กรรเชียง 25 เมตร | 12 2019

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กรรเชียง 25 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.63
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.69
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

5. ชนพล โสภา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พัชระนนท์ พิศาลอนันภูมิกร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.9
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.2
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. สุวัฒนชัย บุญทา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.4
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ณมนต์วรรณ กันคำ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:29.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ณชารีญา ภูอวด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. จารุพิชญา ไชยคำ
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ปพิชญาดา ทองชมภู
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.92
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ญาญ่า นภากันทร
ชมรม โรงเรียนปิยะพรพิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:32.15
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:21.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:22.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:22.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ยศกร นวลใจบุตร
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. เตชิญ เงินเย็น
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ธเนษฐ ขอสุข
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:24.14
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:22.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 00:23.33
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

3. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:24.19
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.32
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. วรรณนา ประชุมรักษ์
ชมรม ครูโตโต้
เวลาที่ทำได้ 00:24.51
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 00:24.90
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. พิชญาภัค หวานเกิน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. เขมภัสสร์ บวรสกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.39
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.62
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. พสิณ เรือนมั่น
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:20.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. นพรุจ สิงห์ใจ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.24
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.55
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.56
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พลอยภัสสร โพธินันท์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:21.84
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:22.17
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. เพียงพิมพ์ อุณฑพันธุ์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:22.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. พัทธนันท์ เวียงอินทร์
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.78
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. จีรญาดา ชัยรังษี
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:23.14
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. พลอยไพลิน ฤทธิรอน
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:23.27
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:18.97
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. มาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:19.97
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:20.04
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:20.29
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:20.66
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ปฐวี ดีล้อม
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:20.73
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. ณัฏฐวีร์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:20.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. จัสติน รอร์ส แฮมิลตัน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:20.98
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:18.74
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.8
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:20.97
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ปวริศา เจริญผล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:21.16
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. พัทรศ์ลดา ปิติรัตน์วรกุล
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.46
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. พิชญาภา ธีรจางคพิชัย
ชมรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
เวลาที่ทำได้ 00:21.83
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. พิชยภา ห่วงไธสงค์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:21.95
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ปณิตา ศรีกุนชัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.23
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:18.73
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ศรันย์ มีศรี
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 00:19.06
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:19.15
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ภัคพล พลซา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:19.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:19.75
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. เอื้ออังกูร กันธะตา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:19.75
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. วีธรา ครองสุข
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.51
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. คุณภัทร อินทรรุจิกุล
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.18
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กมลลักษณ์ ธิติกุลประเสริฐ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 00:19.31
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:19.41
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ลภัสรดา ใจอินตา
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.43
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.56
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. ญาตาวี ศรีตัมภวา
ชมรม SURIN SWIM
เวลาที่ทำได้ 00:19.91
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ณฐพร พรหมดวง
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:19.91
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.16
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

2. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:17.17
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. อัครวัฒน์ ธรรมธิกุล
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.48
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:17.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.72
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ทวีชัย กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.97
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:17.98
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.22
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

9. ศุภโชค ต่างประเสริฐ
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:18.31
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:18.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.42
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:17.40
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 00:18.69
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:18.74
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. อารียา พอลลอค
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:18.80
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

7. จิรัชยา วงศ์ฟู
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.99
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

8. ณัฐณิชา กิจบำรุง
ชมรม มารีย์รักษ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.22
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.22
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. ณิชารัศม์ อัญกุลพิสิทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:19.29
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ศุภกร แสงสุขศิริ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ศุภวิชญ์วิสาข์ เกตุวงศ์
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ปุริมปรัชญ์ โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:17.50
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:17.53
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. กันตภน แดงสัก
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.53
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. ณัฐชานันท์ พงษ์สุวรรณ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.98
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.30
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.57
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:17.63
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ปารณีย์ แจ่มสว่าง
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ฐาชิสาณี เตชะพัวพิทย์
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:18.14
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. กานต์พิชชา กุลโคกกรวด
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:18.19
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.23
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. ณัฐธีรา สุราลัยอุทิศ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 00:18.38
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.51
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.83
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. รชพงษ์ ขุนศรี
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.86
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. กันติชา นานาวิชิต
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ณัชพล อุ่นใจ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:16.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ภูมิรินทร์ บุญมี
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:16.91
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ณฐภัทร พ่อค้า
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:16.91
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. อนุชา ศรีเจริญตา
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.91
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:17.01
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. กรณิศ วงศ์เจริญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:17.05
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สิริวิมลรัตน์ จันทร์เจริญ
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศิวญดา ศิริ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.59
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.09
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:17.12
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:17.53
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.55
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:14.34
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:14.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. กิตติศักดิ์ ศรีทองพิมพ์
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.90
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.35
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.56
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:15.62
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

8. พูนสวัสดิ์ แก้วนิมิตร
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:15.65
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

2. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:17.04
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:17.07
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:17.16
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. จารุจิรัสย์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:17.47
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. มนิษา อยู่เย็น
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.49
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. กันต์กนิษฐ์ ไพสิฐสุวรรณ
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.67
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ลินญาดา สืบแสน
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.77
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ศรีรักษ์ กลั่นผักแว่น
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:17.85
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.42
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. สิรภพ ศรีเพชรภูมิ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:15.71
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ณัฐกิตต์ ยิ่งยง
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:15.79
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ธนายุ เชียงแสน
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:15.97
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. วรากร อิ่มลา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:15.97
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ณัฐภัทร นกคล้าย
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.03
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. ธวัชชัย คำยอย
ชมรม S.A. Swimming
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.12
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ธีรภัทร ศรีฮาด
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:16.28
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ศุทธสิทธิ์ เอี่ยมสวรรค์
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:16.48
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:16.15
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.47
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:17.03
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.21
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:17.22
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:17.71
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. วรัญน์วี สิทธอาจณรงค์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:17.94
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. สุรางคนา สารภี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:18.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ชลกร เลปนะวัฒน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.27
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:14.06
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:14.46
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:15.07
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 00:15.41
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:15.57
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 00:15.88
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

7. ศิริศักดิ์ นามนวด
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.95
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ชัชพงศ์ พันธ์เเสงดาว
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.12
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.16
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. เดชานนท์ อินทโชติ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.85
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:16.08
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:17.14
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:17.66
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:17.96
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. ธัญวรัศม์ ธรามานิตย์
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:18.23
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

6. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:20.93
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กัยลกร คงเพียรธรรม
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:30.16
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:13.84
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:14.60
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:15.73
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.74
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:15.80
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. วิทยา ปาละวันนา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.80
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:15.93
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

8. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.61
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:17.63
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. พัสกรณ์ จั่นทับ
ชมรม อนุบาลกาฬสินธ์ุ
เวลาที่ทำได้ 00:19.52
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:17.54
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

3. ชนิตรภา มุกดาดี
ชมรม ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม
เวลาที่ทำได้ 00:17.82
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:19.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:21.22
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:23.43
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:13.97
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. วรพล ยาดี
ชมรม เทศบาลหนองแค สระบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.37
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:15.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. สุทธพัตร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.34
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

5. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.50
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม เทศบาลตำบลพุกร่าง
เวลาที่ทำได้ 00:17.36
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:17.73
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:19.68
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ชนาภา เงินเชื้อ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:15.10
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ชุติพล ตั้งสัตยาธิฐาน
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.04
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

4. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:16.63
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.01
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:18.48
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:19.76
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูธร ใหม่แก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.28
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 00:22.18
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *