ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

ผลการแข่งขัน

กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

“ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 19. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 20. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 21. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 22. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 23. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 24. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 25. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 26. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 27. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 28. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 29. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 30. กรรเชียง ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 31. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 32. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 33. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 34. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 35. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 36. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 37. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 38. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 39. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 40. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 41. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 42. กบ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 43. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 44. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 45. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 46. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 47. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 48. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 49. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 50. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 51. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 52. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 53. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 54. ผีเสื้อ ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 61. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 62. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 63. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 64. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 65. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 66. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 67. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 68. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศกึ ษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 69. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 70. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 71. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 72. ผลัดฟรีสไตล์ ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

————————————————–

รายการที่ 73. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (ชาย)

รายการที่ 74. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๖ (หญิง)

รายการที่ 75. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ชาย)

รายการที่ 76. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๕ (หญิง)

รายการที่ 77. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ชาย)

รายการที่ 78. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๔ (หญิง)

รายการที่ 79. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (ชาย)

รายการที่ 80. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๓ (หญิง)

รายการที่ 81. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (ชาย)

รายการที่ 82. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๒ (หญิง)

รายการที่ 83. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ชาย)

รายการที่ 84. ผลัดผสม ๔ × ๕๐ เมตร ประถมศึกษาปีที่ ๑ (หญิง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *