ผลการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ผลการแข่งขัน

ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

 

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 15. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 16. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 17. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 18. ฟรีสไตล์ 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 19. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 20. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 21. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 22. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 23. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 24. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 25. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 26. กรรเชียง 100 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 27. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 28. กรรเชียง 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 29. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 30. กบ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 31. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 32. กบ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 33. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 34. กบ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 35. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 36. กบ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 37. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 38. กบ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 39. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 40. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 41. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 42. ผีเสื้อ 100 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 43. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 44. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

รายการที่ 45. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 ชาย

รายการที่ 46. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 4 หญิง

รายการที่ 47. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 ชาย

รายการที่ 48. ผีเสื้อ 50 เมตร กลุ่ม 5 หญิง

รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 ชาย

รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 1 หญิง

รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 ชาย

รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 2 หญิง

รายการที่ 53. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 ชาย

รายการที่ 54. ฟรีสไตล์ 200 เมตร กลุ่ม 3 หญิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *