ผีเสื้อ 200 เมตร | 4 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 200 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:10.62
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:11.93
รายการMFU Swimming Championship #4

3. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:15.43
รายการMFU Swimming Championship #4

4. จิรวัฒน์ แจ้งใจ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.11
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ธนวัฒน์ สายรัตน์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.81
รายการMFU Swimming Championship #4

6. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:31.41
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:03:44.01
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภูมิพุทธา​ ขาลสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:44.3
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ปองคุณ นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:44.71
รายการMFU Swimming Championship #4

10. บรรณวัชร ใสสอาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:49.51
รายการMFU Swimming Championship #4

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:11.57
รายการMFU Swimming Championship #4

2. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:17.85
รายการMFU Swimming Championship #4

3. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.88
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:31.74
รายการMFU Swimming Championship #4

5. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:40.96
รายการMFU Swimming Championship #4

6. พิมพ์ลดา จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:42.53
รายการMFU Swimming Championship #4

7. อริสรา ตันศิริเจริญกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:04:02.78
รายการMFU Swimming Championship #4

8. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:04:08.12
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ปิยะธิดา มูลชุมภู
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:04:08.9
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ภัทราภรณ์ มิ่งขวัญ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:04:54.3
รายการMFU Swimming Championship #4

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.53
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.15
รายการMFU Swimming Championship #4

3. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.02
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.33
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ปณเจษ มาลาวัลย์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:03.64
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 03:04.80
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

7. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.37
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:07.19
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:10.62
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 03:13.13
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.25
รายการMFU Swimming Championship #4

2. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.03
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:00.5
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.51
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ฐิติกาญจน์ อังอนุสรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:05.51
รายการMFU Swimming Championship #4

6. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:12.55
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:16.47
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. อารียา พอลลอค
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:20.41
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. พิชญธิดา เมืองวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:23.06
รายการMFU Swimming Championship #4

10. อัฐภิญญา เบิร์ต
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:03:25.07
รายการMFU Swimming Championship #4

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:42.90
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.71
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:54.51
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.51
รายการMFU Swimming Championship #4

5. กิรติ ตุลาทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:56.84
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

6. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.96
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. กันตภน แดงสัก
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:03.9
รายการMFU Swimming Championship #4

8. มนัญชัย จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:06.95
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. ณรภรต อุณหจักร
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:09.7
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ภูภูมิ จอมมาลัย
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:11.08
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:39.63
รายการMFU Swimming Championship #4

2. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.95
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:50.48
รายการMFU Swimming Championship #4

4. สุวภัทร ใจพูล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:53.44
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:54.09
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:59.02
รายการDe Montfort Swimming Championship

7. ภัทรภร โอภานุรักษธรรม
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 03:01.82
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:03:10.31
รายการMFU Swimming Championship #4

9. วัชโรทัย สีขาว
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:03:11.08
รายการMFU Swimming Championship #4

10. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:13.22
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:24.34
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:25.13
รายการMFU Swimming Championship #4

3. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.89
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 02:38.04
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.66
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ชยพล พิทักษ์กำพล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.35
รายการMFU Swimming Championship #4

7. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.62
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:52.18
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. นันทพงศ์​ อุประนัน
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:02:57.34
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พีรชาติ นินเป้า
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:57.57
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:45.87
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:51.97
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐฐิฏา ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.61
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 02:58.11
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. วิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:00.67
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. เอแลน อะอุช
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.86
รายการMFU Swimming Championship #4

7. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:01.68
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:01.95
รายการMFU Swimming Championship #4

9. พามิลา นามวงศ์พรหม
ชมรม K-Fight Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:05.97
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 03:17.85
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:19.14
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.12
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:32.03
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.48
รายการMFU Swimming Championship #4

5. วิริย์ธาดา จันทะโพธิ์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:02:33.73
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:35.84
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

7. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 02:36.47
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

8. ภูฟ้า เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:39.03
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. ปรัตถกร เอี่ยมสอาด
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:39.15
รายการDe Montfort Swimming Championship

10. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:40.08
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:48.06
รายการอบจ. พิจิตร

2. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.1
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ลักษมีโชติ วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:53.98
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. ธนัชญา ยะนิล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:54.36
รายการอบจ. พิจิตร

5. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:54.47
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

6. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:00.80
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

7. ลภัสรดา วัฒนะโชติ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.42
รายการMFU Swimming Championship #4

8. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:02.66
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 03:03.46
รายการDe Montfort Swimming Championship

10. ณภัทร บุญแรง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 03:04.32
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:16.11
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.15
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ภูตะวัน ฉิ่นยี่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:27.71
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:30.63
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:32.87
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. คุณภัทร สุภวาสน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:32.94
รายการDe Montfort Swimming Championship

7. ปิติภัทร ชมฤทธิ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:43.27
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

8. กิตติศักดิ์ บัณฑิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:44.31
รายการMFU Swimming Championship #4

9. พชร พฤฒิยานนท์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:46.74
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. ณัฐกิตติ์ เตชัย
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:48.41
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:29.76
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:33.92
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. อักษราภัค คุ้มชาติ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.01
รายการMFU Swimming Championship #4

4. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:03:02.39
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 03:05.20
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ธนพร มีทรัพย์
ชมรม รุจิรวงศ์
เวลาที่ทำได้ 03:07.07
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:08.37
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. สวาลักษณ์ นาคขุนทด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:11.22
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:12.66
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. จิณห์นิภา เจริญเกษมวิทย์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:17.74
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:30.10
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:02:32.21
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:34.36
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:36.32
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. ธีรภัทร กันธิ
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:39.65
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:40.50
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 02:42.78
รายการDe Montfort Swimming Championship

8. สกาย คิด ลูน จอมพงษ์
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:45.22
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

9. นนทพัทธ์ ไชยสาร
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:48.36
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.66
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:29.02
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

2. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:33.70
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:45.10
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:51.49
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:56.69
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

6. ภัทรสุดา หนูทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:04.16
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:06.34
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

8. ศุภจิรา จันทรา
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:43.55
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. สืบสกุล คำตั๋น
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:20.45
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:23.75
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:29.85
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:32.71
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:37.72
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. สรวิชญ์ ไชยรังษี
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:40.65
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. ศิรวิทย์ ดวงบาล
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:42.55
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:43.55
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

9. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:45.06
รายการMFU Swimming Championship #4

10. เดชาพล ขาวสุก
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 02:56.89
รายการอบจ. พิจิตร

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:56.87
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:08.74
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

3. มณีรัตน์ คุ้งโพ
ชมรม เทศบาลตำบลทัพทัน
เวลาที่ทำได้ 03:51.75
รายการอบจ. พิจิตร

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:54.56
รายการอบจ. พิจิตร

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:21.22
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

2. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:36.22
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

3. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:42.21
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:48.36
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. นวศกร เลปนะวัฒน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 02:55.78
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:41.60
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

2. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:46.23
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:51.55
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:14.10
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. นฤพร ไฝเครือ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:03:29.72
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:15.96
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 02:41.69
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. ภัทรกันย์ ศรียอง
ชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:47.59
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *