ตรวจสอบรายชื่อ การแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10

ตรวจสอบรายชื่อการแข่งขันว่ายน้ำ
แม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10* แก้ไข

ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3-4 เมษายน 2564

ณ. สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่
(สระ 50 เมตร 8 ช่องว่าย)

Smocode ชมรม/สโมสร จำนวนนักกีฬา จำนวนท่า ยอดเงิน
TH5.01 ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ 36 294             19,950.00
TH5.02 สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 5 44                2,950.00
TH5.03 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 38 37 316 308             20,750.00
TH5.04 กิตติยะ 52 438             29,600.00
TH5.05 Survivor 9 67                4,850.00
TH5.06 เจีย เจีย สปอร์ตคลับ 16 120                8,200.00
TH5.07 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง 14 108                7,300.00
TH5.100 4 strokes 1 5                   350.00
TH5.103 Paul Swimming Hangdong 4 35                2,350.00
TH5.104 Krubee Swimming Lampang 18 20                9,500.00
TH5.105 Kiddiepool swimming club 3 14                1,050.00
TH5.109 โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 9                   600.00
TH5.11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 64 529             36,300.00
TH5.111 ว่ายน้ำชลกาญจน์ 1 9                   600.00
TH5.12 กกท ภาค 5 6 50                3,400.00
TH5.128 Nich Swimming Team 5 40                2,800.00
TH5.13 ประจักษ์สวิมมิ่ง 2 16                1,100.00
TH5.14 เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง 12 103                6,950.00
TH5.149 S.A. Swimming 3 18                1,250.00
TH5.15 KRU-KARN swimming club 24 193             13,050.00
TH5.16 Giant D.R.P Team 11 88                5,950.00
TH5.18 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 52                3,800.00
TH5.19 โรงเรียนรังษีวิทยา 8 54                4,500.00
TH5.20 โยธาสวิมมิ่ง 4 32                2,200.00
TH5.21 เพชรรัตน์ 23 185             12,550.00
TH5.212 ปางสะหวันเพลสลำปาง 5 40                2,700.00
TH5.213 Healthy Swimming Team 14 118                7,950.00
TH5.23 KRU PAI SWIMMIMG TEAM 8 68                4,600.00
TH5.26 ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต 16 134                9,100.00
TH5.28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 6 51                3,450.00
TH5.44 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 1 8                   550.00
TH5.51 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่ 6 44                3,000.00
TH5.67 โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ 18 153             10,500.00
TH5.69 อรพินพิทยาลำพูน 17 145             10,000.00
TH5.70 พะเยา 12 87                6,350.00
TH5.84 UBN Swim Academy 2 9                1,150.00
TH5.85 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ 8 63                4,600.00
TH5.87 ชมรมว่ายน้ำฉลามล้านนา 12 63                6,200.00
TH5.93 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 28 31                3,450.00
          275,500.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *