ผลการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขต 5

ผลการแข่งขัน

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
รอบคัดเลือกเขต 5  

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 3. ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 4. ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 6. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 7. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 8. กบ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 9. กบ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย

รายการที่ 13. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 14. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 15. กรรเชียง 100 เมตร หญิง

รายการที่ 16. กรรเชียง 100 เมตร ชาย

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 200 เมตร ชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 200 เมตร หญิง

รายการที่ 21. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย

รายการที่ 22. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 23. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

รายการที่ 26. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 27. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 28. เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง

รายการที่ 29. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 30. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 31. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย

รายการที่ 32. ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *