กรรเชียง 50 เมตร | 1 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กรรเชียง 50 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.7
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.49
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.08
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ณชย เลิศปฏิภานพงษ์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.37
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. กษมนนท์ สุวิชานโธ
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.55
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:01.28
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 01:23.31
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.19
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ญาณัจฉรา พลยา
ชมรม สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.28
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.21
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

7. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.53
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 00:49.09
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:52.53
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.69
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.75
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.38
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. จุลฉัตร ศิริยศ
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.03
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. ศิณวิชญ์ กุลวรากร
ชมรม Stingray swimming team
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.97
รายการACT Swimming Championship #11

10. รัฐนันท์ ขนุนทอง
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.61
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.91
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.99
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. กุลนัดดา บุญรักษ์
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.03
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. วชิรญาณ์ ทะละวงศ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.63
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.63
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.86
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. ปุญญาพร มโนธรรม
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.17
รายการACT Swimming Championship #11

8. อภิญญา สารข้าวดำ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:00.57
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ณัฐพิชชา สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม Kru.Rung Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 01:03.45
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.16
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.84
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:45.77
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. ภูเมษ เพชรสากล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.04
รายการACT Swimming Championship #11

5. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:46.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ภานัธ อติชาติธนวันต์
ชมรม โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.15
รายการACT Swimming Championship #11

7. อรรครัฐ พิมพ์สุตะ
ชมรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.49
รายการACT Swimming Championship #11

8. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:47.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ธีรวัจน์ ธนัตพรกุล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.1
รายการACT Swimming Championship #11

10. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.9
รายการACT Swimming Championship #11

2. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:48.23
รายการMFU Swimming Championship #4

3. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:49.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.04
รายการACT Swimming Championship #11

5. ปณญา ยอดเอียด
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.53
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.75
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.95
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 00:52.07
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

10. จิรปรียา ภูริทัต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:52.29
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. อภิชาตา แพสันเทียะ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.11
รายการACT Swimming Championship #11

2. ชนพฤฒ อาปณิกานนท์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.869999
รายการACT Swimming Championship #11

3. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.16
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.28
รายการACT Swimming Championship #11

6. วิชศกร วิทูรกิตติกุล
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.74
รายการACT Swimming Championship #11

7. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 00:42.8
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. พัชรดนัย ศรีงางาม
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.01
รายการACT Swimming Championship #11

9. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.07
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.31
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.52
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.91
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.07
รายการMFU Swimming Championship #4

5. กฤติยา อินตานนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.57
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.92
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.22
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ทิรินทร์ภรณ์ สมยา
ชมรม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.31
รายการACT Swimming Championship #11

9. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.5
รายการACT Swimming Championship #11

10. ปณษร อาชายินดี
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.54
รายการACT Swimming Championship #11

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:38.31
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.95
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.28
รายการACT Swimming Championship #11

4. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.98
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ณัฐปภัสร์ บุญโต
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.45
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. วีรภัทร เตชะธาดารัตน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.52
รายการACT Swimming Championship #11

8. ปภังกร โอภาสธัญวุฒิ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.58
รายการACT Swimming Championship #11

9. ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.82
รายการACT Swimming Championship #11

10. อาชวินทร์ สุทธิวรชัย
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.13
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.979999
รายการACT Swimming Championship #11

2. ฐิติรัตน์ พรหมศิลป์
ชมรม โรงเรียนแม่พระฟาติมา
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.25
รายการACT Swimming Championship #11

3. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:40.27
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. วริศรา นพทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.87
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.98
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.49
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. จินตภาณัฏฐ์ บัวพนมมาศ
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. สุขปภา สกุลวรธรรม
ชมรม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.87
รายการACT Swimming Championship #11

10. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.91
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.9
รายการACT Swimming Championship #11

2. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.24
รายการACT Swimming Championship #11

3. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.04
รายการACT Swimming Championship #11

4. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.11
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. รชต เกษมเศรษฐสิทธิ์
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:39.38
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:39.44
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ปาณัสม์ มั่นพุทธคุณ
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.5
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:39.61
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.62
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.02
รายการACT Swimming Championship #11

4. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.1
รายการACT Swimming Championship #11

5. วันทนีย์​ จิ​ร​ภา​ชัย​ณรงค์​
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.659999
รายการACT Swimming Championship #11

6. จิตต์พิสุทธิ์ นราภิรมย์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.86
รายการACT Swimming Championship #11

7. เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.89
รายการACT Swimming Championship #11

8. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.13
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. วีธรา ครองสุข
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.03
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.09
รายการACT Swimming Championship #11

3. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.45
รายการMFU Swimming Championship #4

4. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.68
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.9
รายการACT Swimming Championship #11

6. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:35.25
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. นราวิชญ์ เตชะวณิช
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.31
รายการACT Swimming Championship #11

9. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.52
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.58
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.72
รายการACT Swimming Championship #11

2. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.61
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:36.66
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.77
รายการACT Swimming Championship #11

6. รักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:37.17
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. พัชญสิตา ฐานอริยบุญศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.21
รายการACT Swimming Championship #11

9. รพินภา รัศมิทัต
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.38
รายการACT Swimming Championship #11

10. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.73
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.549999
รายการACT Swimming Championship #11

2. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.84
รายการACT Swimming Championship #11

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.4
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. เมธัส ชาครานนท์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.77
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.79
รายการACT Swimming Championship #11

7. กฤตเมธ ปารีแก้ว
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:33.94
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.24
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.26
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. นิธิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.4
รายการACT Swimming Championship #11

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.6
รายการACT Swimming Championship #11

2. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.07
รายการACT Swimming Championship #11

3. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:34.38
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปพิชญา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.22
รายการACT Swimming Championship #11

6. ศศพินทุ์ สาระวาส
ชมรม สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.28
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.43
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ธัญชนก เย็นวัฒนา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.049999
รายการACT Swimming Championship #11

9. กีรติกา อินต๊ะ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.17
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:36.25
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.25
รายการACT Swimming Championship #11

2. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.63
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธีธัช คัคคนัมพร
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.32
รายการACT Swimming Championship #11

4. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.17
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ศรันย์ภัทร กิตติพงศ์ธนกิจ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.54
รายการACT Swimming Championship #11

6. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.55
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.75
รายการACT Swimming Championship #11

8. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.76
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ณัฏฐเอก ขันติกิจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.1
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.08
รายการACT Swimming Championship #11

2. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พฤฒยา พฤฒิตน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.28
รายการACT Swimming Championship #11

4. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:34.32
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:34.35
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.75
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:34.95
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.08
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ธัญญพิชฌา เทิดธนสาร
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.2
รายการACT Swimming Championship #11

10. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:35.32
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:30.22
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.25
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.34
รายการACT Swimming Championship #11

6. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:31.58
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:32.04
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.13
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. เจรามี จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.43
รายการACT Swimming Championship #11

10. กิตติศักดิ์ ศรีทองพิมพ์
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:32.57
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.56
รายการACT Swimming Championship #11

2. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:33.58
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ภูษิตา จิวาลักษณ์
ชมรม ราชนาวีบางนา
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.799999
รายการACT Swimming Championship #11

5. พรูรดา พิพัฒนนันท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.99
รายการACT Swimming Championship #11

6. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. เอมิตา ชินชูศักดิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. นนนภัสร์ หอมกอ
ชมรม สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:35.09
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:35.23
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.54
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. อสโม ทองช่วง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:29.37
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.90
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.5
รายการMFU Swimming Championship #4

6. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:30.73
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. พรหมพิริยะ สมพมิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:31.06
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. ประทิน คุปติวิทยากุล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสระบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:31.35
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. กฤติภูมิ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.45
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. เฌอมาศ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.5
รายการACT Swimming Championship #11

2. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:32.58
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:33.62
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ปกิจฐา สุขประเสริฐ
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:34.12
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.27
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:34.44
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.58
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:35.06
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:35.08
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:29.13
รายการDe Montfort Swimming Championship

2. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:29.51
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:29.63
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

4. ภูวิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.34
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:30.63
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.64
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.67
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. กสิพัฎส์ จุติ
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.06
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.37
รายการMFU Swimming Championship #4

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 00:33.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

2. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:34.10
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:34.24
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:34.31
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:34.66
รายการDe Montfort Swimming Championship

6. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.82
รายการACT Swimming Championship #11

7. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:35.09
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.2
รายการACT Swimming Championship #11

9. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:35.28
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

10. ประพิชญา ดาวราม
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 00:35.45
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.73
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:29.53
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.55
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:30.35
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:30.60
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 00:31.51
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:31.83
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.89
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.27
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. สุนิสา วัญชูริกรณ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.32
รายการACT Swimming Championship #11

4. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.33
รายการACT Swimming Championship #11

5. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:36.05
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:36.15
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. อัฐภิญญา สมณะช้างเผือก
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.82
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:36.98
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

10. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:37.57
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:27.68
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.25
รายการACT Swimming Championship #11

4. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.2
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.52
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ธนพล ยั่งยืน
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:31.30
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. ภูริณัฐ พรมรักษ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.37
รายการACT Swimming Championship #11

8. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ธรรมพร พูลศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:33.04
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:33.83
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.99
รายการACT Swimming Championship #11

3. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:35.88
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:36.45
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.54
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:37.87
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

7. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:38.10
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:38.11
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

9. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.66
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:38.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:29.09
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:29.71
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 00:30.37
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:30.59
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:31.48
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ชนาธิป บรรจงสิน
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:31.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:33.32
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:34.25
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

9. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:35.37
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. พิชญ์ทวัส ไชยวัฒน์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:43.58
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:41.20
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. อัญญพร บุยทาวงศ์ษา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:41.50
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

3. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:42.13
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

4. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:42.64
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *