กรรเชียง 100 เมตร | 3 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กรรเชียง 100 เมตร

swim12.jpg
ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. จารุวิทย์ ธรรมมา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:42.22
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:48.6
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:50.71
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:52.22
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:56.14
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. วายุพักตร์ ทุรอารยะพงค์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:59.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:01.06
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:40.96
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:47.9
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. อโนมา เพิ่มพิพัฒน์
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 0:01:56.85
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:02:01.43
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:02.05
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ภณิตา ผลอุดม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:02.13
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ธิติกาญจน์ วงศ์สุดา
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:04.37
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:05
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ณัฐวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ชัญญาภัค มหาแร่
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:06.86
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.31
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 01:36.13
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. ณดณ เเก้วเย็น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:36.20
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

5. ปุญญ์ เรืองพานิช
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.29
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ธนันชัย ปวงน้อย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.23
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. วชิรวิทย์ บุญโพธิ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:38.73
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ภพธนภณ แจ่มใส
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:38.84
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ณัฐพัฒน์ ดาราพงศ์สถาพร
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 01:41.07
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.92
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.59
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.05
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ณภัทร กลางประพันธ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:39.53
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:41.04
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. สุดรัก จันทร์ดาประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.3
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. มาลิกา สเคียร์ส
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.46
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. ภัทรานิษฐ์ ประหยัดทรัพย์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ศศินัดดา ประกอบของ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.75
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:24.31
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

2. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:28.42
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.26
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ชยกฤช สุรินกาน
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.14
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.27
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:32.33
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.39
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ศุภโชค พวงประทุม
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.91
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.67
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. พิชชาพร สบายสุข
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. จินตภาณัฏฐ์ บัวพนมมาศ
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.71
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:36.71
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ทิพย์นารา จารุทัศน์
ชมรม CentralAir Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.72
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. วิชญาพร แสงโสภิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.86
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. กัญญาภัค สังข์วัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.01
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.69
รายการACT Swimming Championship #11

2. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.99
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.83
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.51
รายการACT Swimming Championship #11

5. ธนวินท์ ลีโชควัฒนา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. รชต เกษมเศรษฐสิทธิ์
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.47
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปาณัสม์ มั่นพุทธคุณ
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:24.86
รายการCMU Rujirawong Championship

9. วีรภัทร์ อุปเสน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:25.82
รายการCMU Rujirawong Championship

10. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.4
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. อัณศยา ฉายแม้น
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.75
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.09
รายการACT Swimming Championship #11

4. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.39
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. จิตต์พิสุทธิ์ นราภิรมย์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.74
รายการACT Swimming Championship #11

6. เขมิสรา ศุภมิตรมงคล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.01
รายการACT Swimming Championship #11

7. กิตติธรา แทรกสุข
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.31
รายการACT Swimming Championship #11

8. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:25.60
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:26.48
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. วีธรา ครองสุข
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.15
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ณัฐภูมิ ตัั้งกิติกุล
ชมรม โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.72
รายการACT Swimming Championship #11

4. พีรพัทธ์ เศรษฐีชัยชนะ
ชมรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.33
รายการACT Swimming Championship #11

5. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.49
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:16.09
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.26
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. ทวีโชค กว้างโม่ง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:19.58
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.99
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.29
รายการACT Swimming Championship #11

2. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:17.93
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. รพินภา รัศมิทัต
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.92
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. อติกานต์ ธนาพรกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.26
รายการACT Swimming Championship #11

7. รักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.49
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. จินต์จุฑา คงธรรม
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. พัชญสิตา ฐานอริยบุญศิริ
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.43
รายการACT Swimming Championship #11

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.63
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.989999
รายการACT Swimming Championship #11

3. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.82
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ดิศนณณ์ ผาณิตวงค์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.849999
รายการACT Swimming Championship #11

5. แทนคุณ นกสุวรรณ์
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.13
รายการACT Swimming Championship #11

6. เมธัส ชาครานนท์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.599999
รายการACT Swimming Championship #11

7. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.85
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.19
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. กฤตเมธ ปารีแก้ว
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:14.73
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ณัฐวัฒน์ จาดจวบสินธ์
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.79
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.89
รายการACT Swimming Championship #11

2. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.83
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:14.05
รายการCMU Rujirawong Championship

4. สุทธิกาญจน์ สุนทรนนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.77
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ธนัชญา คงทวีบุญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.08
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ปพิชญา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.76
รายการACT Swimming Championship #11

8. ชลวลัช มีนิจสิน
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.84
รายการACT Swimming Championship #11

9. สุวภัทร ใจพูล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:18.15
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ณัฏฐ์นรี วรรณวงศ์วัฒนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.9
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.93
รายการACT Swimming Championship #11

2. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.17
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.54
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.5
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ณัฐกร เรืองเป้า
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.86
รายการACT Swimming Championship #11

6. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. นิธิศ เนตรสว่าง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ณัฏฐเอก ขันติกิจ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.94
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.72
รายการACT Swimming Championship #11

2. ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ชมรม United Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 01:15.75
รายการCMU Rujirawong Championship

6. เพียงขวัญ หัวนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:16
รายการMFU Swimming Championship #4

8. พาทินธิดา วงศ์สุเทพทวี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:16.04
รายการDe Montfort Swimming Championship

9. กริษฐา ใจปานน้ำ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ธัญญพิชฌา เทิดธนสาร
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.9
รายการACT Swimming Championship #11

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:02.90
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.28
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชัยวัฒน์ จันทราศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.8
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ปิยะชาติ สมบุญเรือง
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.89
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:07.79
รายการCMU Rujirawong Championship

7. ณัฐวัชร เพชรคง
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:09.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.48
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:10.43
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. วิริย์ธาดา จันทะโพธิ์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.08
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.69
รายการACT Swimming Championship #11

2. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.4
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:12.30
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:13.64
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.14
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พรูรดา พิพัฒนนันท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.7
รายการACT Swimming Championship #11

7. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:14.75
รายการDe Montfort Swimming Championship

8. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.93
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ศรุตยา อาชวกุล
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:15.73
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

10. ภูษิตา จิวาลักษณ์
ชมรม ราชนาวีบางนา
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.209999
รายการACT Swimming Championship #11

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.63
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปุญญพัฒน์ ตั้งศรีพงศ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:03.90
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ทรัพย์ทวี พละอาจ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.27
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.96
รายการMFU Swimming Championship #4

7. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:06.56
รายการDe Montfort Swimming Championship

8. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:06.81
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:08.10
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. นวพร ไทยแท้
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:09.40
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. เฌอมาศ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.569999
รายการACT Swimming Championship #11

3. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:13.36
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

4. นุชวรา วิจักษณาพงษ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.6
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:15.39
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:15.67
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.59
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณัฐชานันท์ คลองน้อย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.63
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:16.75
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 01:16.77
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:03.12
รายการDe Montfort Swimming Championship

2. ภูวิศ พูลสงวน
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.06
รายการACT Swimming Championship #11

3. ภาณุพงศ์ นิติกกุลชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.25
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.65
รายการACT Swimming Championship #11

5. ธนภัทร ดนัยนฤมล
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.49
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:06.96
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:07.23
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ภูมิพัฒน์ เรือนทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:07.66
รายการDe Montfort Swimming Championship

9. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.8
รายการMFU Swimming Championship #4

10. พันพนา เจนจิต
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:15.38
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. ณัฐกานต์ ศรีคำ
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:15.45
รายการDe Montfort Swimming Championship

3. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.47
รายการACT Swimming Championship #11

4. สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.89
รายการACT Swimming Championship #11

5. กุสุมา อินโต
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.98
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:17.15
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.12
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ประพิชญา ดาวราม
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 01:19.09
รายการCMU Rujirawong Championship

9. พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:19.63
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:02.8
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:02.84
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 01:05.49
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ธีรทัย ปัทมาลัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:07.60
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. พีรพัฒน์ พันธุ์ดี
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.83
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:09.05
รายการDe Montfort Swimming Championship

8. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.65
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ปัณณวัฒน์ สินทับทอง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.81
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:10.82
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. สุนิสา วัญชูริกรณ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.78
รายการACT Swimming Championship #11

2. กชามาศ นาครักสุด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.37
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.51
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.58
รายการACT Swimming Championship #11

6. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:20.60
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กิตติยา ขำเจริญ
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:22.47
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. อุมาภรณ์ ทองดอนน้อย
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:25.59
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 01:00.25
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:03.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. พงศธร อุปมา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.9
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:04.459999
รายการACT Swimming Championship #11

5. ธนพล ยั่งยืน
ชมรม เยาวชนราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:06.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:07.82
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:11.57
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

10. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:12
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธุ์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:10.07
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.67
รายการACT Swimming Championship #11

3. สาธิดา สุนทราภิชาต
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:17.19
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.19
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:20.74
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

6. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.37
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:22.42
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:23.06
รายการอบจ. พิจิตร

9. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 01:27.39
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:28.35
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:00.83
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:03.75
รายการCMU Rujirawong Championship

3. วราพงศ์ เสืออุดม
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:06.76
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 01:06.84
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. สุรัตน์ สุกิจประเสริฐ
ชมรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลาที่ทำได้ 01:10.93
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

กรรเชียง 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:31.44
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 01:32.59
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *