ผลการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

ผลการแข่งขัน

กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

ณ. สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 3. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 4. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 5. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 6. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 7. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 8. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 11. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 12. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 14. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 15. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 16. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 19. เตะโฟม 50 เมตร ชาย

รายการที่ 20. เตะโฟม 50 เมตร หญิง

รายการที่ 21. ผลัดผสม 4×50 เมตร ชาย

รายการที่ 22. ผลัดผสม 4×50 เมตร หญิง

รายการที่ 23. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชาย

รายการที่ 24. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร หญิง

รายการที่ 25. ผลัดแตะโฟม 4×50 เมตร ชาย

รายการที่ 26. ผลัดแตะโฟม 4×50 เมตร หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *