ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563 

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

คะแนนรวมบุคคล : Download

คะแนนรวมสโมสร : Download


รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 19. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 20. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 21. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 41. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 61. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 62. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 63. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 64. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 65. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 66. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 67. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 68. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 69. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 70. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 71. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 72. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 73. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 74. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 75. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 76. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 77. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 78. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 80. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 101. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 102. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 103. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 104. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 105. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 106. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 107. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 108. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 109. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 110. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 111. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 112. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 113. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 114. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 115. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 116. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 117. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 118. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 119. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 120. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 121. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 122. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 123. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 124. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 125. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 126. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 127. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 128. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 141. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 142. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 143. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 144. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 145. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 146. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 147. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 148. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 149. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 150. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 151. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 152. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 153. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 154. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 155. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 156. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 157. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 158. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 159. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 160. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 161. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 169. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 170. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 171. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 172. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 173. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 174. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 175. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 176. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 177. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 178. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 179. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 180. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

———– @@@ ———–

รายการที่ 181. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 182. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 183. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 184. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 185. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 186. เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *