กบ 25 เมตร | 3 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กบ 25 เมตร

swim20.jpg
ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีชาย

1. ภัทรพงษ์ ทาตุ้ย
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภลักษณ์ อารีมิตร นิมโม
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.13
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. สรณรงค์ ปู่ลมดี
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ญาณวุฒิ มิ่งขวัญ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.46
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ชยาธร พูลเพิ่ม
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:39.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. กฤษฏ์ณัชพล ชัยมณีวรรณ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:41.06
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. กิตติศักดิ์ เพิ่มวิริยะกุล
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.81
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. สิรวิชญ์ เดือนเพ็ญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:00:47.05
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ศิริวัฒน์ เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:48.66
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. พิชยะลภัส ช้างชาลี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำฉลามล้านนา
เวลาที่ทำได้ 0:00:51.33
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 6 ปีหญิง

1. วาริรินทร์ วงค์ตันกาศ
ชมรม ประชาบำรุงพะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.65
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. มีรัก จันทร์ประดิษฐ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:39.66
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. พรนภัส เผ่าต๊ะใจ
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:40.63
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. เบญญาภา นุตตะละ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:41.59
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กัญรัสม์ เพชรสุนทรพจน์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:43.29
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. อมีนา อัมพรลักษณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:50.88
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. ชัยสิรินทร์ จันทร์พวง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:52.38
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. กมลรัตน์ ยินดีทรัพย์
ชมรม Expert Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 00:53.93
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ภัควลัญชญ์ หงษ์คำ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:56.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. กันต์ฤทัย มาลัย
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:59.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีชาย

1. รัชชานนท์ อุตใหม่
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ภูมิรพี อินชัยยงค์
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. จุมพล ไทรทอง
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ทัตธนปกรณ์ คุ้มแก้ว
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.26
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ภาสวิชญ์ อ่านสุวรรณ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.41
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. ปัณณทัต ชุ่มใจ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.51
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. อภิวิชญ์ ดรตะโกน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. พัฒนสินธุ์ จันตะแก้ว
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:29.65
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ชยพัทธ์ รุ่งช่วง
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.06
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. พรหมกฤษ พะสุธาร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.7
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 7 ปีหญิง

1. วรฤทัย ทองอินทร์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.17
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. เอริญญดา ใจแก้ว
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.71
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. สุชญา ฟองแก้ว
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:30.83
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. อนันตญา มณีวรรณ์
ชมรม โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เวลาที่ทำได้ 0:00:33.93
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. จารุพิชญา ไชยคำ
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:34.76
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. รรรรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:36.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ธนิดา ผลชีวิน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.49
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ปรายฟ้า ตุลวรรธนะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:36.77
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. พิมพ์รภัทร สุริวงค์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:36.91
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. สุจิราพร ยอดมุณี
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:38.34
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ศุภากร ด่านเจริญกิจกุล
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:24.72
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:25.04
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. กิตติกานต์ ดอนศิลา
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.07
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กฤตชณัธ วรรณสิริ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.32
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ณเรศค์ วิวัฒนากันตัง
ชมรม MAESOT SPEED HUNTER
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:26.71
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. จิณณ์ นามวงศ์ศรี
ชมรม BaBy Sharks 101
เวลาที่ทำได้ 00:26.84
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.86
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:27.02
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.6
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ปาณิสรา เนียมทอง
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:25.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:25.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. วันวิสา อินต๊ะ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:26.02
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:26.66
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ณิชกานต์ ถ้ำเพชร
ชมรม เยาวชนโพธาราม
เวลาที่ทำได้ 00:27.39
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. เขมภัสสร์ บวรสกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ณัฐรดา มากมารศรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:27.82
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.15
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. พรชนัน บุญปู่
ชมรม ศิษย์ครูชรา
เวลาที่ทำได้ 0:00:28.15
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:22.53
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ศุภศิษฎิ์ พิรบรรณ
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.9
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. เมฆ ศักดิ์เดโชกุล
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.05
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.2
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. รณกร สุทธิพงศ์เกียรติ์
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:23.40
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.84
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

9. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.96
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. สรวิชญ์ ทรวงกำเนิด
ชมรม Oxax Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.21
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.44
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. ธนภร ใสสอาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:23.17
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:23.55
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. ณธิดา อริยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.98
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ชมจันทร์ ชาติมนตรี
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.66
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ธาราทิพย์ กิจเจริญ
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:24.84
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. เฟรดซี่ นาคพลกัง
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:24.89
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:21.47
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.61
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ปฐวี ดีล้อม
ชมรม บ้านบุญสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:21.82
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ธีเดช นะวะคำ
ชมรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
เวลาที่ทำได้ 00:21.88
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. มาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:22.02
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ปภาวิชญ์ ดวงสุวรรณ
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:22.13
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

7. ณาศิส โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:22.25
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ศุภณัฐ โชติช่วง
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.37
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. จัสติน รอร์ส แฮมิลตัน
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:22.40
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:22.42
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.58
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. กนกวรรณ สุยะสัก
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.65
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.93
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ณัฏฐณิชา โลหะจารุ
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:22.22
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. มินทร์ธีรา เมฆบังวัน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. จิดาภา สงวนแพทย์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.74
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ศิริณา เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 00:22.80
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. วเรณยา ม่วงน้อย
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:23.02
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. สาธิตา เสลาหอม
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. วิชญาพร แสงโสภิต
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:23.31
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.45
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.1
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภัคพล พลซา
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 00:20.29
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.38
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ธนกฤต จิรัณธนัฐ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.74
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 00:20.87
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. ดิศพงษ์ วงศ์ชัย
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:21.06
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. พัฒนบริราช แจ้งธรรมมา
ชมรม PIRANYA SWIMMING CLUB
เวลาที่ทำได้ 00:21.07
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.83
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.07
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. กัญญ์ภัคญา ขุนจันทร์
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.48
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ขวัญนภัช สวนอินทร์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:20.78
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. วีธรา ครองสุข
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.1
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. อัมพิกา ศรนารายณ์
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:21.21
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. กนกพร มาเยอะ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.51
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:21.55
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ภรัญยู โอวรากร
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:18.13
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

2. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.52
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. นิชคุณ โสวิลัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.67
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ชยพล คนอยู่
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 00:18.76
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.84
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ธนาคาร รักประชา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:19.12
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. อินทัช สีงาม
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.39
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ชิษณุพงค์ พุทธปวน
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.44
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. วิชรวิทย์ สิงคราช
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:19.49
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ดนัยพล ใจพูล
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.82
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ต้นน้ำ จันทร์โพธิ์
ชมรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เวลาที่ทำได้ 00:19.64
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.65
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ปารมี พุทธสอน
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.68
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. พิชญธิดา สักลอ
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.82
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 00:19.84
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

8. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:20.01
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. มัญชุพร คะเณศรี
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เวลาที่ทำได้ 00:20.17
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ญาณาธิป คัมภีร์
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.15
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.63
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.65
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.31
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.2
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. เพชรภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.29
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:18.30
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ภัทรดนัย เนตรศิลป์
ชมรม เทศบาลหางดง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.36
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.32
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:18.32
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ปารณีย์ แจ่มสว่าง
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.17
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ธัญจิรา หน่อสาร
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:19.41
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 00:19.42
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. วรวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.46
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. จิรัชญา ชัยมงคล
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.54
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. รดาณัฐ มีนาเขตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:19.62
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. วัชโรทัย สีขาว
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 00:19.96
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

10. พรวนิช เตชรุ่งวณิชย์
ชมรม โอเค สวิมมิ่ง สุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:19.98
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.9
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ชยากร จินดา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.45
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.75
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ภูรินท์ ใบผ่อง
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.81
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.84
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. พรมบุญ บุญเรือง
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. ณัชพล อุ่นใจ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:00:17.25
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. รัฐภูมิ ฤทธิร่วม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.28
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

9. สรวิชญ์ ใจปิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.29
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. เตชวิช กิติสาร
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.85
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:17.26
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. มนปรียา อ่ำเจรญ
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:18.05
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. สุภานัน สุรินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.13
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:18.17
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:18.50
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

6. สิริรัช อินพหล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:18.53
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

7. ภัทรวดี วงษ์มณี
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:18.54
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:18.70
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

9. ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ
ชมรม อนุบาลสุรินทร์
เวลาที่ทำได้ 00:18.77
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

10. ยุวธิดา สร้อยทอง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.79
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.47
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 00:15.97
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. วสุธร เครือสาร
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 00:16.30
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. เอื้ออังกุล ซองเงิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.33
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

5. กฤตภาส แก้วมาตย์
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:16.35
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. วาวัช เครือดวงคำ
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. คณัสนันท์ แปงทิศ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:16.52
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ณัฐชนนท์ ด้วงอ่อน
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.59
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.72
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.96
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

3. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:18.45
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. ธัญจภรณ์ ไพรสณฑ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:18.47
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. จารุจิรัสย์ โยมะบุตร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:18.77
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. สิริวิมล นันท์ธนะวานิช
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:19.27
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

7. สุภัทรฤทัย พานเงิน
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:19.28
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:19.36
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. อภิชญา อุปริพุทธางกูร
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:19.55
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. ธรรมภรณ์ โลหะอุดม
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 00:19.80
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:15.54
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.18
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ภัทรดนัย นิลคำ
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. ชุติพัทธ์ หอมสะอาด
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.75
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ศิวานนท์ ชายทวีป
ชมรม มารีย์รักษ์
เวลาที่ทำได้ 00:16.79
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. กฤติพงษ์ นาสมวงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.93
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. ณฐกร สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:16.95
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

8. วรากร อิ่มลา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.95
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:16.99
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ธนนน โรจโนภาส
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:17.05
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. พรนภัส ทิพยทัศนัน
ชมรม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.59
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. นันท์นภัส ทาระบุตร
ชมรม นารีนุกูล
เวลาที่ทำได้ 00:17.93
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 00:18.25
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

4. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 00:18.47
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:00:18.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. คชานันท์ พันธ์ไพศาล
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:19.27
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. อาจารี เอี่ยมสอาด
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 00:19.60
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

8. แพรวา ใช้ปัญญา
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:19.69
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

9. อคิราภ์ มุดดีพัฒนโรจน์
ชมรม Future​ ​Stars​ Nongkhae
เวลาที่ทำได้ 00:19.75
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

10. นภัสสรณ์ ปานทะผลิน
ชมรม อนุกุลนารี จ.กาฬสินธุ์
เวลาที่ทำได้ 00:19.83
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ธนดล แก้วปู่วัด
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:15.50
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

2. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 00:15.52
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.1
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. จิรายุ จันทร์หอม
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.12
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

5. ธนกฤต สีวะสุทธิ์
ชมรม Silver Star
เวลาที่ทำได้ 00:16.20
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:16.36
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

7. จตุรพิธ อุ่นแสง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.42
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. สมิทธิ์ ใยบัว
ชมรม กกท ภาค 5
เวลาที่ทำได้ 00:16.57
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

9. ชยภัทธ์ หินใหญ่
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.59
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

10. วัชรพงศ์ ไทยนิรันประเสริฐ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:16.60
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:18.79
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

2. กฤติมา สีซุย
ชมรม KSC ขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:19.22
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:00:20.9
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:21.51
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. พิมลวัลย์ วัฒณลาภมงคล
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เวลาที่ทำได้ 00:22.50
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. กัยลกร คงเพียรธรรม
ชมรม บ้านเด็กคิดดี
เวลาที่ทำได้ 00:27.87
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:00:15.19
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:15.50
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ภูริภัทร เสริมสิน
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:15.63
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

4. พงษ์สธร ชินกฤตฉัตรศิริ
ชมรม อรุณประดิษฐ
เวลาที่ทำได้ 00:16.35
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

5. ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:16.35
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. รัชชานนท์ ซาทรง
ชมรม ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
เวลาที่ทำได้ 00:16.79
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. ศักดิ์ดา ภักดิ์อาสา
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:16.82
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

8. วิศรุต เกาะน้ำใส
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.86
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. วิทยา ปาละวันนา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:17.02
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

10. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 00:18.24
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 00:17.22
รายการพะเยาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2

2. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:19.25
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ชนิตรภา มุกดาดี
ชมรม ราชภัฏตักสิลา มหาสารคาม
เวลาที่ทำได้ 00:19.37
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

4. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 00:21.88
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

5. ปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 00:24.75
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

6. ภูพิงค์ พิณเมืองทอง
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:25.31
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 00:16.12
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. ปราบปราม โยวะผุย
ชมรม New Life Swimming Academy
เวลาที่ทำได้ 00:16.58
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

3. สุทธพัตร์ ทองรัตน์
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:16.58
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

4. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:00:16.87
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. ณัฐวุฒิ จาวเจริญพาริชย์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 00:16.97
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

6. ปฐมพร ขาวสะอาด
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:17.33
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

7. วรพล ยาดี
ชมรม Future​ ​Stars​ Nongkhae
เวลาที่ทำได้ 00:17.55
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:18.23
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ณชวรท กาญจนสุธา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำกาญจนบุรี
เวลาที่ทำได้ 00:19.00
รายการเทศบาลตำบลหนองแคคัพ #1 สระบุรี

3. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 00:20.38
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

4. ชนาภา เงินเชื้อ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:27.13
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 00:14.42
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ศราวุธ ปัญญาสันติสุข
ชมรม สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 00:14.90
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 00:15.55
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

4. กัมปนาท พาสุวรรณ
ชมรม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลาที่ทำได้ 00:17.35
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

5. สรรภพ ตันติกุล
ชมรม สุขานารี
เวลาที่ทำได้ 00:17.61
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

6. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:19.02
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:21.09
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. วชิราวุธ จันทร์วันรักษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:00:22.97
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 25 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 00:20.18
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

2. กนกพิชญ์ สีเทา
ชมรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลาที่ทำได้ 00:20.25
รายการมหาสารคามนิวไลฟ์แมดเวฟ 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *