ตรวจสอบรายชื่อ การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
ณ สระมหาวิทยาลัยหารกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
(สระ 25 เมตร 6 ช่องว่าย)

******************************************************************

โอนเงินค่าสมัครมาที่ นายยุทธการ ขาววรรณา ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 503-0-71125-2

ลำดับ ชมรม/สโมสร ส่งแข่นขัน (รายการ) รวมเป็นเงิน
1 ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ 165         11,880.00
2 กิตติยะ 124           8,910.00
3 สปิริต 114           8,350.00
4 เจีย เจีย สปอร์ตคลับ 89           6,630.00
5 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง 69           4,920.00
6 Paul Swimming Hangdong 17           1,200.00
7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 325         23,450.00
8 กกท ภาค 5 52           4,200.00
9 Oxax Swimming Academy 68           4,920.00
10 Nich Swimming Team 40           3,000.00
11 เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง 105           7,620.00
12 สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 54           3,870.00
13 S.A. Swimming 34           2,500.00
14 KRU-KARN swimming club 242         18,150.00
15 Giant D.R.P Team 135         10,020.00
16 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 112           8,700.00
17 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 80           5,850.00
18 โรงเรียนรังษีวิทยา 70           5,400.00
19 ปางสะหวันเพลสลำปาง 168         12,390.00
20 Healthy Swimming Team 181         12,980.00
21 KRU PAI SWIMMIMG TEAM 48           3,600.00
22 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 84           6,060.00
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 66           4,830.00
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 90           6,630.00
25 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง 311         23,700.00
26 อบจ.น่าน 123           9,000.00
27 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก 16           1,200.00
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 57           4,090.00
29 Lampang Swimming Club 98           7,100.00
30 ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่ 205         15,060.00
31 เจริญราษฎร์ แพร่ สวิมมิ่ง 71           5,060.00
32 ค่ายวชิรปราการตาก 28           1,970.00
33 อบจ. พิษณุโลก 17           1,230.00
34 โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่ 131           9,700.00
35 กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม 90           6,840.00
36 อรพินพิทยาลำพูน 195         14,160.00
37 พะเยา 149         11,110.00
38 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 74           6,550.00
39 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ 45           3,600.00
40 ชมรมว่ายน้ำฉลามล้านนา 70           5,310.00
41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 35           2,450.00
     314,190.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *