กบ 100 เมตร | 4 2020

สถิติการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ | กบ 100 เมตร


ผู้ที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในระบบสถิติของ CNX Swimming ของแต่ละรุ่นอายุได้แก่

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีชาย

1. พนา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:45.43
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. อธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:48.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. กานปีติ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:51.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ยศพัทธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:54.36
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. พลวริษฐ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:04.62
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. คชภพ แก้วนวล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:02:05.02
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. กฤตชณัธ วรรณสิริ
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:09.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. กฤติธี พันธ์คำ
ชมรม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:02:10.15
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ธารพิสิฐ เลิศพรพิสิฐ
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:02:14.09
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ราฟาเอล จูเนียร์ อิบราฮิม
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:14.87
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 8 ปีหญิง

1. โชติกา ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:53.29
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. ณภัทรารัตน์ หอแก้ว
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:02:00.38
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. นภัสนันท์ วรรณฤทธิ์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:00.72
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กชพร บุญอินทร์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:02:15
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. นัฏฐ์พิชชา ทะยะนิน
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:02:15.3
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. วิรัชดา อุตมะ
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:02:15.46
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. หนึ่งธิดา เขื่อนเชียงสา
ชมรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:02:15.91
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ธิติกาญจน์ วงศ์สุดา
ชมรม ปางสะหวันเพลสลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:02:16.34
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ณัฐวลัญช์ เจริญศรี
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:02:19.07
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. เวียงพิงค์ เอี่ยมธรรม
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:02:22.41
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีชาย

1. กรัยกิระ พรณรงค์
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.03
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. เมฆ ศักดิ์เดโชกุล
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.69
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

3. ธีรติ แซ่เอี้ยว
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.98
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. กุลวิทย์ กุลยวิศิษฐ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:48.28
รายการMFU Swimming Championship #4

5. สุวพัชญ์ พิมพ์ชารี
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 0:01:49.46
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

6. ณฐกฤต หนูเนตร
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:49.49
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. กฤต คงเอียด
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:49.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. พลภัทร วิไชยา
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:51.7
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. วชิรวิทย์ บุญโพธิ์
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:53.48
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ชนกันต์ ชุมภูวิลาส
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:55.34
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 9 ปีหญิง

1. กรัญญา ภัยขยาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:42.49
รายการMFU Swimming Championship #4

2. คลาร์นิสซ่า ทิพย์สดา คอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.9
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย
ชมรม Lampang Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:43.82
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. กรกฏ บัณฑิตกุล
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:45.67
รายการMFU Swimming Championship #4

5. ฉัตราภรณ์ ดลนวสวัสดิ์
ชมรม อรพินพิทยาลำพูน
เวลาที่ทำได้ 0:01:47.81
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. สิริภัสรา สายสืบ
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:50.15
รายการMFU Swimming Championship #4

7. ษณภร แสนพรมมา
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:51.12
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ธนภร ใสสอาด
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:51.38
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. สุชัญญา อภิสราพิพัฒน์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:54.33
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. โชติกา ชูใหม่
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:54.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1. ธนภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.09
รายการMFU Swimming Championship #4

2. ศุภัคพงษ์ นันทปิยะวรรณ
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.64
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. นนท์ฐวัฒน์ สาธุมนัสพันธ์ุ
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:40.84
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ปัฐน์ชนันท์ จีนมัชยา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:40.98
รายการMFU Swimming Championship #4

5. พิชาภพ พลเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:41.35
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. วชิรวิทย์ หล่ออริยวัฒน์
ชมรม สองภาษาลาดพร้าว
เวลาที่ทำได้ 01:43.23
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. กฤษดิน ตรีวรภัทร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.16
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์
ชมรม Chu Swimclub
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.41
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ภูมิภากร ไชยยะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.41
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. ภูมินันท์ ขาวรรณา
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:44.57
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปีหญิง

1. ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.27
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

2. ชานิดา ควรชม
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:39.53
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ดานีเอล ทองละมัย
ชมรม โรงเรียนจิตราวิทยา เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 0:01:42.75
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. ณิชารี จันทร์ใส
ชมรม ลำพูน
เวลาที่ทำได้ 01:44.21
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. ปิฏัฐตรากร ประเสริฐคุณาสิน
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 01:44.39
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

6. กนกกาญจน์ เนตรใหญ๋
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:45.32
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. วเรณยา ม่วงน้อย
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:46.76
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

8. ศิริณา เปลาปาระโก
ชมรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เวลาที่ทำได้ 01:47.94
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

9. ไอริณ พรหมจักร
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:01:48.61
รายการMFU Swimming Championship #4

10. มินทร์ธีรา เมฆบังวัน
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:48.76
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีชาย

1. ศุภกร ใจกล้า
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.77
รายการACT Swimming Championship #11

2. วัทนนันท์ วงศ์ศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.97
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. พชรดนัย มังจักร์
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.6
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ฐิติโชติ อ๋อง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.37
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. พิภัชกานต์ สร้างศิริ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.59
รายการACT Swimming Championship #11

6. กันตพัฒน์ หาญบวรกิจ
ชมรม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.19
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ศุภวิชญ์ บัวหอม
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.24
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ปราชญ์ มาลัย
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:34.08
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

9. ธงชัย เดชตระการผล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:35.06
รายการACT Swimming Championship #11

10. ยศพนธ์ ธนายศอาภาพัฒน์
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:35.53
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 11 ปีหญิง

1. ณัฐกฤตา ลีกิจจากร
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.74
รายการACT Swimming Championship #11

2. สริษา วงค์สถาน
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.64
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. มิณฑิตา หลักฐาน
ชมรม กว๊านพะเยา สวิมมิ่งทีม
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.3
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. ปริชญา ภิระบรรณ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.26
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. สุนทิรา ใหม่ยะ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:36.69
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:36.71
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

7. ปนัดดา แสงแก้ว
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:37.00
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. สถลัชนันท์ คำยุด
ชมรม Tak Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.03
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. กัญญ์ภัคญา ขุนจันทร์
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.04
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. โชติรส ต๊ะวิละ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.18
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีชาย

1. ปริพัฒน์ พิมพ์แปร
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.6
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. ศิริบุญ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.01
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. พีรวัฒน์ พรมศรี
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.5
รายการอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ #2

4. พิชญะ รัชตเทวินทร์
ชมรม Bangkok Swim Academy
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.39
รายการACT Swimming Championship #11

5. ณัฐภัทร พิณเสนาะ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:25.67
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

6. ชยพล คนอยู่
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.67
รายการACT Swimming Championship #11

7. เภา พันธ์รัตนมาลา
ชมรม Tow-Tae Swim Club
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.96
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธนานนท์ อาภาวัง
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.54
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

9. นิธิศ ศรีประมง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.37
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. เตชิต ทองวิเศษกุล
ชมรม เยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.85
รายการACT Swimming Championship #11

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

1. พิมพ์นาถ ชุลีคร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.39
รายการACT Swimming Championship #11

2. วิมลรัตร์ โสตถิ์สุภัค
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.95
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. อังศวีร์ อุตปิยะ
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.25
รายการACT Swimming Championship #11

4. ปณิตา อาษาพนม
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.99
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

5. วิตต์ชญา จ้าวเจริญ
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.24
รายการMFU Swimming Championship #4

6. ภวิษย์พร งามศิริ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:29.86
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. เพชรลดา จิตปรีชาญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.03
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

8. ญาณิศา พิทักษ์รังสรรค์
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.18
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. พิมพ์ธาดา วรรณสิทธิ์
ชมรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.31
รายการMFU Swimming Championship #4

10. ภัทรพีร ศรีดี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 0:01:31.07
รายการMFU Swimming Championship #4

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีชาย

1. ณัฐกิตติ์ สุนันท์
ชมรม เชียงใหม่ลานนาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.77
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

2. นภนต์ โตสำลี
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.05
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

3. นภที วงค์มา
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.73
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

4. กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.33
รายการACT Swimming Championship #11

5. วีรภัทร บุญประสิทธิ์
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.57
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

6. ภูเบศ ติยะกุล
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.22
รายการACT Swimming Championship #11

7. นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.55
รายการACT Swimming Championship #11

8. ปลายฟ้า สูงศ้กดิ์
ชมรม KRU-KARN swimming club
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.75
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

9. ปัณณวิชญ์ เจติยา
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.31
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ณัฐนล สวัสดี
ชมรม Nich Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.57
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

1. ปริณ จุลนวล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.57
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. วนิชญา ตั้งธนทรัพย์
ชมรม Sprint Swimming Club
เวลาที่ทำได้ 01:21.97
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

3. ทอดาว เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:21.98
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

4. สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.08
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

5. พลอย ลีลายนะ
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

6. ชิติพัทธ์ สะเดา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.65
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. วริศรา วงศ์ประชุม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.22
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ภาวินี โมคะศิริ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.29
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. มีอา มิลลาร์
ชมรม วิสุทธารมณ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.6
รายการACT Swimming Championship #11

10. ธัญชนก เย็นวัฒนา
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.78
รายการACT Swimming Championship #11

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย

1. หาญกล้า หล้ายานะ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.31
รายการMFU Swimming Championship #4

2. จักรธร ดวงจิตร์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.18
รายการMFU Swimming Championship #4

3. ธนัตถ์ เอกโอฬาร
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.21
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. พรธรรม ตระกูลนพเก้า
ชมรม Hua Hin​ Swimming​ Club​
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.76
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ศุภกฤต ขาเลศักดิ์
ชมรม KRU PAI SWIMMIMG TEAM
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.94
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. สุรวุฒิ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.28
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

7. รัฐภูมิ ฤทธิร่วม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.17
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.78
รายการACT Swimming Championship #11

9. ภานุสรณ์ โกมล
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.19
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

10. ปภังกร สการันต์
ชมรม วิชั่นสวิมมิ่ง อะคาเดมี่
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.46
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

1. ณุศณี จันทร์แดง
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.9
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ชนิตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.3
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. ยศนันท์ แดงกันหา
ชมรม อบจ. พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:23.26
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

4. ปัณณิชดา กองลำเจียก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.33
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนพร ยิ่งวัฒนโชติ
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่
เวลาที่ทำได้ 01:23.56
รายการCMU Rujirawong Championship

6. มานิตา ทายะนา
ชมรม ชมรมว่ายน้ำเชียงรายสปอร์ต
เวลาที่ทำได้ 01:23.61
รายการCMU Rujirawong Championship

7. ธนพร ขจรเกียรติคุณ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.64
รายการMFU Swimming Championship #4

8. กมลฉัตร เพชรชื่น
ชมรม อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:25.48
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

9. ชญาภา ป้านสุวรรณ์
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.63
รายการACT Swimming Championship #11

10. พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.19
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย

1. ภัคพล ปรีชาวนา
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:13.65
รายการCMU Rujirawong Championship

2. ศุภกร สุขเกษม
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.68
รายการACT Swimming Championship #11

3. อัจฉริยะ สีดอนทราย
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.44
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

4. อชิระ เหลือบแล
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.51
รายการแพร่ แชมป์เปี้ยนชิพ 2019

5. สุรยุทธ ไทยเหนือ
ชมรม ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.45
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

6. ต้นน้ำ กันตีมูล
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:16.60
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2561

7. รัฐภูมิ ราชแสนชาญ
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

8. พศิน สุไรมาน
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:16.83
รายการACT Swimming Championship #11

9. กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:17.01
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. ศิวกร นักไร่
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.22
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีหญิง

1. ภูริชญา จันยะมิตรี
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.4
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. ฐิติรัตน์ อินไชย
ชมรม อบจ.น่าน
เวลาที่ทำได้ 01:19.36
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

3. ขวัญชนก เลิศเจริญ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.81
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

4. ธนภรณ์ จารุวัฒนดิลก
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.33
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

5. ธนัญญาพร แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:24.40
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

6. ปนรรฐพร บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:24.44
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ฉัฐดาว คำดา
ชมรม พะเยา
เวลาที่ทำได้ 01:25.18
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

8. ณิิชตา ธนัตพรกุล
ชมรม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.87
รายการACT Swimming Championship #11

9. ณัฐนิชาพร สุภา
ชมรม เพชรรัตน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.93
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

10. มนัสสม ทองขาว
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:26.31
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย

1. อังกฤษ ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:09.6
รายการMFU Swimming Championship #4

2. อสโม ทองช่วง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:12.35
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

3. ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.73
รายการACT Swimming Championship #11

4. ศุภณัฐ จิตพยัค
ชมรม พลนคร
เวลาที่ทำได้ 01:15.18
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

5. จตุพร พวงทอง
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:15.26
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.72
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. คับคุณ เสงี่ยม
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:15.77
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. ภัคภัทร เล้าประดิษฐ
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.87
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. ศิวัช เหล่าแกมแก้ว
ชมรม อบจ.กำแพงเพชร
เวลาที่ทำได้ 01:16.52
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

10. ณัฏฐกิตติ์ ยิ่งยง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:17.83
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง

1. กันยาวีร์ จิตรศรัณย์
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:20.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. สวาลักษณ์ นาคขุนทด
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:22.17
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

3. อภิชญา ลีนะกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
เวลาที่ทำได้ 0:01:22.89
รายการACT Swimming Championship #11

4. ณิชากร มาศวิเชียร
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:23.69
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

5. ชยุตรา รอดสม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 01:23.75
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

6. กัญญา ทองดอนน้อย
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.83
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ศุภานัน แท่นนิล
ชมรม สถาบันการพลศีกษา ชลบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:24.21
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

8. จิณณ์ รัชโน
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.54
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. อัยรินทร์ พิชิตเดโชพัฒน์
ชมรม การกีฬาแห่งประเทศไทย
เวลาที่ทำได้ 01:25.59
รายการกกท 5 ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

10. ณาฏาลี ทองขันธ์
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:25.86
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีชาย

1. พีรพัฒน์ คล่องการพานิช
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.54
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. อภิวัฒน์ แถมนา
ชมรม เจีย เจีย สปอร์ตคลับ
เวลาที่ทำได้ 01:12.03
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

3. กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.25
รายการACT Swimming Championship #11

4. ปภังกร สิงห์กลิ่น
ชมรม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน
เวลาที่ทำได้ 01:12.76
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 01:13.65
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

6. กมนทรรศน์ ชมดี
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.65
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. กฤษณ์ พรหมโรกุล
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.989999
รายการACT Swimming Championship #11

8. ภูมิพัฒน์ มุ้งป่า
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:15.27
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

9. คมสัน จันทร์หลวง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.98
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

10. ภูเศรษฐี แก้วเกษ
ชมรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 01:16.39
รายการธารสวรรค์แชมเปี้ยนชิพ 2562 พะเยา

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 17 ปีหญิง

1. ปาลิดา โขจุลธรรม
ชมรม ดรุณาราชบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.36
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

2. พีร์ พัฒนอวยชัย
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:23.55
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

3. จรรยา นายเป็ง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:24.16
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. อภิชญา ศรีวงค์
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:25.28
รายการCMU Rujirawong Championship

5. วิจิตรา อยู่หลัง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
เวลาที่ทำได้ 01:25.43
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. จันทนา ไชยชนะ
ชมรม สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลาที่ทำได้ 01:25.73
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

7. บัณฑิตา เรืองขจร
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:27.06
รายการACT Swimming Championship #11

8. รวารณี ศรีสุทำ
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 0:01:28.82
รายการMFU Swimming Championship #4

9. กนกลักษณ์ งามไว
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.59
รายการACT Swimming Championship #11

10. สุชารัตน์ รักสุภาพ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.31
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย

1. ดุลยวัต แก้วศรียงค์
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:09.06
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

2. ธนัตถ์ภัทร ธนัตถ์เจริญกุล
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:11.82
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

3. ณัฐกรณ์ เล็กกระโทก
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:12.5
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:13.81
รายการACT Swimming Championship #11

5. ปฏิพล แดงสากล
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.85
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. อินทัช โรจนกร
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.09
รายการACT Swimming Championship #11

7. พัชรพงศ์ แสงพันตา
ชมรม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.78
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

8. ปัณณวัฒน์ สินทับทอง
ชมรม นาคประสิทธิ์
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.8
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

9. ธาดา เอ้สมนึก
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 01:16.18
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

10. นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:16.43
รายการDe Montfort Swimming Championship

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

1. ชุติกาญจน์ พูนชัย
ชมรม สปิริต
เวลาที่ทำได้ 01:22.67
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

2. ทีราพร บุญเรือน
ชมรม โยธาสวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:23.66
รายการอ.ฝาง ดาวิซ่าร่า ครั้งที่ 7 2562

3. ชญานิศ บุญริ้ว
ชมรม สโมสร RSSC
เวลาที่ทำได้ 0:01:25.07
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

4. นิชานันท์ บุญพา
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:25.39
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. นุสรา ภู่เกิด
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำกองทัพ ภาคที่ 3
เวลาที่ทำได้ 01:30.00
รายการอบจ. พิจิตร

6. อรจิรา โปต๊ะ
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:30.18
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

7. กชพร อรรถกิจบัญชา
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:30.95
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. รักษิตา จิตหาญ
ชมรม เอ็น.ดี.สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.09
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

9. เปรมวดี โสอิติกุล
ชมรม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
เวลาที่ทำได้ 0:01:32.63
รายการACT Swimming Championship #11

10. กุลปริยา ฐิตินนทกร
ชมรม Healthy Swimming Team
เวลาที่ทำได้ 01:32.96
รายการคัดเลือกเยาวชนเชียงใหม่ 2560

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีชาย

1. กตมาตุ อู่ตะเภา
ชมรม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
เวลาที่ทำได้ 0:01:08.7
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

2. สหรัถ จำปาทอง
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:11.79
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ธนากร โชคอุประแสน
ชมรม ประจักษ์สวิมมิ่ง
เวลาที่ทำได้ 01:13.52
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

4. สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี
ชมรม ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (ศ.ก.ว.) เชียงใหม่ เวลาที่ทำได้ 01:14.19
รายการกาวิละวิทยาลัยแชมเปี้ยนชิพ

5. พัสกร ศรีดิลก
ชมรม สวนน้ำธนากร นครสวรรค์
เวลาที่ทำได้ 01:14.31
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

6. ศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม
ชมรม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:14.34
รายการSuphanburi Swimming Championship 2019

7. ณัฐภัทร นันตาเป็ง
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:15.29
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

8. ภูตะวัน เทสินทโชติ
ชมรม Giant D.R.P Team
เวลาที่ทำได้ 01:17.28
รายการแม่โจ้โอเพ่น 2560

9. เขมวัฒน์ รามศิริ
ชมรม ชมรมว่ายน้ำสิงห์
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.45
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. ณัชพัฒน์ สุวรรณ์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:18.4
รายการดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ครั้งที่ 8

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 19 ปีหญิง

1. กันติชา ลีลาเจริญทอง
ชมรม กิตติยะ
เวลาที่ทำได้ 01:21.23
รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 เดอ มงฟอร์ต

2. ชลกาญจน์ ทรงกิจ
ชมรม สาธิตปทุมวัน
เวลาที่ทำได้ 0:01:21.28
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

3. ศรัณยา ศรีชื่น
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:27.29
รายการอบจ. พิจิตร

4. โชษิตา โชติษฐยางกูร
ชมรม สโมสรว่ายน้ำ รร.สตรีวิทยา 2
เวลาที่ทำได้ 01:28.81
รายการSuphanburi Swimming Championship 2018

5. อภิชยา สุวรรณจันทร์
ชมรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เวลาที่ทำได้ 0:01:31.48
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

6. กิตติสุข ดำดี
ชมรม ชมรมราชพฤกษ์นนท์
เวลาที่ทำได้ 0:01:32
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

7. ขนิษฐา กาวิชา
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:32.73
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 61

8. กนกวรรณ สังข์ทอง
ชมรม ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.01
รายการACT Swimming Championship #11

9. กวินนาฎ สมบัติ
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:33.36
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

10. สิรินทรา จิตร์นิยม
ชมรม Sportsmanship
เวลาที่ทำได้ 0:01:37.12
รายการภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีชาย

1. ภูเบศ จันทร์คีรี
ชมรม ค่ายวชิรปราการตาก
เวลาที่ทำได้ 01:12.59
รายการสวนน้ำฯกำแพงเพชร

2. ณภัทร เพ็งเพชร
ชมรม ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาที่ทำได้ 01:17.37
รายการชิงแชมป์ประเทศไทยภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง

3. สหัสวรรษ ศิริตา
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:17.5
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

4. พิชญุตม์ ผณินทรารักษ์
ชมรม สโมสร​ เพชรเกษม​3​
เวลาที่ทำได้ 0:01:19.23
รายการACT Swimming Championship #11

5. พีระพันธ์ คำแล่น
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:38.19
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

6. เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:41.37
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

7. วชิราวุธ จันทร์วันรักษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
เวลาที่ทำได้ 0:01:58.25
รายการวังนาคราช แชมเปี้ยนชิพ 2562

กบ 100 เมตร รุ่นอายุ 20 ปีหญิง

1. สุกัญญา สุขศรีวงษ์
ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลาที่ทำได้ 01:35.14
รายการอบจ.พิษณุโลก 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *