ผีเสื้อ 100 เมตร | 2 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | ผีเสื้อ 100 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.71
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.94
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:51.52
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:54.34
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:56.52
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:04.49
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ธเนษฐ ขอสุข
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.57
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.88
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:06.29
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:40.92
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:46.33
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:58.86
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:59.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:00.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ภณิตา ผลอุดม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:06.43
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. วิรัชดา อุตมะ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:02:13.86
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. กนกวรรณ ญาติทอง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. กชพร บุญอินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:19.64
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. เวียงพิงค์ เอี่ยมธรรม
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:20.96
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.18
รายการMFU Swimming Championship #4

3. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:35.04
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. ปุญญ์ เรืองพานิช
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.24
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.69
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:41.64
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. เมฆ ศักดิ์เดโชกุล
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:41.76
รายการMFU Swimming Championship #4

9. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.28
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.11
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.26
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.94
รายการMFU Swimming Championship #4

3. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.11
รายการMFU Swimming Championship #4

4. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.39
รายการMFU Swimming Championship #4

5. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:41.69
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 01:41.82
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:41.89
รายการMFU Swimming Championship #4

8. มาลิกา สเคียร์ส
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.49
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ศศินัดดา ประกอบของ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.58
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:44.86
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:20.49
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.17
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.47
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 01:24.36
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. พิชาภพ พลเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:26.82
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.43
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.33
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:28.41
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.89
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.22
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.98
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. หฤทชนัน คำวรรณ
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.1
รายการMFU Swimming Championship #4

5. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.78
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ทิพย์นารา จารุทัศน์
ชมรม CentralAir Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:35.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. จินตภาณัฏฐ์ บัวพนมมาศ
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.43
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:38.02
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ปณิตา ศรีกุนชัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.82
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.959999
รายการACT Swimming Championship #11

2. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ปาณัสม์ มั่นพุทธคุณ
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.78
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภัคพล พลซา
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.81
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.79
รายการACT Swimming Championship #11

9. วีรภัทร์ อุปเสน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:26.44
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.46
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. เขมิสรา ศุภมิตรมงคล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.819999
รายการACT Swimming Championship #11

3. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:23.29
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.67
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.49
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 01:25.10
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:25.25
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.05
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.09
รายการACT Swimming Championship #11

10. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.54
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.91
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.58
รายการMFU Swimming Championship #4

3. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:13.96
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:14
รายการACT Swimming Championship #11

6. เตชิต ทองวิเศษกุล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.45
รายการACT Swimming Championship #11

7. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.48
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.58
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. อชิระ ก้อนคำใหญ่
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.86
รายการACT Swimming Championship #11

10. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.099999
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.81
รายการACT Swimming Championship #11

2. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:13.28
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.569999
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภัคคะธีมา อินทรา
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:18.50
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.92
รายการMFU Swimming Championship #4

8. อังศวีร์ อุตปิยะ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.58
รายการACT Swimming Championship #11

9. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.1
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:23.03
รายการMFU Swimming Championship #4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.3
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. วรา จตุรสถาพร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.86
รายการACT Swimming Championship #11

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.47
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.64
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.02
รายการACT Swimming Championship #11

6. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.38
รายการACT Swimming Championship #11

7. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.55
รายการACT Swimming Championship #11

8. ณัฏฐพล ตันประวัติ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.09
รายการACT Swimming Championship #11

9. กันตพัฒน์ ศรีดารุณศิลป์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.31
รายการACT Swimming Championship #11

10. ชยุต สมยานะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:15.53
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ธิติพร เกิดศรีพันธุ์
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 01:10.03
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

2. สุธาสินี พิมพงษ์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.239999
รายการACT Swimming Championship #11

3. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:10.70
รายการCMU Rujirawong Championship

4. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.27
รายการACT Swimming Championship #11

5. สุชญา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:12.73
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.17
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.32
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:15.51
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.63
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.67
รายการACT Swimming Championship #11

3. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.7
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.78
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.93
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ธรรมสรณ์ ชุณหนิรันฤทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.38
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.849999
รายการACT Swimming Championship #11

8. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.96
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. กณวรรธน์ อยู่นิ่ม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.48
รายการACT Swimming Championship #11

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.14
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 01:11.23
รายการCMU Rujirawong Championship

3. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.91
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.01
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.67
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.04
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.39
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พิมพ์ลภัส สุมาลี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:17.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.98
รายการACT Swimming Championship #11

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ธนัช เอี่ยมสะอาด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.91
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:04.28
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:04.39
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ภูฟ้า เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:04.51
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.78
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.62
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.91
รายการMFU Swimming Championship #4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ปองชม คชนันทน์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.599999
รายการACT Swimming Championship #11

3. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:13.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. พัณณิตา ชวานุชิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.45
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ณิิชตา ธนัตพรกุล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.73
รายการACT Swimming Championship #11

7. อัญชลีพร ศรีวัฒนะชัย
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.459999
รายการACT Swimming Championship #11

8. ภวิศตา ลิมศุภนาค
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.67
รายการACT Swimming Championship #11

9. ธรรมภรณ์ โลหะอุดม
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 01:16.75
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:16.90
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.7
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:02.71
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.93
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. กฤติภูมิ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.8
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภัคภูมิ เล้าประดิษฐ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.99
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.21
รายการMFU Swimming Championship #4

9. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:04.67
รายการDe Montfort Swimming Championship

10. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:06.91
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.46
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:09.76
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:11.02
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. จิรภิญญา พันธวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:13.60
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

6. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:14.51
รายการDe Montfort Swimming Championship

7. นภสร อนุสุวรรณ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:14.56
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. อักษราภัค คุ้มชาติ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:14.88
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ภัทรวดี แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. กัญญ์วรา ไหมหรือ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.47
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.58
รายการACT Swimming Championship #11

3. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.05
รายการACT Swimming Championship #11

4. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.52
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ธีรุตม์ เย็นคงคา
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:02
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ภูวิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.06
รายการACT Swimming Championship #11

7. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธนภัทร ดนัยนฤมล
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.89
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:06.80
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:08.67
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

3. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.66
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พีร์ พัฒนอวยชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.67
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.9
รายการMFU Swimming Championship #4

6. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:14.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.59
รายการACT Swimming Championship #11

8. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.59
รายการACT Swimming Championship #11

9. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:15.52
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:15.75
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.75
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.84
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.62
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:01.40
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:02.47
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.51
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:02.60
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

8. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.26
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 01:03.34
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.61
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กวิสรา ตันเสถียร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.9
รายการACT Swimming Championship #11

4. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.56
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศุภธนิศร์ ลัคนทินวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.56
รายการACT Swimming Championship #11

6. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:14.72
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:15.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:16.16
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:17.08
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

10. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 01:19.54
รายการลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2017

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 01:01.03
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:01.77
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.02
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.3
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ธนพล ยั่งยืน
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:05.35
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:06.43
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:07.51
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

10. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ญาตา กันตะเพ็ชร
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.4
รายการACT Swimming Championship #11

2. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.11
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:11.21
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:11.28
รายการCMU Rujirawong Championship

5. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.03
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:15.49
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.42
รายการACT Swimming Championship #11

8. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:20.27
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:20.31
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:00.78
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:00.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 01:05.89
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:08.11
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. พันธกานต์ แช่มไพโรจน์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:35.19
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. ภัทรกันย์ ศรียอง
ชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 01:15.28
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. อัญญพร บุยทาวงศ์ษา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:24.23
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

3. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:35.53
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *