ผลการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30

ผลการแข่งขัน

กีฬาเกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 30

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ณ. สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 6. ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 7. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 8. กบ 50 เมตร หญิง

รายการที่ 9. กบ 50 เมตร ชาย

รายการที่ 10. กบ 100 เมตร หญิง

รายการที่ 11. กบ 100 เมตร ชาย

รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร หญิง

รายการที่ 13. กรรเชียง 50 เมตร ชาย

รายการที่ 14. ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ชาย

รายการที่ 15. ผลัดผสม 4×50 เมตร ชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *