กบ 200 เมตร | 7 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กบ 200 เมตร

swim11.jpg
ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:19.59
รายการMFU Swimming Championship #4

2. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:22.14
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:28.65
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธรรมะ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:30.83
รายการMFU Swimming Championship #4

5. บรรณวัชร ใสสอาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:32.84
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:36.98
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ธนกฤต จิรัณธนัฐ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:41.73
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:03:49.17
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ภาธร วิชาพูล
ชมรม แสนสุขชลบุรี สวิมมิ่งคลับ
เวลาที่ทำได้ 0:03:51.82
รายการMFU Swimming Championship #4

10. สุทธิกานต์ รัตนพงษ์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:55.95
รายการMFU Swimming Championship #4

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:22.84
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:25.67
รายการMFU Swimming Championship #4

3. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:03:27.83
รายการMFU Swimming Championship #4

4. สโรชา เรืองทรัพย์ไพศาล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:36.44
รายการMFU Swimming Championship #4

5. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:38.38
รายการMFU Swimming Championship #4

6. พิมพ์ลดา จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:43.55
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ปิยะธิดา มูลชุมภู
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:04:11.01
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภัทราภรณ์ มิ่งขวัญ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:04:11.57
รายการMFU Swimming Championship #4

9. พิชญธิดา กองสอน
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:04:18.45
รายการMFU Swimming Championship #4

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.12
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:07.38
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ธนานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:03:11.7
รายการMFU Swimming Championship #4

4. กฤษฎีกา โพธิ์วิจิตร
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:03:20.3
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พงศ์กรณ์ ค้าไม้
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:20.61
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ธรรมรัตน์ โนตานนท์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 0:03:23.43
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ภาณุพงศ์ จรัสศรี
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:03:23.9
รายการMFU Swimming Championship #4

8. วิชรวิทย์ สิงคราช
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:24.97
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. นิชคุณ โสวิลัย
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:24.99
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. ณัฎฐชัย ลิมปิสวัสดิ์
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 03:25.41
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:03:08.63
รายการMFU Swimming Championship #4

2. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:03:17.77
รายการMFU Swimming Championship #4

3. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:17.81
รายการMFU Swimming Championship #4

4. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:03:19.2
รายการMFU Swimming Championship #4

5. จุฑามณี สุคันธมาลา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 03:20.13
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:20.57
รายการMFU Swimming Championship #4

7. สุธิดา วานิชสิริสุข
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:22.00
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. เพ็ญนภา พานารถ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:25.88
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:29.01
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

10. กันติชา เริงโพธิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:29.12
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.23
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:53.91
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:58.73
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:05.84
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:09.58
รายการMFU Swimming Championship #4

6. เกล้าชนก บุญสูงเพชร
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:03:11.05
รายการMFU Swimming Championship #4

7. สุเมธี สุยะปวง
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 03:11.98
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

8. ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:03:12.4
รายการMFU Swimming Championship #4

9. ภัทรเดช สีแดง
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 03:13.80
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

10. ธันยบูรณ์ อำพันธ์ศรี
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 03:16.90
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:56.35
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. สรพัศ กองทุ่ม
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:10.48
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. ฐิติภัทรา กันทวงค์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:03:11.75
รายการMFU Swimming Championship #4

4. นวรัตน์ ไทยแท้
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:12.19
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ธัญจิรา หน่อสาร
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:13.41
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. สุวภัทร ใจพูล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:16.09
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

7. ชาลิสา คำแสน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:18.28
รายการMFU Swimming Championship #4

8. นันทัชทร ปานหมอก
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำจังหวัดแพร่
เวลาที่ทำได้ 0:03:18.4
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. สริตา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:03:23.23
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. วัชโรทัย สีขาว
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:03:23.28
รายการMFU Swimming Championship #4

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:35.57
รายการMFU Swimming Championship #4

2. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:54.61
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ชยพล พิทักษ์กำพล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:57.75
รายการMFU Swimming Championship #4

4. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 02:58.03
รายการDe Montfort Swimming Championship

5. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.07
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 03:02.92
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. พรมบุญ บุญเรือง
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:03:03.62
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ปฏิภาณ ขุนดี
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:05.98
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. ภูมิพัฒน์ ค่ายชัยภูมิ
ชมรม ชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิจิตร
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.81
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

10. ณิชพงศ์ กันตะนา
ชมรม Phrae Swimming Sport Club
เวลาที่ทำได้ 0:03:12.08
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 02:56.93
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:03:00.32
รายการMFU Swimming Championship #4

3. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 03:00.41
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:06.77
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. กอบคุณ มีนิล
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:07.36
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. พัชรพร จำปาศรี
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:09.22
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. สุภานัน สุรินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:03:09.78
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

8. ณัฐกฤตา ปัจจักศรี
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:11.44
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

9. วิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:13.99
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

10. ณัฐฐิฏา ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:17.90
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:43.29
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

2. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:45.63
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:47.85
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

4. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:48.44
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. ธนวัตน์ แสนสุข
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 0:02:49.72
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ณัฐนันท์ ฟองฝั้น
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:50.25
รายการMFU Swimming Championship #4

7. สุรยุทธ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.53
รายการMFU Swimming Championship #4

8. ภูฟ้า เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 02:53.48
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

9. เอื้ออังกุล ซองเงิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.18
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ปรัตถกร เอี่ยมสอาด
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:56.14
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ฐิติรัตน์ อินไชย
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:54.92
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. นลัทพร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:07.82
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

3. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 03:07.96
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 03:08.10
รายการอบจ. พิจิตร

5. สุกฤตา สายเนตร
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:10.19
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. เอื้องทิพย์ แสงหล้า
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:10.36
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

7. เอมวิตรา วงค์บุญตัน
ชมรม วิชชานารี
เวลาที่ทำได้ 03:11.53
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. วนัชพร แก้วระดี
ชมรม หล่มสัก
เวลาที่ทำได้ 03:12.34
รายการอบจ. พิจิตร

9. อรจิรา มีบุญ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:13.82
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

10. ธนัชญา ยะนิล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 03:14.97
รายการอบจ. พิจิตร

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:35.25
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:02:41.51
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

3. ศุภณัฐ จิตพยัค
ชมรม เจริญราษฎร์ แพร่ สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:02:52.9
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. จักรพงศ์ อินต๊ะวงศ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.15
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 02:55.62
รายการอบจ. พิจิตร

6. ธราธิป สุธาพันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.73
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ณัฐพงศ์ พงศ์จารุมณี
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 02:59.98
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:00.30
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 03:00.43
รายการอบจ. พิจิตร

10. ชุติพัทธ์ หอมสะอาด
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:01.72
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. สวาลักษณ์ นาคขุนทด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:58.54
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

2. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:00.27
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

3. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:03.55
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. จิณห์นิภา เจริญเกษมวิทย์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:12.35
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. พรภัสร์ชนก หงส์มัคณัฐ
ชมรม โรงเรียนรังษีวิทยา
เวลาที่ทำได้ 03:16.00
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

6. นัทธมน พึ่งพุ่ม
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:18.73
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

7. ธนพร มีทรัพย์
ชมรม รุจิรวงศ์
เวลาที่ทำได้ 03:20.86
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

8. ขวัญชนก อะทะวงษา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 03:32.85
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. ภวรัญชน์ ปัตตะพงศ์
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:36.54
รายการอบจ. พิจิตร

10. สุพิชชา จิตร์นิยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 03:38.45
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 02:40.81
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

2. ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:46.78
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 02:51.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

4. ธีรภัทร วัตร์สาร
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 02:51.95
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

5. จิณณทัติ จักรปิง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:02:55.92
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:58.72
รายการDe Montfort Swimming Championship

7. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:02.61
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

8. รัฐ ไกรลาศ
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 03:09.16
รายการลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ 2561

9. ศุภกร เศรษฐกิจ
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 03:10.94
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. สกาย คิด ลูน จอมพงษ์
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:11.91
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:00.40
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. จันทนา ไชยชนะ
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 03:08.18
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

3. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 03:08.19
รายการอบจ. พิจิตร

4. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 03:09.10
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 03:15.12
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

6. กิติกานต์ กิติ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 03:25.22
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

7. ศุภัทชา ประทุมศรี
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 03:33.44
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

8. ศุภจิรา จันทรา
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:50.01
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:49.25
รายการDe Montfort Swimming Championship

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:51.52
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

3. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 02:54.54
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. รัชชานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 02:57.76
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. ศิรวิทย์ ดวงบาล
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 02:59.38
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

6. วิชกร ณ วิเชียร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 03:00.65
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. เดชาพล ขาวสุก
ชมรม Chalawan Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:01.48
รายการอบจ. พิจิตร

8. ธราเทพ สุขวัฒนพันธ์
ชมรม เวียงโกศัยแพร่
เวลาที่ทำได้ 03:03.40
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

9. สรวิชญ์ ไชยรังษี
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 03:05.17
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

10. ณัฏฐชัย ไทยเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:03:06.25
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 02:56.68
รายการChiangmai Sport Hero Challenge 2017

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 03:12.25
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

3. นุสรา ภู่เกิด
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:18.10
รายการอบจ. พิจิตร

4. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:18.50
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 03:31.24
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

6. มณีรัตน์ คุ้งโพ
ชมรม เทศบาลตำบลทัพทัน
เวลาที่ทำได้ 03:42.18
รายการอบจ. พิจิตร

7. เเพรวา ริมสาคร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 03:43.63
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 02:44.99
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 02:54.28
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

3. ณัฐวุฒิ จาวเจริญพาริชย์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 02:59.57
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

4. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 03:03.46
รายการกกท.5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

5. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 03:03.90
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

6. ภูภัฏธ์ ทัพธานี
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 03:06.08
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 02:50.77
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

2. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:06.27
รายการอบจ. พิจิตร

3. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 03:23.74
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

4. สิรินทรา จิตร์นิยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 03:28.88
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

5. กันต์ฤทัย สมบูรณ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 03:44.36
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

กบ 200 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 02:39.99
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 03:19.16
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *