กบ 50 เมตร | 5 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กบ 50 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.25
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภลักษณ์ อารีมิตร นิมโม
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.33
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.44
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กษมนนท์ สุวิชานโธ
ชมรม มณฑลทหารบกที่39
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.2
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. กิตติศักดิ์ เพิ่มวิริยะกุล
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.56
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. กฤษฏ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:35.54
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.29
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณชย เลิศปฏิภานพงษ์
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.08
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. สิรวิชญ์ เดือนเพ็ญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:50.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. พชรภัทร แสงสว่าง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:03.18
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:10.44
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.42
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.85
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม Expert Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 01:51.41
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ชัยสิรินทร์ จันทร์พวง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:58.39
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ณัฐมล นิ้มน้อย
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 03:19.13
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:58.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:01:00.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.4
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ปัณณทัต ชุ่มใจ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:01.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.11
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:03.73
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.76
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. พัฒนสินธุ์ จันตะแก้ว
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.8
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. อภิญญา สารข้าวดำ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:03.9
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ปภาวรินทร์ ประคัลภ์กุล
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 01:04.28
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:05.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. วชิรญาณ์ ทะละวงศ์
ชมรม โรงเรียนดรุณพัฒน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:06.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:07.32
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ณัฎฐ์ชญา รัศมี
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.96
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. กุลนัดดา บุญรักษ์
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:11
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. อนันตญา มณีวรรณ์
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.45
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:49.86
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:51.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ภูเมษ เพชรสากล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.68
รายการACT Swimming Championship #11

6. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:55.05
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. วรภพ สถิตย์วิริยะกุล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:55.75
รายการACT Swimming Championship #11

9. พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:55.93
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ครวัฐ หาญแกล้วกล้า
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.07
รายการACT Swimming Championship #11

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:51.33
รายการMFU Swimming Championship #4

2. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:52.16
รายการMFU Swimming Championship #4

3. นวพร สมิทธ์สมบูรณ์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเทศบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.82
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:53.91
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.21
รายการMFU Swimming Championship #4

6. พรปวีณ์ ตั๊งสมบุญ
ชมรม Aquaman
เวลาที่ทำได้ 0:00:54.45
รายการACT Swimming Championship #11

7. ณิศจิณณ์ เชี่ยวสรรพกิจ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.39
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 00:56.40
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:57.38
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:57.67
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. อภิชาตา แพสันเทียะ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.94
รายการACT Swimming Championship #11

2. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.41
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ปราณ ลิ้มสุวรรณ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.89
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.18
รายการACT Swimming Championship #11

5. อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์
ชมรม สาธิตจุฬาฯ ประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.66
รายการACT Swimming Championship #11

6. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.68
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. พัสกร วิเชียรพงษ์สาสน์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.77
รายการACT Swimming Championship #11

8. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.9
รายการACT Swimming Championship #11

9. ชนพฤฒ อาปณิกานนท์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.06
รายการACT Swimming Championship #11

10. เมฆ ศักดิ์เดโชกุล
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.11
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.78
รายการMFU Swimming Championship #4

2. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.89
รายการACT Swimming Championship #11

3. ณัฎฐาศิริ โตวิกกัย
ชมรม Good Kids Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:48.31
รายการACT Swimming Championship #11

4. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กฤติยา อินตานนท์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ธาราทิพย์ กิจเจริญ
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:49.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:49.77
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.08
รายการMFU Swimming Championship #4

9. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.28
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.69
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. เอกธรรม สุคนธวิท
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.85
รายการACT Swimming Championship #11

2. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.42
รายการACT Swimming Championship #11

3. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.48
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ปฐวี ดีล้อม
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:45.10
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:45.92
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 00:46.35
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.52
รายการMFU Swimming Championship #4

8. พิชาภพ พลเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ปภังกร โอภาสธัญวุฒิ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.1
รายการACT Swimming Championship #11

10. ณัฐปภัสร์ บุญโต
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.33
รายการACT Swimming Championship #11

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:45
รายการACT Swimming Championship #11

2. จินดาภรณ์ ชูชาติ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:45.1
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.06
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พรีมริตา สิริภัทร์โชติกุล
ชมรม อนุบาลนครปฐม
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.24
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. วริศรา นพทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:46.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. นพา เอี่ยมอมรพันธ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.28
รายการACT Swimming Championship #11

8. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. กนกวรรณ สุยะสัก
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:48
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ศิริณา เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:48.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.15
รายการACT Swimming Championship #11

2. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.64
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ปัณณธร บุญล้น
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.14
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.8
รายการACT Swimming Championship #11

6. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.16
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.24
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ศิรณัฎฐ์ โตวิกกัย
ชมรม Good Kids Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.26
รายการACT Swimming Championship #11

9. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. อณุศิษฎ์ ศรีฉ่ำพันธุ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.85
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.35
รายการACT Swimming Championship #11

3. นารา สถาปิตานนท์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.45
รายการACT Swimming Championship #11

4. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.7
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. วริศรา แก้วบรรจง
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.7
รายการACT Swimming Championship #11

7. สถลัชนันท์ คำยุด
ชมรม Tak Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.8
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. รวินทร์นิภา วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.92
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:44.08
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ณัฏฐธิดา กอนเกิด
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:44.2
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:38.08
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.24
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.41
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. นิธิศ ศรีประมง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.58
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. พสิษฐ์ ชูชาติ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.67
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ชยพล คนอยู่
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.27
รายการACT Swimming Championship #11

8. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.32
รายการACT Swimming Championship #11

9. เตชิต ทองวิเศษกุล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.35
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:39.90
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.35
รายการACT Swimming Championship #11

2. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.72
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.25
รายการMFU Swimming Championship #4

4. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.65
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.74
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. สุกฤตา สินธุอุไร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.87
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

7. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:41.88
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:41.99
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

9. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:42.06
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.45
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.08
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.1
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.34
รายการACT Swimming Championship #11

5. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.74
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธรรณพล แย้มอรุณ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:37.42
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.45
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.47
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. ธนัช วงษ์วานิช
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.72
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.909999
รายการACT Swimming Championship #11

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.64
รายการACT Swimming Championship #11

2. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:37.65
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. วนิชญา ตั้งธนทรัพย์
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 00:37.78
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

4. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:38.43
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. วริศรา วงศ์ประชุม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ธัญชนก เย็นวัฒนา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.24
รายการACT Swimming Championship #11

8. ณมน เอี่ยมอมรพันธ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.36
รายการACT Swimming Championship #11

9. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.369999
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภาวินี โมคะศิริ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.48
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.83
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.57
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. รัฐภูมิ ฤทธิร่วม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.84
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.42
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. ณัฐพลกรณ์ กรประภาสิทธิ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำบางบัวทอง นนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ปภังกร สการันต์
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. เทวพล บุญแย้ม
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.89
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.08
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:36.62
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.62
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.7
รายการACT Swimming Championship #11

5. กุลธิดา มีกิริยา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.77
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.39
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.57
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.75
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 00:38.77
รายการCMU Rujirawong Championship

10. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:38.85
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.799999
รายการACT Swimming Championship #11

2. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:33.18
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

3. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.19
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. รัฐภูมิ ราชแสนชาญ
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.99
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.25
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:34.36
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

7. ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.42
รายการACT Swimming Championship #11

8. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.52
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. วสุธร เครือสาร
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 00:34.56
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

10. โรจนวัชร มะหะมาน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.74
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ฐิติรัตน์ อินไชย
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.8
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.16
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ขวัญชนก เลิศเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:38
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. ณิิชตา ธนัตพรกุล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.11
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธนภรณ์ จารุวัฒนดิลก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.27
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ชมรม ราชกรีฑาสโมสร
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.27
รายการACT Swimming Championship #11

8. เสาวภาคย์ พงษ์พนัส
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:38.94
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.54
รายการMFU Swimming Championship #4

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:31.68
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.369999
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศุภณัฐ จิตพยัค
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.97
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. สรวิชญ์ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:34.15
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

6. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:34.19
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

7. จตุพร พวงทอง
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:34.24
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ติณณภพ เทียนเเม้น
ชมรม สตรีสมุทรปราการ
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.479999
รายการACT Swimming Championship #11

9. ทรัพย์ทวี พละอาจ
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.11
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:35.14
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. กันยาวีร์ จิตรศรัณย์
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.69
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. กัญญา ทองดอนน้อย
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:00:35.78
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. อัยรินทร์ พิชิตเดโชพัฒน์
ชมรม การกีฬาแห่งประเทศไทย
เวลาที่ทำได้ 00:37.14
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. ณัฐชานันท์ คลองน้อย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.34
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. สวาลักษณ์ นาคขุนทด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:37.59
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:38.29
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. อภิชญา ลีนะกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.659999
รายการACT Swimming Championship #11

8. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:38.66
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. จิรัชญา สีโท
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.67
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:38.72
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.95
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:32.33
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.71
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:32.86
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

5. กฤษณ์ พรหมโรกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.96
รายการACT Swimming Championship #11

6. ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 00:33.36
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:33.54
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.049999
รายการACT Swimming Championship #11

9. ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.07
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.38
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.74
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. จันทนา ไชยชนะ
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 00:37.36
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

3. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:37.87
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. พีร์ พัฒนอวยชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:37.99
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:38.30
รายการCMU Rujirawong Championship

6. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:39.21
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ภัทรสุดา หนูทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:39.47
รายการอบจ. พิจิตร

8. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 00:39.84
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.13
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:40.28
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.05
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ณัฐกรณ์ เล็กกระโทก
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:32.20
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.68
รายการACT Swimming Championship #11

6. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:33.18
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. อินทัช โรจนกร
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.79
รายการACT Swimming Championship #11

8. รัชชานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 00:33.87
รายการDe Montfort Swimming Championship

9. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:33.92
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ปัณณวัฒน์ สินทับทอง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.92
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:37.08
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:37.68
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

3. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 00:38.38
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

4. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:38.63
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ชญานิศ บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. นุสรา ภู่เกิด
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:39.25
รายการอบจ. พิจิตร

7. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.15
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. กวิสรา ตันเสถียร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.59
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. มณีรัตน์ คุ้งโพ
ชมรม เทศบาลตำบลทัพทัน
เวลาที่ทำได้ 00:40.96
รายการอบจ. พิจิตร

10. ปรมาภรณ์ กองมะลิ
ชมรม เชียงคำพะเยา
เวลาที่ทำได้ 00:41.09
รายการลำพูนแชมเปี้ยนชิพ 2017

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.88
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:32.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:33.61
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:33.71
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

6. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:33.83
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. สหรัถ จำปาทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.04
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. สรรเสริญ ประจิตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.15
รายการACT Swimming Championship #11

10. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 00:34.37
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:36.60
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:40.06
รายการอบจ. พิจิตร

4. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.09
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:41.15
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 00:41.49
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

7. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.63
รายการACT Swimming Championship #11

8. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.92
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. กวินนาฎ สมบัติ
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.46
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ปันตา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:00:42.53
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:31.53
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:32.29
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:33.55
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:34.21
รายการCMU Rujirawong Championship

5. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:34.68
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:38.52
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ชนินทร์ ลาภใหญ่
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:39.17
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

8. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:40.16
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.27
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.49
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 50 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. กัญญณัฐ นิติกร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:41.07
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:44.71
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:46.01
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *