สูจิบัตรดาวิซาร่า ครั้งที่ 8

สูจิบัตร

การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว
ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 8

วันที่ 25-26 มกราคม 2563
ณ. สระว่ายศูนย์ฝึกกีฬาดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่

Download : สูจิบัตรดาวิซาร่าครั้งที่8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *