ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 8

ผลการแข่งขัน

ดาวิซาร่าฝาง ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

คะแนนรวมสโมสร : คลิกที่นี่

คะแนนรวมบุคคล : คลิกที่นี่

**********************************************************

รายการที่ 21. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 29. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 30. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 33. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 35. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 37. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 39. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง


รายการที่ 41. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 42. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 43. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 44. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 45. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 46. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 47. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 48. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 55. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 56. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 57. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 58. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 59. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 60. ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 63. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 64. กบ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 65. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 66. กบ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 67. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 68. กบ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 69. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 70. กบ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 71. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 72. กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 73. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 74. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 75. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 76. กบ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 77. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 78. กบ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 79. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 80. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 81. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 82. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 83. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 84. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 85. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 86. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 87. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 88. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 89. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 90. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 91. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 92. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 93. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 94. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 95. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 96. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 97. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 98. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 99. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 100. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 103. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 104. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 105. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 106. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 107. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 108. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 109. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 110. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 111. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 112. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 113. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 114. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 115. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 116. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 117. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 118. ฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 127. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 128. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 129. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 130. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 131. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 132. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 133. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 134. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 135. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 136. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 163. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 164. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 165. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 166. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 167. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 168. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 169. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 170. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 171. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 172. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 173. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 174. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 175. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 176. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 177. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 178. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 179. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 180. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 181. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 182. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 183. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 184. กบ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 185. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 186. กบ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 187. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 188. กบ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 189. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 190. กบ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 191. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 192. กบ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 193. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 194. กบ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 195. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 196. กบ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 197. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 198. กบ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 199. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 200. กบ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 201. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 202. กบ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 205. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 206. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 207. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 208. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 211. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 212. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 213. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 214. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 215. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 216. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 217. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 218. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 219. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 220. ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 221. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 222. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 223. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 224. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 225. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 226. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 227. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 228. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 229. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 230. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 231. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 232. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 233. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 234. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 235. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 236. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 237. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 238. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 239. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 240. ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

รายการที่ 241. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีชาย

รายการที่ 242. กบ 50 เมตร รุ่น 06 ปีหญิง

รายการที่ 243. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีชาย

รายการที่ 244. กบ 50 เมตร รุ่น 07 ปีหญิง

รายการที่ 245. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 246. กบ 50 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 247. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 248. กบ 50 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 249. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 250. กบ 50 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 251. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 252. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 253. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 254. กบ 50 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 255. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 256. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 257. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 258. กบ 50 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 259. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 260. กบ 50 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิงรายการที่ 263. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีชาย

รายการที่ 264. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 08 ปีหญิง

รายการที่ 265. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีชาย

รายการที่ 266. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 09 ปีหญิง

รายการที่ 267. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีชาย

รายการที่ 268. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 10 ปีหญิง

รายการที่ 269. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีชาย

รายการที่ 270. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 11 ปีหญิง

รายการที่ 271. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีชาย

รายการที่ 272. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง

รายการที่ 273. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีชาย

รายการที่ 274. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปีหญิง

รายการที่ 275. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีชาย

รายการที่ 276. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 14 ปีหญิง

รายการที่ 277. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปชาย

รายการที่ 278. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น ทั่วไปหญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *