ผลการแข่งขันแม่โจ้แชมเปี้ยนชิพ 2020

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้ แชมเปี้ยนชิพ 2020 

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

คะแนนรวมสโมสร : Download

คะแนนรวมบุคคล : Download

———————- @ ———————-

รายการที่ 1. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. เตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 21. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 211. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น Master ชาย

รายการที่ 212. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น Master หญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 41. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 42. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 44. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 46. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 48. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 50. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 51. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 52. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 53. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 54. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 55. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 56. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 57. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 60. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 62. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 63. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 76. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 213. กบ 50 เมตร รุ่น Master ชาย

รายการที่ 214. กบ 50 เมตร รุ่น Master หญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 77. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 78. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 79. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 80. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 81. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 82. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 83. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 84. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 85. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 86. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 87. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 88. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 89. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 90. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 92. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 113. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 114. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 127. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 128. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 129. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 130. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 131. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 132. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 215. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น Master ชาย

รายการที่ 216. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น Master หญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 141. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 142. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 143. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 144. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 145. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 146. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 147. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 148. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 149. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 152. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 153. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 154. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 155. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 156. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 157. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 158. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 159. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 160. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 161. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 162. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 163. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 164. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 165. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 166. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 167. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 168. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 217. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น Master ชาย

รายการที่ 218. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น Master หญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 169. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 170. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 171. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 172. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 173. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 174. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 175. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 176. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 177. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 178. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 179. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 180. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 181. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 182. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 183. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 184. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———————- @ ———————-

รายการที่ 185. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 186. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 187. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 188. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 192. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 193. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 194. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 195. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 196. ฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *