อนันตญา มณีวรรณ์
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. พิมพ์รภัทร สุริวงค์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณมนต์วรรณ กันคำ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.88
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.52
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:34.48
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. พิชชาพร มูลน้อย
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:19.83
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:21.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:22.07
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. วัชรพัทธ์ อุปราพงษ์
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:23.42
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ธเนษฐ ขอสุข
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.42
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:23.52
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. กฤตชณัธ วรรณสิริ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.7
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:20.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.51
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 00:22.85
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. เขมภัสสร์ บวรสกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:23.14
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. ภณิตา ผลอุดม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:23.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. วริศรา บุญศล
ชมรม ลูกกบสวิม
เวลาที่ทำได้ 00:23.76
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.84
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. เอกภพ วิวัฒน์ชัยกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.66
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. พสิณ เรือนมั่น
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:19.49
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.61
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:19.79
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:20.15
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.39
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.65
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. เพียงพิมพ์ อุณฑพันธุ์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:20.14
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:20.53
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. มาลิกา สเคียร์ส
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.75
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:20.79
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. ธาราทิพย์ กิจเจริญ
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.07
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:16.92
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:17.57
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.69
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:18.00
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. เตชิต สังข์รักษา
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:18.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:18.53
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. กันตภณ โกศลกาญจน์
ชมรม Oxax Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:18.76
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ภูมินันท์ ขาวรรณา
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 00:18.88
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:17.05
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.71
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. สาธิตา เสลาหอม
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. หฤทชนัน คำวรรณ
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 00:19.05
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ฐิติวรดา นันต๊ะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.34
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ภัทรพร เธียระวิบูลย์
ชมรม PIRANYA SWIMMING CLUB
เวลาที่ทำได้ 00:19.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. พิชญาภา ธีรจางคพิชัย
ชมรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
เวลาที่ทำได้ 00:19.66
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ลัลล์ลลิล โศภิษฐ์ธรรมกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:19.88
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.73
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:16.66
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:16.79
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.88
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

6. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:17.32
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. รณพีร์ อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:17.95
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ธนโชติ สุวรรณทัต
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:18.01
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ศิริพัชร์ เนียมพันธ์
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:18.06
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. กัญญ์ภัคญา ขุนจันทร์
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.87
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณฐพร พรหมดวง
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.22
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 00:17.49
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. อัมพิกา ศรนารายณ์
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:17.63
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ฐิติวรดา พุกพัก
ชมรม สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.68
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. ญาตาวี ศรีตัมภวา
ชมรม SURIN SWIM
เวลาที่ทำได้ 00:18.00
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. อังศวีร์ ยี่รงค์
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:18.04
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.06
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:18.07
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.74
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

2. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:15.98
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. บุญภวิษย์ สุ่มมาตย์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำกองเรือยุทธการ
เวลาที่ทำได้ 00:16.07
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:16.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. นิชคุณ โสวิลัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.54
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:16.62
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. อัครวัฒน์ ธรรมธิกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.75
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ปิยะพงษ์ เกิดมีทรัพย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:16.82
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. ปัณณวิชญ์ เหลืองมณีโรจน์
ชมรม ธกส. สุรินทร์ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:16.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:16.09
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ณิชารัศม์ อัญกุลพิสิทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:16.92
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.04
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. จินต์จุฑา คงธรรม
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. มัญชุพร คะเณศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เวลาที่ทำได้ 00:17.27
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.27
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ธนัฎนันญ์ ภู่ชำนาญ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:17.28
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ณัฐณิชา กิจบำรุง
ชมรม มารีย์รักษ์
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.37
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.71
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ศุภวิชญ์วิสาข์ เกตุวงศ์
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภัทรดนัย เนตรศิลป์
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ศุภกร แสงสุขศิริ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 00:15.58
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. กันตภน แดงสัก
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:15.61
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. สุประวีณ์ ปานแย้ม
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.98
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.1
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. พสุพงศ์ พิมพานนท์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.23
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:15.49
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. รดาณัฐ มีนาเขตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:15.59
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.00
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.02
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. วัชโรทัย สีขาว
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กานต์พิชชา กุลโคกกรวด
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:16.24
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ฐิตารีย์ สุวรรณเทพ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 00:16.37
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ณัฐชานันท์ พงษ์สุวรรณ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.39
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ภูษณิศา ศรีสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:16.55
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:14.41
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ภูมิรินทร์ บุญมี
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:14.53
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ศุกลภัทร อัครชัยธัญสิริ
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:14.55
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.72
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.81
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณฐภัทร พ่อค้า
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.89
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.09
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ปัณณทัต เพ็ชรมณี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.07
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:15.31
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. จินดาชยานันต์ ปุลพรนันท์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เวลาที่ทำได้ 00:15.38
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.55
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

7. สิริรัช อินพหล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:15.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. มณีรัตน์ บุญสอด
ชมรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
เวลาที่ทำได้ 00:15.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ภัทรวดี วงษ์มณี
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:15.98
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:16.08
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:13.59
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:13.85
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.12
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ทศพล อุทธโยธา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:14.17
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. ชนะพล ซันฮีม
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:14.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. อชิระ เหลือบแล
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.48
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. พูนสวัสดิ์ แก้วนิมิตร
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:14.55
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. อภิชญา อุปริพุทธางกูร
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:15.11
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:15.38
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:15.50
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. ธัญพิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 00:15.83
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:15.85
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ศรีรักษ์ กลั่นผักแว่น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:15.88
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:16.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:16.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.25
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ธนบดินทร์ ประดิษฐ์วรกุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.29
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:13.31
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:13.95
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:14.01
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ธนนน โรจโนภาส
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.08
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณัฐกิตต์ ยิ่งยง
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.27
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:14.37
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ศิวานนท์ ชายทวีป
ชมรม มารีย์รักษ์
เวลาที่ทำได้ 00:14.67
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ธีรภัทร ศรีฮาด
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:14.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ชุติพัทธ์ หอมสะอาด
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.68
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:14.19
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.81
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:15.41
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:15.76
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. นภัสสรณ์ ปานทะผลิน
ชมรม อนุกุลนารี จ.กาฬสินธุ์
เวลาที่ทำได้ 00:16.05
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:16.15
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:16.15
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:16.43
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. โสภิตนภา ภูโทสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:16.49
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:12.61
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:13.28
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 00:13.68
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:13.84
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:13.86
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:13.95
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. จตุรพิธ อุ่นแสง
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:14.06
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:14.41
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:14.47
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ชัชพงศ์ พันธ์เเสงดาว
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:14.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:15.47
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:16.00
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.13
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:16.31
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

5. ธัญวรัศม์ ธรามานิตย์
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

6. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:19.18
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กัยลกร คงเพียรธรรม
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:25.33
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.07
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:13.18
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:13.46
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.55
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.67
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.38
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. วิทยา ปาละวันนา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:14.50
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:14.51
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:14.85
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. พัสกรณ์ จั่นทับ
ชมรม อนุบาลกาฬสินธ์ุ
เวลาที่ทำได้ 00:17.25
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:15.37
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ชนิตรภา มุกดาดี
ชมรม ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม
เวลาที่ทำได้ 00:15.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:16.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ชนาภัทร พิจารณ์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:18.60
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:18.62
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:20.48
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:22.22
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:13.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:13.21
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:13.57
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.00
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. สุทธพัตร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:14.48
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

6. ณัฐวุฒิ จาวเจริญพาริชย์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:14.98
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:14.69
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:16.17
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:16.25
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:12.85
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:13.16
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:13.56
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:13.67
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:14.37
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:14.39
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

7. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.12
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. วชิราวุธ จันทร์วันรักษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:17.53
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:17.58
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:17.81
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *